Naše Evropa - sjednocená, demokratická a solidární

20. 2. 2017

čas čtení 3 minuty

V den šedesátého výročí podpisu Římské smlouvy se v Římě shromáždíme. Jsme totiž přesvědčeni, že Evropa se musí změnit, má-li uniknout rozkladu, společenské pohromě, zkáze životního prostředí a pádu do autoritářství.

Naše společné dědictví, budované na právech a demokracii, mizí tou měrou, jak se rozkládá sociální stát a jak ztrácíme své naděje a tužby.

Nespravedlivé smlouvy, úsporná opatření, nadvláda finančního sektoru, vyhošťování do ciziny, prekarizace práce znehodnocováním pracovněprávních vztahů stejně jako diskriminace žen a mladých lidí zvyšují i v Evropě nerovnosti a chudobu.

Stojíme dnes před alternativami: buď chránit lidské životy, nebo zachraňovat finance a banky; buď zajistit plný přístup k právům pro všechny, nebo se spokojit s jejich demontáží; buď zvolíme mírové soužití, nebo války; buď demokracii, nebo diktatury. Nedůvěra, strach a nejistota rostou. Přibývá rasizmu, reakčního nacionalizmu a také hranic, zdí a plotů a ostnatého drátu.

Naléhavě potřebujeme jinou Evropu a je naší povinností jednat, abychom ji získali. Musíme odmítnout politiku, která ji ohrožuje a požadovat účinné nadstátní demokratické instituce, vzešlé z lidového mandátu a zajištěné patřičnými zdroji. Musíme vyžadovat respektování práv vyhlášených Listinou základních práv Evropské unie, usilovat o to, co je pozitivní, navrhovat alternativy, bojovat za jejich uskutečňování, ať už kolem Středozemního moře nebo za hranicemi Evropské unie.

Chceme evropskou jednotu podle novátorského a odvážného projektu, který by zajistil všem ženám a mužům životaschopnou budoucnost, založenou na demokracii a svobodách, na rovnoprávnosti, na účinném uznání džendrové povahy lidských práv, na sociální a klimatické spravedlnosti, na důstojnosti každého člověka a na lidsky důstojné práci, kterou vykonává, na solidaritě a otevřenosti při přijímání lidí, na míru a na přijatelném životním prostředí.

Musíme být schopni změnit heslo „přednost mají Češi, Poláci, Britové atd.“ v heslo „všichni a všechny mají přednost“, Evropané ze severu i z jihu, ti, kteří se tu narodili, i migranti, muži stejně jako ženy.

Vyjděme opět z Říma, jednotni a solidární, a vybudujme základnu, která přes rozdíly, jež mezi námi v Evropě i ve světě jsou, bude se schopna postavit výzvě, které nyní musíme čelit. Připojme se k této výzvě, organizujme se ve dnech 23., 24, a 25. března v Itálii a v celé Evropě. Zveme vás do Říma na 23., 24, a 25. března k účasti na mnoha akcích, setkáních, vystoupeních a programech, které povedou ke sblížení v úsilí dosáhnout společných cílů.

http://www.europanostra.org/

nostraeuropa@gmail.com

Poznámka: K textu se přihlásilo 47 italských nestátních neziskových organizací, které koordinuje Evropské občanské fórum. Postupně se k němu připojují i členské ligy Evropské asociace pro lidská práva AEDH. Připojil se už i Český helsinský výbor, který je rovněž jednou z 28 členských lig AEDH, působících ve 22 zemích EU a ve Švýcarsku.

Překlad do češtiny Petr Uhl, člen ČHV a Výkonného výboru AEDH se sídlem v Bruselu.

0
Vytisknout
5063

Diskuse

Obsah vydání | 22. 2. 2017