EXILE - international conference on exile and visual arts

8. 11. 2014

čas čtení 1 minuta

Mezinárodní konference EXILE zkoumá problematikou současné světové/evropské lidské mobility (světo/euroobčanství). Vývoj současného umění je chápán jako paralelní proces, který doprovází současné světové geopolitické změny. Konference propojuje různé obory a autory, kteří je reprezentují v odlišném geopolitickém prostředí. Organizátoři sledují toto téma z pozice výtvarného umění, které se otevírá novým úhlům pohledu, výzkumu, výkladu, angažovanosti a kritiky. Konference je strukturována na jednotlivé přednáškové bloky, které umožní ostřejší vhled do společenských procesů integrace, (kulturní...) asimilace a dominance.

Účastníci konference: Giles Ji Ungpakorn (Oxford, politolog, politický aktivista); Zdeněk Uherek (Praha, sociální antropolog); Stefan Tiron (Bukurešť, kritik umění); Lars O Ericsson (Stockholm, kritik umění, filozof, spisovatel); Dror Feiler (Stockholm, umělec, skladatel, aktivista); Avdej Ter-Oganjan (Praha, umělec) a Adriana Kiss (Aberystwyth, historička umění).

Pořadatel: Milan Mikuláštík, Alexander Peroutka a František Zachoval

exile.avu.cz

EXILE - international conference on exile and visual arts

An international conference on EXILE examines the issues of contemporary global/European mobility (global/European citizenship). The development of contemporary art is understood as a simultaneous process which is part of contemporary global geopolitical change. This interdisciplinary conference connects authors representing their specializations in different geopolitical environments. The organisers approach this subject from the perspective of visual art's openness to new positions, interpretations, research, engagement and critique.The conference is structured into blocks of presentations facilitating a deeper insight into social movements such as integration, (cultural) assimilation and dominance.

Presentations by: Giles Ji Ungpakorn (Oxford, political scientist and political activist); Zdeněk Uherek (Prague, ethnologist, social anthropologist); Stefan Tiron (Bucharest, art critic); Lars O Ericsson (Stockholm, art critic, philosopher and writer); Dror Feiler (Stockholm, artist, composer and activist); Avdej Ter-Oganjan (Prague, artist) and Adriana Kiss (Aberystwyth, art historian).

Organized by: Milan Mikuláštík, Alexander Peroutka a František Zachoval

exile.avu.cz

0
Vytisknout
4260

Diskuse

Obsah vydání | 11. 11. 2014