O "jednorázovém příspěvku" za protikomunistickou činnost

21. 11. 2011

Státní občanství ke dni podání žádosti:

(Nárok na jednorázový peněžitý příspěvek může, stejně jako postavení válečného veterána, vzniknout pouze tomu účastníkovi odboje a odporu proti komunismu, který je státním občanem České republiky. Jste-li tedy občanem České republiky, je nutno doložit úředně ověřenou kopii Vašeho občanského průkazu či jiný doklad prokazující toto Vaše státní občanství).

Takto se praví v tiskopise pro žádosti podle nového zákona o třetím odboji, píše Aleš Macháček.. I odešel jsem na příslušný úřad městské části Prahy a požádal o ověřenou kopii OP. Pracovnice povzdechla a pravila:" Nejste první ani bohužel určitě poslední, nevím, co to tam na těch ministerstvech dělají......ale podle zákona 21 z roku 2006 není přípustné ověřovat osobní dokumenty."

Mně spíš bylo divné, že je tam dále kolonka na další přikládané doklady o odbojové činnosti. Jakou asi vážnost budou mít případná svědectví kolegů a spolupracovníků bez oficiálních razítek a potvrzených osvědčení o jejich existenci? Pochybuji, že nějakou.

0
Vytisknout
3555

Diskuse

Obsah vydání | 21. 11. 2011