Vykadla

20. 2. 2012 / Leopold Kyslinger

Zatím jsme neratifikovali "obchodní" dohodu ACTA a tak si snad mohu dovolit citovat z internetových stránek ČSSD ... Osvícené 18. století přichází s rovností před státem (Rousseau, Montesquieu). Lidé nejsou nevolníky, podřadnými osobami, ale svéprávnými a hrdými občany! Skončilo to "Aux armes citoyens. Marseillaisa: "Do zbraně občané". Po té přicházejí další osvícení právníci s rovností před zákonem. Ale skončilo to stejně jako předcházející pokusy o definování rovností lidí... Citát je z článku Lidská práva versus realita, jehož autorem je JUDr. Stanislav Křeček. 

Juris utriusque doctor Křeček není jenom poslancem ČSSD, ale také předsedou Sdružení nájemníků ČR, činným advokátem, místopředsedou ústavněprávního výboru atd. Všechny jeho funkce tvoří celek zřetelně politicky vychýlený doleva. Tedy správný fanoušek lidí zmíněných v citovaném článku, člověk, který se z principu(?) zastává ...trpaslíků v zemi obrů... Mám-li psát srozumitelně, zastává se občanů proti politikům zaslepených svoji mocí.

...Představte si, že někdo je odpovědným nepřítelem např. skupiny Kabát nebo České filharmonie. Kdykoliv se objeví nějaký plakát takového hudebního tělesa, počmárá jej sprosťárnami a urážlivými poznámkami, a pokud je na plakátě i fotografie, přimaluje zobrazeným osobám tykadla, začerní zuby apod... opět citát, opět JUDr. S. Křeček, ale co to? Ve zcela obrácené roli. V roli obhájce politiků. Že hovoří o majetkové škodě? Jaký div. Na cti už naše politiky poškodit nelze. Je to jenom zděděné myšlení z doby totalitního státu. V bývalém Československu na rozdíl od dávněji bývalého Rakouska - Uherska nebyl ani jediný politický vězeň. Všichni byli vězněni za kriminální činy. Stejně si nedovedu představit pana Křečka, jak píše článek Tykadla pro Britské listy a srovnává komerční plakát České filharmonie s politickým plakátem, kde se politici ucházejí u občanů o moc.

Teď tady schází jeho moudrá rozvaha, co by měl občan dělat, aby mu politici tu moc nezcizili. Aby ji nepoužili proti němu. Nebo se tak nyní neděje? Nebyla akce pana Smetany výrazem naprosté bezbrannosti proti mocenské aroganci?

Mohu jenom spekulovat, jak se události vyvinou. Jestli si občané uvědomí, že demokracie je choulostivá květinka a že každého nástroje, který ji podpoří, je nutné se chytit ať to stojí, co to stojí. Proč se asi politikové tak urputně brání nástrojům přímé demokracie? Proč se bojí toho, že by mohli být odvolatelní kdykoliv v průběhu svého mandátu? Proč se bojí toho, že by museli pracovat podle mandátu, ke kterému se zavázali? Proč se tak bojí obecného, všelidového referenda za rozumných podmínek? Těmi rozumnými podmínkami myslím podmínky srovnatelné s těmi, za nichž jsou tito představitelé voleni. Vždyť srovnejte podmínky za nichž jsou voleni senátoři ve svých obvodech (kde ke zvolení v případě nulové volební účasti stačí hlas uchazeče) s podmínkami na jeho odvolání referendem z dílny ČSSD. K vypsání(!) referenda požadují 200 000 hlasů.

K téhle zřetelné nerovnosti, kdy ...Lidé nejsou nevolníky, podřadnými osobami, ale svéprávnými a hrdými občany!... bych čekal od pana JUDr. Křečka laskavý a fundovaný rozbor. Ale za okolností, kdy snad omylem(?) napsal něco tak povrchního jako článek Tykadla, bych - ač stejně stár - si s ním nikdy netykal.

0
Vytisknout
5535

Diskuse

Obsah vydání | 22. 2. 2012