Opakovaný nárůst koncentrací radioaktivního jódu I-131 v Evropě vyvolává obavy z ilegálního testování ruských jaderných zbraní

19. 2. 2017 / Karel Dolejší

čas čtení 2 minuty


Během ledna byl měřícími stanicemi v několika evropských zemích - nejmasívněji v severním Norsku, ale dále také ve Finsku, Polsku, Německu, České republice, Francii a Španělsku - zjištěn výrazný nárůst atmosférických koncentrací radioaktivního izotopu jódu I-131 ZDE. Vysoce nestabilní prvek s poločasem rozpadu 8 dní se v přírodě běžně nevyskytuje a obvyklý zdroj představují rozpadové řady izotopů uranu U-235 či plutonia Pu-239 ve štěpných jaderných zařízeních.


Před několika dny došlo k objevení druhého podobného nárůstu koncentrací radioaktivního jódu ve Skandinávii ZDE. A během tohoto víkendu přiletěly do Walesu dva americké speciální letouny Boeing WC-135 Constant Phoenix ZDE. Jejich přítomnost signalizuje, že se USA snaží ověřit, zda Rusko v rozporu se Smlouvou o úplném zákazu jaderných zkoušek neobnovilo testy jaderných zbraní na polygonu Novaja Zemlja v Arktidě ZDE.

Čtyřnásobné zvýšení koncentrací radioaktivního jódu ve Skandinávii, při němž masivně převažuje pevná složka, zatímco plynná prakticky zjištěna nebyla, ponechává jen malý prostor pro alternativní vysvětlení původu zjištěného jódu - kromě jaderného výbuchu. V reaktorech obvykle výrazně převažují plynné formy jódu - i kdyby například teoreticky došlo k dalším, nehlášeným únikům z loni havarovaného malého norského reaktoru ZDE, za prvé by únik sotva mohl mít zjištěný rozsah, za druhé by to nevysvětlilo nepoměrný podíl pevných částic. Jinak řečeno, zjištěná data nasvědčují mnohem spíše jaderné explozi, nikoliv "standardní" havárii jaderného reaktoru zahrnující vznik netěsnosti v systému a následný únik převážně plynných a kapalných látek.

Smlouva o úplném zákazu jaderných zkoušek z roku 1996 ZDE zakazuje provádění jakýchkoliv jaderných výbuchů, s vojenským či civilním určením, v jakémkoliv prostředí. Předchozí dokument z roku 1963 běžně označovaný jako Smlouva o částečném zákazu jaderných zkoušek vyloučil provádění jaderných výbuchů v atmosféře, ve vesmíru a pod vodou ZDE.

Ruská federace je vázána oběma zmíněnými mezinárodními smlouvami.

Pozn. red. Vladimír Wagner argumentuje na serveru Osel, že nešlo o jadernou zkoušku, protože by musel být zaznamenán i únik radioaktivního cesia. Domnívá se, že muselo dojít k problému v "nějakém medicínském provozu, který vyrábí jód 131 pro medicínské aplikace". Zdroj ZDE

0
Vytisknout
7802

Diskuse

Obsah vydání | 22. 2. 2017