Jako mi připadá, rozumějte

14. 3. 2014 / Pavel Táborský

Využití vhodných jazykových prostředků řečníkem, jakož i celková kultura jeho projevu značně umocňují vyznění takto zprostředkovávané informace. Posluchač se navíc může soustředit na obsah a nepočítat tak i mimoděk frekvenci užívání vkladných slov a slovních spojení, která tvoří vesměs nefunkční vatu promluvy.

Lze předpokládat, že na zamini, což pro nezasvěcené je zkratkové označení Ministerstva zahraničních věcí, mají pracovníka, který pečuje o image samotného ministra. Tento zaměstnanec by měl rozebrat se svým nadřízeným stylistickou úroveň některých sdělení pana Zaorálka a pokusit se o celkovou formální kultivaci nejednoho vystoupení. Oblíbené a tudíž časté ministrovo sousloví "mi připadá" lze snadno nahradit synonymním výrazem "zdá se", "jeví se", nadbytečný dotaz na posluchače "rozumějte" a neustálé užívání slova "jako" patří ke slovnímu balastu.

Obsahová stránka proslovů by pak měla zohlednit především skutečnost, že posláním úřadu pro zahraničí není vztahy ničit, nýbrž upevňovat a vytvářet. Pokud už velmi nutně, s ohledem na užší spojenecké vazby, chce pan ministr zprostředkovaně vyjádřit stanoviska k různým událostem příkřeji, pak je vhodné použít diplomatický slovník.Také není tolik potřebné nechávat prchlivost cloumat svým majestátem, neboť na skutkové podstatě politického dění, kterou řídí velmoci, se tak jako tak nic nezmění, avšak užitné i nezbytné hospodářské styky nám mohou zůstat zachovány. Prý se tomu říká vyváženost.

0
Vytisknout
7626

Diskuse

Obsah vydání | 17. 3. 2014