Jiří Silný

ThDr. Jiří Silný je ředitelem Ekumenické akademie v Praze.