O zvláštním ustanovení nového Občanského zákoníku

8. 10. 2013 / Petra Procházková

čas čtení 1 minuta

Při četbě nového občanského zákoníku jsem narazila na velmi zvláštní ustanovení, o kterém nevím, co si myslet, píše Petra Procházková. Obávám se, že povede ke zhoršení postavení psychicky nemocných osob nebo epileptiků. Navíc se mi toto ustanovení zdá v rozporu s ustanovením Listiny základních práv a svobod, která říká, že lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Nerozumím tomu, proč toto ustanovení potřebujeme a z jakého důvodu bylo do NOZ zařazeno. Je možné, že si to špatně vykládám a teprve praxe ukáže, jak bude vykládáno, ale prozatím se mi nejeví dobře. Trochu mě děsí představa, jak se budou určovat osoby "s nebezpečnými vlastnostmi."

Zde je znění zmíněného ustanovení

§ 2923 Škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi

Kdo se vědomě ujme osoby nebezpečných vlastností tak, že jí bez její nutné potřeby poskytne útulek nebo jí svěří určitou činnost, ať již v domácnosti, provozovně či na jiném podobném místě, nahradí společně a nerozdílně s ní škodu způsobenou v takovém místě nebo při této činnosti někomu jinému nebezpečnou povahou takové osoby.

Důvodová zpráva k NOZ: Nebezpečné vlastnosti mohou být jak tělesné, duševní, tak charakterové. Může jít např. o epileptika, který se v době záchvatu neovládá a může rozbít cizí věci, nebo o duševně nemocné. Nebezpečnou vlastností je též nakažlivá nemoc, kterou osoba trpí. K nebezpečným vlastnostem lze počítat též sklony k páchání trestné činnosti (zostřená povinnost dohledu tak stíhá např. nájemce, který pronajme byt osobě, o níž ví, že má sklony k páchání majetkové trestné činnosti), anebo závislost na alkoholu.

0
Vytisknout
7209

Diskuse

Obsah vydání | 8. 10. 2013