Fenomén newspeaku, kauza Klaus a přehršel souvislostí

6. 10. 2016 / Jaroslav Polák

čas čtení 9 minut

Rád bych se se čtenáři Britských listů podělil o dva poznatky. Týkají se - mimo jiné - politických názorů některých našich elit. Před dávnou dobou jsem četl Orwellovu knihu 1984 a v této souvislosti jsem si již dávno povšiml fenoménu novořeči (newspeaku). Myslel jsem si, asi spolu s velkou částí čtenářů, že tento fenomén zanikne s nastolením demokratických poměrů, izolován jen na totalitní režimy. Jenže fenomén nezanikl. Budu se nyní s omluvou věnovat jen jedné osobě, kterážto ale sama  vlastní vinou přitahuje pozornost. Jedná se o Václava Klause.

Nevím, jestli to pan Klaus dělá vědomě, s jakýmsi záměrem, nebo podvědomě. Jeho řeč je tu a tam vzdálená spisovnému českému jazyku. Mám na mysli zejména používání předpony "ne" i v případech, kdy to není ve slovníku spisovné češtiny. 

Vedle správné "nepravdy" máme třeba dle jeho výraziva "nepráci" (stav, který ovšem v případě Václava Klause existuje jen ve spánku a to ještě mimo R.E.M. fázi), "nehodnotu" atd. 

Nevím, proč těchto patvarů používá - možná to souvisí s jeho černobílým vnímáním světa. Vyniká rovněž bizarním nadužíváním zdrobnělin. Například legendární "balíčky". Zde bych rád provedl malou exkurzi s položenou otázkou, proč zatím nebyla jeho slavná reforma a transformace podrobena kritickému zhodnocení? Pokud mi to uniklo, nechť mě kdokoliv opraví. 

V roce 1991, po ukončení studia na Přírodovědecké fakultě UK, jsem nastoupil na místo vědeckého pracovníka s platem o cca třetinu nižším než plat pokladní v prodejně potravin. V tento rok se rozběhla ona slavná reforma a to hned na začátku devalvací koruny na „vekslácký kurz“. 

Už tento záměr naznačoval, jak reforma skončí, v čí prospěch. Reálná výše mého nízkého platu se snížila o 30 %. V následujících letech byl vyjednán odbory naprosto nekompetentně návrh na zvýšení platů ve zdravotnictví formou 13. a 14. platu. No a ve vhodnou či potřebnou chvíli stačilo dát pokyn spřáteleným novinářům, aby napsali slohový úkol na téma neexistence 13. a 14. měsíce v občanském roce. 

Tato chvíle nadešla v roce 1997, kdy se konečně česká ekonomika (po letech plácání se) odrazila ode dna, aby hned v době konjunktury v EU zase nabrala klesající tendenci. K tomu samozřejmě došlo z důvodu „hospodářského cyklu“ kupodivu v rozporu se situací u sousedů - majoritních importérů českých výrobků. 

Václav Klaus reagoval „slavnými balíčky“, tedy mimo jiné ořezáním a následným zrušením 13. a 14. platu ve veřejné sféře (tedy ve zdravotnictví určitě). Zdrobnělina měla evokovat, že se jedná jen o drobný pokles reálné mzdy. 

Při mém podprůměrném platu to ale bylo velmi citelné. Samozřejmě že tento pokles reálné životní úrovně se moc netýkal Klausova volebního elektorátu. Většina podnikatelů a OSVČ vykazovala po léta minimální příjem (na rozdíl od skutečnosti). Příjem jim tedy neměl kam klesat. 

Osobně si řadu z nich pamatuji, jak se mi po léta chlubili, že jsou roky na minimálním příjmu, přičemž skutečně měli třeba i 3x vyšší příjem než byl ten můj. 

Následně, ovšem hlavně prý kvůli provalené korupci, došlo k vládní krizi. No, domnívám se, že bez ekonomické krize by to pan "profesor" ustál. Ještě krátce vzpomenu i slibu, kterýžto nám dával nejen pan Klaus, ale i katolíci a evangelíci z ODA. Ten slib zněl, že do 25 - 30 let doženeme v příjmech Německo či Rakousko. 

Inu, bude to 25 let a průměrná reálná hrubá mzda za 25 let stoupla o „neuvěřitelných“ 52 % (1990 - 2015). Jen malý exkurz do historie našich úspěšnějších sousedů: V Německé spolkové republice stouply reálné platy a mzdy v letech 1960 - 1985 cca 4x

Část komunistů zřejmě již v roce 1988 chystala nějaké hospodářské reformy. Na začátku bylo povolení drobného podnikání (v r. 1988) a v lednu 1989 vznikly banky: KB, ČSOB, IPB a ČS. 

Prvního ledna 1989 usedl osvědčený kádr soudruh Salzmann na ředitelský post v Komerční bance a v Prognostickém ústavě se do čela drali další, ty snad netřeba jmenovat. Domnívám se, že by se dalo očekávat, že i po provedení jejich reformy by životní úroveň možná rostla -např. analogicky situaci v Číně. Jisté je, že o ty 2 % ročně samozřejmě také rostla životní úroveň v Německu či Rakousku (tedy alespoň za posledních 10 let s výjimkou krize v roce 2008). 

Takže, rozdíl mezi námi a Rakouskem či NSR se smazal tak maximálně o 15 - 20 %, a to ještě asi hodně přeháním, resp. přesné číslo neznám. 

Vcelku se nedivím, že se k hodnocení své reformy neodhodlal ani Václav Klaus. Ten raději začal fušovat do oboru klimatologie, sociologie a kulturní antropologie (uprchlická problematika). 

Zde se zase vraťme k novořeči. Termín uprchlík (a navíc legální) pan Klaus nezná a nechce znát. On mluví jen o „nelegálních migrantech“, samozřejmě s výjimkou jedné emigrantky - jeho sestry. Domníval jsem se, že zůstane uzavřen za zdmi bizarní pobočky Heartland institutu tj. v Institutu Václava Klause. Jenže on nelení. Podporuje perspektivní vědce, např. Dr. Loužka, kterýžto v Lidových novinách brojil proti klimaalarmistům, což je jeden z často používaných Klausových novotvarů ve společnosti dalších ismů - ngoismus, havlismus, humanrightismus. nejde jen o novotvary, jde o entity existující v jeho mozku. 

Nuže klimaalarmisté jsou prý ohrožením demokracie. Zato např. tisíckrát vyvrácené lži Heartland Institute o „nesouvislosti“ kouření např. s rakovinou plic jsou asi dle jeho „pravicového myšlenkového schématu“ vlastně bojem za demokracii, za svobodu si ničit své zdraví a zdraví postižených pasivních kuřáků.  

Podobně tedy pan doktor, chráněnec Václava Klause, asi posuzuje vliv emisí CO22 na oteplování klimatu, nebo přinejmenším jejich vliv například na právo dýchat čistý vzduch bez zplodin, které produkují (nejen) desetitisíce automobilů v našich městech. 

Nechce vědět že, benzo(a)pyreny, ozon a další škodlivé látky obsažené ve výfukových plynech zabíjí. Ovšem když je pan Loužek na výplatní listině Institutu Václava Klause a potažmo tedy vysoce pravděpodobných „sponzorů“ tohoto institutu korporací - Exxonmobile, Lukoil atp., pak není divu. 

Na závěr bych připojil svého druhu pozitivní poznámku. Nastupuje nová generace a na našem politickém nebi začíná zářit další hvězda: Václav Klaus mladší, kterýžto místo novořeči přešel k „zlatému standardu“, totiž k výrazivu, kterýmžto je kanál poslední cenové kategorie. Jeho řeč zde nebudu reprodukovat. Názor ať si udělá čtenář sám

Na úplný závěr bych chtěl dodat, že díky diskusi s blízkými příbuznými, kteří jsou zastánci přístupu „každý za své“ (což je snad i postoj např. ODS), jsem si konečně uvědomil, co jim vlastně na jejich vlastním produktu - tj. magnátovi a velkopodnikateli Andreji Babišovi nejvíce vadí. 

Andrej Babiš zřejmě pragmaticky opustil druhdy úspěšný nevyřečený slogan našich některých novodobých elit: „Nechte krást nás, my necháme vás“. Patrně si jako vlastník velké firmy uvědomuje důležitost kontroly vnitropodnikových finančních toků. Takže penězovod tryskající z důvodu drzého porušování daňové povinnosti zřejmě velmi silně ochabne a oni budou donuceni daně platit a s tím i (a to podtrhuji) adekvátní zdravotní a sociální pojištění a bude tím ukončena doba jejich parazitování i na úkor například nejen platů zdravotníků. 

A to je pro naše „tržní“ a „pravicové“ elity děs běs. Holt na ně dopadne, jako říkají, „trest za úspěch“. Tak totiž nazývají nutnost platit daně. 

Inu, sladký věk českých daňových podvodů jistě z části končí. Samozřejmě ne všechny daňové podvody budou stíhány, ale alespoň něco a se smyslem dějin pro ironii ze strany, z které to nejméně čekali. 

S pozdravem "zdar volné ruce trhu", kterážto neomylně vybrala nejméně efektivní způsob dopravy, tj. osobní automobilovou, a pauperizovala zdravotníky přes jejich odbornou úroveň srovnatelnou s úrovní zdravotníků v západní Evropě a dále i přes srovnatelnost řady (zdravotních) parametrů čs. zdravotnictví se standardy západní Evropy. 

Musím na tomto místě dodat, že již tenkrát se Miloš Zeman mýlil. Naše zdravotnictví tenkrát skutečně nemělo horší úroveň než to nepálské, jak uváděl na letenské demonstraci patrně v dobré víře pomoci demokratizačnímu procesu. 

P. S. Nutno dodat, že osobně jsem s platem spokojen. Nejsem tzv. „socka“, což je další slovíčko ze slovníku novořeči našich „elit“.

0
Vytisknout
5522

Diskuse

Obsah vydání | 7. 10. 2016