Otevřený dopis ministrovi zahraničních věcí Lubomíru Zaorálkovi

5. 8. 2014

čas čtení 17 minut

tisková zpráva

Otevřený dopis adresovaný českému Ministerstvu zahraničních věcí, jehož autoři Petra Šťastná, Jana Ridvanová, Petr Uhl, Jan Kavan a Vojtěch Srnka vyzývají ministra Lubomíra Zaorálka k vyváženější reakci na události v pásmu Gazy, podepsalo na internetu během 72 hodin 371 lidí. Pod tímto dopisem je možné nalézt taková jména jako Milana Daniela, poslance Jaroslava Foldynu, mluvčí Alternativy zdola doc. Ilonu Švihlíkovou, religionistu Ivana Štampacha, místopředsedu Strany zelených Matěje Stropnického, filozofa Martina Škabrahu a mnoho dalších, včetně několika přispěvatelů do Britských listů, píše organizátor dopisu Vojtěch Srnka.

Kdo chce dopis podepsat, je ZDE

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás v záležitosti vztahující se k současné tragické situaci v pásmu Gazy, která nastala v důsledku izraelské operace Obranné ostří. Veřejné vyjadřování české diplomacie k dosavadnímu dění v rámci této eskalace lze označit za velmi omezené, a proto bychom Vás prostřednictvím tohoto dopisu rádi vyzvali k obsáhlé reakci nejen na to, co se za poslední necelé čtyři týdny v pásmu Gazy událo.

Určitě sám máte o tamním dění detailní informace, ale pro připomenutí bychom Vám ho rádi stručně zopakovali. Od počátku izraelské operace Obranné ostří do soboty 2. srpna, kdy tuto petici píšeme, zemřelo v pásmu Gazy podle údajů místního ministerstva zdravotnictví již více než 1650 Palestinců. Celkové množství zabitých Palestinců bohužel již nyní převyšuje množství obětí operace Lité olovo z přelomu let 2008 a 2009. Mezi mrtvými je také více než 320 dětí. Podle zdrojů z Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí na okupovaném palestinském území (OCHAOPT) na 70 procent mrtvých navíc představují civilisté.

Podle mezinárodní federace novinářů v Gaze zemřelo již osm žurnalistů, Agentura OSN pro pomoc uprchlíkům (UNRWA) zase uvádí, že ztratila již osm svých zdejších pracovníků. Podle jejího posledního vyjádření již více než 254 tisíc lidí uprchlo ze svých domovů do jednoho z 90 úkrytů této organizace. OCHAOPT udává, že až 25 procent všech zdejších obyvatel bylo nuceně vyhnáno ze svých domovů. Nemá bohužel cenu pochybovat, že, než se k Vám tento dopis dostane, všechna zmíněná čísla budou ještě vyšší.

Od začátku eskalace došlo na obou stranách k mnoha činům, které je třeba bezpodmínečně odsoudit. Avšak vzhledem k tomu, že místní mezinárodní organizace i západní novináři připisují mnohem větší množství nepřijatelných krvavých činů Izraeli, dosavadní reakce českého Ministerstva zahraničních věcí podle nás této skutečnosti vůbec neodpovídá. Pro ilustraci si připomeňme ty nejzávažnější.

Dne 10. července jedna z izraelských raket dopadla na bar na pláži v Gaze a zabila zde osm mladíků, kteří sledovali semifinále mistrovství světa ve fotbale. Dne 12. července izraelská střela zasáhla dům, ve kterém se právě nacházelo pět postižených lidí, zabila dva jeho obyvatele a tři vážně zranila. Dne 16. července se komentátor americké televize NBC Ajmán Muhajdin stal svědkem toho, jak izraelské lodě zasáhly dělostřeleckými granáty čtyři chlapce, kteří právě hráli fotbal na pláži, a na místě je usmrtily. Dne 21. července přišlo během jediného izraelského útoku o život všech 26 členů rodiny Abu Džame. Podle informací OCHAOPT celkem 76 zdejších rodin ztratilo tři a více své členy.

Dne 24. července střely izraelských tanků zasáhly školu organizace UNRWA, která v tu chvíli byla používána jako úkryt pro civilisty, zabily zde 16 lidí a 200 zranily. V pondělí 28. července došlu k izraelskému útoku na zdejší nemocnici Shifa a sousedící park, který zabil 10 dětí a 46 lidí zranil. V noci na 29. červenec zasáhla izraelská raketa palivovou nádrž poslední zdejší elektrárny, v důsledku čehož mají obyvatelé pásma Gazy funkční elektřinu nejvýše na dvě hodiny denně. Přístroje v nemocnicích jsou odkázány na vlastní generátory, elektřina z nich však v žádném případě neodpovídá jejich potřebám.

Dne 30. července došlo ke dvěma vážným incidentům. Nejdříve okolo půl páté ráno izraelský útok zasáhl školu organizace UNRWA, ve které v tu chvíli spalo na 3300 lidí hledajících zde úkryt. Při tomto útoku zemřelo nejméně 15 lidí a zraněno bylo 90. Tentýž den okolo 18:00 místního času během Izraelem vyhlášeného příměří dopadlo několik izraelských střel na místní trh Al Šudžaíja. Tyto střely zabily 17 Palestinců a zranily jich na 160. V noci na 2.srpna byla bombardována budova univerzity v západní části pásma Gazy. Rádi bychom v rámci této petice také shrnuli aktuální reakce na události v pásmu Gazy ze strany několika představitelů mezinárodních organizací působících při OSN. Ty totiž podle nás jasně ukazují, jak neadekvátní dosavadní reakce českého Ministerstva zahraničních věcí je.

Leila Zerrouguiová, zvláštní zástupkyně generálního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech prohlásila 30. července, že poté, co Izrael zaútočil na školu, o jejíž poloze, jak Zerrouguiová uvedla, měl Izrael podrobné informace, které izraelské armádě byly sděleny celkem sedmnáctkrát a naposledy jen několik hodin před jeho útokem, je zřejmé, že pro děti už v pásmu Gazy neexistuje žádné bezpečné místo. Proto tento útok ostře odsoudila jako vážné porušení mezinárodního práva.

Generální komisař organizace UNRWA Pierre Krähenbühl 30. července prohlásil, že v tento den byl celý svět zneuctěn útokem izraelské armády, který zabil několik dětí spících vedle svých rodičů. Co nejostřeji proto tento útok odsoudil jako velmi vážné porušení mezinárodního práva izraelskými jednotkami. Útok na úkryt organizace UNRWA odsoudil také generální tajemník OSN Pan Ki-mun a uvedl, že neexistuje nic více zahanbujícího než útok na spící děti. Zároveň volal po vyvození důsledků z tohoto útoku.

Náměstek generálního tajemníka OSN Jan Eliasson v souvislosti se situací v Gaze prohlásil: "Jak je možné provozovat nemocnice, když neteče čistá voda? Jak je možné uchovávat potraviny v lednicích bez funkční elektřiny? Dostali jsme se do bodu, kdy je třeba říct co je moc, to je moc."

Většina zde citovaných představitelů mezinárodního společenství se zároveň shoduje na tom, že je třeba, aby svět zapojil všechny své dostupné politické síly a udělal vše, co je třeba, k ukončení tohoto konfliktu. Vysoká komisařka OSN pro lidská práva Navanethem Pillayová navíc dodává, že je přesvědčena o úmyslném porušování mezinárodního práva ze strany Izraele, a proto znovu vyzývá k tomu, aby si mezinárodní společenství vynutilo splnění izraelské povinnosti zodpovídat se za své chování, a zároveň aby zabránilo jeho beztrestnosti.

Všeříkající je pak video, ve kterém Chris Gunness, tiskový mluvčí organizace UNRWA, při rozhovoru pro stanici Al Džazíra marně zadržuje pláč, když se pokouší popsat události předchozí noci, kdy Izrael zaútočil na úkryt organizace UNRWA. Chris Gunness, který ve své funkci zažil obě předešlé vojenské operace v Gaze, později uvedl, že pokud jeho slzy dokážou přitáhnout světovou pozornost k naprostému popření lidské důstojnosti, k němuž nyní dochází v pásmu Gazy, nestydí se za ně.

Na základě všech těchto informací proto považujeme za nutnost, aby se této situaci postavilo tváří v tvář i Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a hrálo důležitou roli jak v zajištění širší a důvěryhodné informovanosti české veřejnosti o tamním dění, tak v mezinárodní snaze o zajištění dodržování mezinárodního práva, stejně jako lidských práv palestinských obyvatel. Proto Vás my, níže podepsaní, vyzýváme:

1. K veřejnému vyjádření podpory české diplomacie rezoluci jednohlasně přijatou RB OSN dne 27. července, která vyzývá obě strany k okamžitému příměří.

2. K tomu, abyste obě strany veřejně vyzval k plnému respektu mezinárodního práva a k respektu rezolucí RB OSN týkajících se tohoto konfliktu, v čele s rezolucí č. 242, ve které Rada vyzývá Izrael k tomu, aby se stáhl z jím okupovaných území z roku 1967.

3. K co nejdůraznějšímu odsouzení posledního izraelského útoku na úkryt OSN, jakožto i všech ostatních izraelských útoků na budovy této organizace. Dále Vás vyzýváme k důraznému odsouzení útoků na nevinné civilisty na obou stranách.

4. K podrobnému vysvětlení, proč zástupce České republiky v Radě OSN pro lidská práva nepodpořil přijetí rezoluce, vyzývající k založení nezávislé komise, jejímž cílem bylo vyšetření události, které se odehrály během současné vojenské operace. Dále Vás vyzýváme k vysvětlení, proč Česká republika nemá zájem o vyšetření těchto událostí, a proč ji nezajímá, zda byly v souladu s mezinárodním právem.

5. K distancování se a tvrdému odsouzení cesty čtyř poslanců českého Parlamentu do Izraele s cílem jej podpořit v útoku proti Gaze, který vedl k výše uvedeným nepřijatelným skutečnostem, vrcholícím raketovými útoky na úkryty OSN.

6. K výzvě obou stran ke spolupráci s mezinárodními orgány ve vzájemných jednáních o déle trvajícím příměří, splňujícím požadavky obou stran v čele s demilitarizací pásma Gazy a ukončení blokády tohoto území.

7. K tomu, abyste vzhledem k dlouhodobému porušování mezinárodního práva ze strany Izraele stavbou osad, které jsou shledávány jako nelegální podle mezinárodního práva RB OSN, VS OSN i EU, varovali české občany, aby neobchodovali s těmito nelegálními osadami. Tento krok již učinilo dvanáct států EU v čele s Německem, Velkou Británií, Francií, Itálií nebo Španělskem.

8. K poskytnutí odpovídajícího objemu humanitární pomoci mezinárodním organizacím v čele s organizací UNRWA na pomoc v boji s velmi vážnou humanitární krizí, která nastala v pásmu Gazy. Vzhledem k její vážnosti Vás tímto navíc žádáme, abyste zvážili všechny dostupné možnosti, jaká opatření přijmout pro pomoc nevinným civilistům postiženým touto katastrofou. Jedním možným druhem opatření jsou ta, která české Ministerstvo zahraničních věcí podniklo ve prospěch zraněných civilistů v rámci protestů na kyjevském Majdanu.

S úctou a očekáváním brzké odpovědi,

Vojtěch Srnka, student mezinárodních vztahů
Jan Kavan, bývalý ministr zahraničních věcí a bývalý předseda VS OSN
Petr Uhl, novinář, bývalý poslanec Federálního shromáždění, bývalý zmocněnec vlády pro LP
Jana Ridvanová z Iniciativy za spravedlivý mír na Blízkém východě
Petra Šťastná z Iniciativy za spravedlivý mír na Blízkém východě

Další podpisy:

Adéla Žicháčková

Adriana Galová

Adriena Pavličková

Agata Hauserová

Agnieszka Mansfeld

Alena Holcová

Alena Krempaská

Alena Krupauerová

Alena Scheinostová

Alena Vošahlíková

Aleš Paroulek

Alexandra Lienau

Alexej Bílý

Alois Rafaj

Alžběta Vondrová

Anastasie Molozina

Andrea Buzková

Andrzej Sośnicki

Anna Demchuk

Anna Kotková

Anna Onofrejová

Anna Stanislavová

Anna Žďárská

Antonín Horčica

Aziza Kaliyeva

Bára Štěpánová

Barbora Hunčovská

Bernhard Kalný

Bohdana Marvalová

Bronislava Barošová

Carolina Abed

Dagmar Daňková

Dagmar Macourková

Dagmar Myšková

Dagmar Pecháčková

Dalibor Bartoš

Damián Holeček

Dan Nguyen

Daniel Veselý

Daniela Kantorová

Darina Alster

Darina Chvosteková

David Berdych

David Pavlorek

David Poživil

David Šír

Dušan Fiedler

Dušan Komanický

Dušan Krátký

Eduard Konieczny

Eliška Kubicová

Eman Ghaleb

Eva Klokanová

Eva Kyselová

Eva Novotná

Eva Stuchlíková

Evžen Zobač

Filip Keller

Filip Outrata

Filip Šumbera

František Hotový

František Mlejnek

František Zemek

Gabriela Hendrichová

Gabriela Marková

Hana Fojtová

Hana Kuncová

Hana Michnová

Hana Svačinková

Hana Žemličková

Hussein Al Said

Ilona Švihlíková

Iva Gondeková

Iva Keclíková

Iva Pivoňková

Ivan Štampach

Ivana Lhotská

Ivana Recmanová

Iveta Shorná

Ivo Příkryl

Ivo Vlasatý

Ivona Novomestská Remundová

Jakub Sedlák

Jakub Srnka

Jakub Strnad

Jakub Vaniček

Jakub Votruba

Jamal Fattah

Jan Badalec

Ján Beňák

Jan Brok

Jan Černý

Jan Červený

Jan Gruber

Jan Jiřík

Jan Kavřík

Jan Klíma

Jan Kořista

Jan Krajhanzl

Jan Macháček

Jan Molík

Jan Snopek

Jan Šenfeld

Jan Škrob

Jan Šlemenda

Jan Vaňo

Jan Vondráček

Jana Babincková

Jana Vaňková

Jarmila Malníková

Jaromíra Heráková

Jaromíř Mrňka

Jaroslav Bican

Jaroslav Foldyna

Jaroslav Mihal

Jaroslav Roman

Jaroslav Šimáček

Jaroslav Tauchman

Jaroslav Terkovič

Jaroslava Bělíková

Jaroslava Hoffmannová

Jaroslava Štěpánová

Jiří Barták

Jiří Dědic

Jiří Guth

Jiří Janiczak

Jiří Jareš

Jiří Krutina

Jiří Skála

Jiří Šíma

Jiří Vebr

Jiřina Ertlová

Jitka Adamčíková

Jitka Cikánová

Jitka Matoušková

Jitka Seidelová

Johana Nádvorníková

Josef Falta

Josef Holas

Josef Míkovec

Josef Votípka

Juraj Seman


Karel Dolejší

Karel Hanauer

Karel Chlouba

Karel Soukup

Karel Stebel

Karel Žďárský

Karolína Nedělová

Kateřina Kňapová

Kateřina Krejčová

Kateřina Vodáková

Kateřina Vološčuková Tylšarová

Klára Lamatová

Klára Onallah

Klára Poulová

Konstantions Tsivos

Květa Ševčíková - Kordová

Lada Kenza

Ladislav Kořínek

Ladislav Nešněra

Ladislav Venc

Ladislava Nechybová

Lenka Velíšková

Libor Havl

Libor Vodička

Lubomír Ledl

Luboš Majzlík

Luboš Pavlovič

Luboš Rypka

Lucie Al Said

Lucie Moučková

Lucie Schovánková

Lucie Solfronková

Lucie Svobodová

Lucie Tůmová

Ludmila Johnová

Ludvík Šulda

Lukáš Kraus

Lukáš Kubina

Lukáš Matoška

Lukáš Trzaskalík

Magdalena Rausová

Marek Haltuf

Mariana Otterová

Marie Francová

Marie Heřmanová

Marie Jelínková

Marie Lienaová

Marie Nejdi

Marie Zhorová

Markéta Bidlová - Hrbková

Markéta Dvořáková

Markéta Klucová

Markéta Němcová

Markéta Poláková

Markéta Sedláková

Markéta Suttnerová

Marta Drobnovlnná

Marta Ptáčková

Marta Svobodová

Martin Bernátek

Martin Čermák

Martin Dědek

Martin Kábele

Martin Lauer

Martin Limberák

Martin Linhart

Martin Mevald

Martin Škabraha

Martin Švadlenka

Martin Vrba

Martina Nováková

Martina Petrovičová

Matěj Stropnický

Matouš Hrdina

Matouš Jaluška

Matus Pollak

Michael Beníšek

Michael Hauser

Michael Kunert

Michaela Bártíková

Michaela Kuříková

Michaela Tůmová

Michal Pavlíček

Michal Plecitý

Michal Richtář

Michal Řeháček

Michal Říha

Michal Trčka

Milada Sigmundová

Milan Rokytka

Miloslava Bačová

Miloš Latislav

Miloš Mulisák

Miloš Šefránek

Miroslav Klimeš

Miroslav Maršálek

Miroslav Nováček

Miroslav Schleier

Miroslav Šťovíček

Natálie Maráková

Natálie Srnková

Nikol Nováková

Nikola Benčová

Nikola Knapová

Nikola Šimandlová

Olga Richterová

Olivie Brabcová

Olivie Doležalová

Ondřej Fudaly

Ondřej Meloun

Ondřej Mrázek

Ondřej Slačálek

Pavel Alexa

Pavel Baloun

Pavel Dostál

Pavel Holubec

Pavel Hošek

Pavel Siostrzonek

Pavel Zachoval

Pavla Dombrovská

Pavlína Perutková

Pavlína Reš

Peter Tkáč

Petr Břeň

Petr Bukal

Petr Černoch

Petr Dvořáček

Petr Dvořák

Petr Gajďáček

Petr Gočev

Petr Chalupecký

Petr Jestřábek

Petr Košek

Petr Procházka

Petr Šenfeld

Petr Štěpánek

Petr Tuček

Petr Urbanec

Petr Váně

Petra Dominiová

Petra Holubová

Petra Trachtmanová

Prokop Singer

Rad Hetmánková

Radek Batelka

Radek Svítil

Radim Gaj

Radka Kotoučková

Radka Lososová

Radovan Bartošek

Rana Al Jamal

Renata Hanušová

Robert Magni

Robert Smutný

Roman Hlaváček

Roman Rops - Tůma

Romana Ertrlová

Romana Kocourková

Rudolf Vévoda

Samuel Raus

Standa Čanik

Stanislav Křemen

Stanislav Rybár

Stanislav Říman

Stanislav Vaněk

Suzana Exnerová

Světlana Smutná

Sylvie Bláhová

Šárka Winter

Tatiana Konrádová

Tereza Čermáková

Tereza Česká

Tereza Freyová

Tereza Sobotková

Thomas Franke

Tina Vitásková

Tomáš Fiala

Tomáš Hudec

Tomáš Justa

Tomáš Ledl

Tomáš Mařík

Tomáš Pešl

Tomáš Rejzek

Tomáš Slobodník

Tomáš Tožička

Tomáš Tzurnas

Tomáš Ullmann

Tomáš Zich

Václav Beneš

Václav Exner

Václav Honzík

Václav Hrách

Václav Smeták

Valéria Hofmanová

Věra Nováková

Věra Vaňková

Veronika Sušová-Salminen

Veronika Tichá

Veronika Valachová

Viktor Béreš

Vít Hemr

Vít Lesák

Vít Souček

Vít Strobach

Vítězslav Kopřiva

Vladana Šrámková

Vladimír Koukal

Vladimír Nindel

Vladimír Trojan

Vladimír Tupáček

Vladimír Veleta

Vladimíra Rybáková

Vladislav Slaby

Vlasta Hábová

Vlasta Neklapilová

Vojtěch Landa

Yasar Abu Ghosh

Zahide Tugba Senterzi

Zbyněk Fiala

Zbyněk Vallo

Zdeněk Kořistka

Zdeněk Nováček

Zdeněk Rous

Zdeněk Žemlička

Zlata Potyková

Zuzana Hrdinová

Zuzana Kollárovitsová

0
Vytisknout
12345

Diskuse

Obsah vydání | 7. 8. 2014