Nevyžádaná rada:

Co dělat proti mediální manipulaci

16. 3. 2014 / Štěpán Kotrba

čas čtení 2 minuty

Proti mediální manipulaci ve zpravodajství ČT se lze bránit jediným možným a zákonným způsobem - přesným popsáním charakteru manipulace v tom kterém pořadu (přesné datum, hodina pořadu, název, případně časový úsek kde se projevuje manipulace, případně odkaz na archiv), uvedením informačních zdrojů, které byly pominuty (RELEVANTNÍM informačním zdrojem není ale blog nebo stránka aktivistické skupiny) a sepsáním výše uvedeného do podoby stížnosti na porušení konkrétních paragrafů zákona 484/1991 Sb. o České televizi (§2 a jeho odstavce) či konkrétních ustanovení Kodexu ČT, adresovaný Radě ČT s poukazem na její povinnost kontroly dodržování zákona a Kodexu dle §8 a v kopii Volebnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Nelze si ale plést vlastní názor, mínění či přesvědčení s realitou. ČT by měla přinášet jak názory PRO, tak i názory PROTI. Co dle mého názoru nedělá, je neutralita moderátorů (dle Kodexu nesmí divák poznat, co si moderátor myslí) a redaktorů zpravodajství, kteří pletou do zprávy i komentář (názor) formou citově zabarvených nebo hodnotících slov ("demokratická" opozice versus "autoritativní" nebo "zkorumpovaná" vláda". Tyto přívlastky nemají ve zpravodajství co dělat.).

V případě domněnky o porušení § 31 a 32 zákona 231/2001 Sb. (porušení objektivity a vyváženosti zpravodajství a publicistiky) lze se stejným zdůvodněním podat ještě i stížnost adresovanou Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Chce to kvalifikovaného autora stížností - nejlépe právníka, který to udělá pro bono (zdarma) a povede to jako agendu, bude hlídat termíny.

Proti zamítavému rozhodnutí Rady ČT se lze odvolat písemně k Poslanecké sněmovně, k rukám předsedy jako statutárního orgánu, v kopii k rukám volebního výboru. Odvolání k soudu není možné.

Proti zamítavému rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání se lze odvolat dle správního řádu a v řádné lhůtě k předsedovi Rady jako odvolacímu orgánu, v kopii nejlépe opět k rukám volebního výboru PSP ČR. Pokud to správní řád umožňuje, pak se lze odvolat k soudu.

0
Vytisknout
10537

Diskuse

Obsah vydání | 20. 3. 2014