POZVÁNKA:

Představení výsledků výzkumu mezi kandidáty do senátu

3. 10. 2012

čas čtení 1 minuta

Občanská iniciativa Alternativa zdola si vás dovoluje pozvat na tiskovou konferenci k vyhlášení výsledků dotazníkové akce OI Alternativa zdola mezi senátními kandidáty ohledně jejich postojů k přímé a ekonomické demokracii, komunitnímu a družstevnímu podnikání, jakož i k současným vládním reformám.

Tisková konference se uskuteční v pátek 5. října od 10:00 hodin v budově Domu odborových svazů, Praha 3, Náměstí W. Churchilla 2 v místnosti č. 22

. O průběhu a výsledcích dotazníkové akce a analýze odpovědí senátních kandidátů vás bude informovat koordinátorka OI AZ doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.

OI Alternativa zdola se podařilo kontaktovat 209 z celkem 233 kandidátů účastnících se senátních voleb v r. 2012. Vyplněné dotazníky zpět přišly od 51 kandidátů. Dotazník obsahoval 16 meritorních otázek, např. ohledně podpory všeobecného referenda, účasti zaměstnanců na řízení a kontrole podniků a veřejné správy včetně tvorby participativního rozpočtu, podpory družstevního podnikání, jejich představy překonání hospodářské krize rozvojem či omezováním veřejných programů, účasti veřejné správy na organizaci pracovních příležitostí, práv zaměstnanců, privatizace veřejnoprávních médií, rovnoprávnosti žen a mužů, postoje k sociálním reformám vlády, k zavedení II. důchodového pilíře, k finanční spoluúčasti pacientů či k regulaci internetu. Respondenti měli možnost -- a téměř vždy toho využili -- aby kromě základního postoje (ano -- ne -- nevím) vyjádřili i zdůvodnění svého názoru. Rovněž tato část naší dotazníkové akce vám bude k dispozici.

Na setkání s vámi se těší zpracovatelských tým tohoto projektu OI AZ.

0
Vytisknout
4837

Diskuse

Obsah vydání | 3. 10. 2012