Mnohem zásadnější věc než prezidentova sprostá slova nebo vzpomínání na sametovou revoluci

Válková, Babiš a Němeček, aneb jak ovládnout státní zastupitelství

11. 11. 2014 / Boris Cvek

čas čtení 7 minut

Jak už jsem vícekrát psal, největší frustrace z polistopadového vývoje spočívala a spočívá v tom, že u nás nefunguje spravedlnost, že zejména velká ekonomická kriminalita nejen není trestána, nýbrž obrovskou mocí svých peněz prorůstá do politiky a získává si krytí u státních zástupců a u soudů.

Se změnou na postu nejvyššího státního zástupce za Nečasovy vlády se začaly dít věci dříve neuvěřitelné, které vyústily dokonce v pád vlády v důsledku policejního vyšetřování. Díky protikorupční rétorice přitom panoval politický konsensus, že nezávislost státního zastupitelství na politicích musí být ještě posílena, aby bylo možné ještě účinněji stíhat velkou ekonomickou kriminalitu.

Je proto zvláštní, anebo spíše příznačné?, když hnutí, které uspělo ve sněmovních volbách s protikorupční rétorikou a s útoky na bývalou Nečasovu vládu jako vládu zlodějskou, nominuje do funkce ministryně spravedlnosti Helenu Válkovou, která věcný záměr nového zákona o státních zastupitelstvích, tedy zvýšení nezávislosti státních zástupců na politicích, obrátí z nohou na hlavu. Plány Heleny Válkové a jejího náměstka Roberta Pelikána, který nahradil Hanu Marvanovou, již delší dobu kritizuje nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, nyní se však ozvala také Unie státních zástupců. Cituji z jejího prohlášení:

"Ba co více, návrh zákona není pouhým odchýlením se od deklarovaného záměru ukotvit nezávislost státního zastupitelství, ale je jeho faktickým popřením. Je přitom bezvýznamné, kolikrát je v textu zákona zmíněna nezávislost výkonu funkce státního zástupce, když současně týž zákon zavádí mechanismy k potlačení této nezávislosti.

Odejmutí pravomoci nejvyššímu státnímu zástupci navrhovat vedoucí státní zástupce, výběrová řízení, jejichž výsledek může ministr spravedlnosti ignorovat, což mu po nabytí účinnosti zákona fakticky dává možnost obměnit vlastním rozhodnutím během 3 let všechny vedoucí státní zástupce, zachování možnosti odvolání nejvyššího státního zástupce rozhodnutím vlády, jmenování náměstků se souhlasem ministra spravedlnosti, možnost ingerence ministra spravedlnosti do přijímání interních pokynů obecné povahy nejvyššího státního zástupce, zakotvení zvláštní informační povinnosti nejvyššího státního zástupce a rozšíření možnosti získávání informací z probíhajících trestních věcí - to vše jsou nástroje, které prosazují přímý vliv ministra spravedlnosti coby politického reprezentanta na fungování úřadu, který se podílí na prosazování práva a spravedlnosti, jež nutně v demokratické společnosti musí být apolitické. V zásadě každý bod věcného záměru, v němž byla nezávislost státního zastupitelství na politické reprezentaci potvrzována nebo posilována, je v návrhu zákona změněn ve prospěch pravomocí ministra spravedlnosti.

Unie státních zástupců České republiky, která si jako smysl své činnosti vytyčila "posilování všech principů a opatření směřujících k maximální zákonnosti v rozhodování státních zástupců bez ohledu na jakékoli neoprávněné vnitřní či vnější vlivy", se proti takto koncipovanému návrhu zákona důrazně ohrazuje a uplatní k němu další připomínky, mj. proto, že návrh obsahuje řadu protichůdných a nejasných ustanovení. Současně vyjadřujeme své znepokojení nad zvoleným procesem tvorby takto důležitého zákona - Ministerstvo spravedlnosti dosud dnes prezentovaný návrh neprojednalo s Unií státních zástupců, která je hlavní zájmovou organizací státních zástupců, ačkoli se podstatně dotýká nejen působnosti státního zastupitelství a způsobu jejího výkonu, ale též organizace státního zastupitelství, postavení státních zástupců a výkonu správy státního zastupitelství."

Zdroj: ZDE

Toto je samozřejmě mnohem zásadnější věc než prezidentova sprostá slova nebo vzpomínání na sametovou revoluci. Pokud se paní Válkové podaří, nedej Bože, její plány, vracíme se opět do dob paní Vesecké a pana Grygárka, do dob zametání kauz a strachu cokoli pořádně vyšetřovat. V případě vzrůstu politické moci hnutí ANO by se tak kromě průmyslu, médií, politiky dostal pod kontrolu Agrofertu i výkon spravedlnosti.

Do jisté míry bychom tak směřovali před rok 1989, kdy všechno ovládala jedna "vedoucí strana", s tím drobným rozdílem, že dnes by to byl jeden vedoucí podnikatel. Pro sociální demokracii je tohle výborné téma, jak se Babišovi postavit, obvinit ho z prokorupční politiky a trpělivě, důrazně vysvětlovat veřejnosti důležitost právního státu a posílení nezávislosti justice. Je ovšem otázka, jak se jí to může dařit, když mezi její představitele v tak klíčové oblasti, jakou je z hlediska velké ekonomické kriminality zdravotnictví, patří ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, který je podle současné kampaně hnutí ANO podezřelý z flagrantně nehospodárného zacházení s veřejnými penězi z doby, kdy byl ředitelem Fakultní nemocnice v Ostravě.

Mluvčí Fakultní nemocnice uvádí, že případ, zvednutý nyní Andrejem Babišem, byl již vyšetřován policií a odložen státním zastupitelstvím. Včera se na to odvolával premiér Sobotka, zatímco vicepremiér Babiš tvrdil, že to vyšetřování muselo probíhat "asi podivně", a proto podá trestní oznámení znovu. Na jedné straně tedy ministryně Válková připravuje ovládnutí státního zastupitelství politiky, na druhé straně vicepremiér Babiš ukáže veřejnosti, že on si dokáže zjednat tu pravou spravedlnost proti vlivné sociálně demokratické skupině, kterou představuje Němeček.

Tím se u voličů v konečném důsledku může jen posílit představa, že justice má být pod kontrolou lidí, jako je Babiš. Klasické politické strany mu mohou oponovat a získat voliče na svou stranu jen těžko, když nepokrytě dávají najevo, že jejich personální politika stojí na lidech, jako je pan Němeček. Je sociální demokracie schopna najít ve svých řadách lidi, které by Babiš nemohl takto snadno a drtivě napadnout, aby ukázal s až obscénní otevřeností, jak jediný on je čistý a tradiční politika není nic než hnůj? Pokud to sociální demokracie nedokáže, čeká ji osud nepoučitelných stran ODS a TOP09, zatímco Českou republiku čeká diktatura Agrofertu. Lze totiž jen obtížně očekávat, že Babiš, až ovládne i justici, bude stejně tvrdý a nekompromisní vůči vlastním lidem, jako je účelově tvrdý a nekompromisní vůči panu ministru Němečkovi.

Babiš znovu tlačí na Němečka. Podá trestní oznámení kvůli nákupu kybernetického nože ZDE

Babiš chystá trestní oznámení na ostravskou fakultní nemocnici ZDE

0
Vytisknout
7476

Diskuse

Obsah vydání | 13. 11. 2014