Protestujeme proti snahám zrušit Střední průmyslovou školu V Úžlabině

11. 2. 2013

čas čtení 4 minuty

Tisková zpráva

Dne 8. 2. 2013 se v médiích objevila zpráva o návrhu zřizovatele na zrušení Střední průmyslové školy V Úžlabině 320, Praha 10 a její sloučení se Střední školou elektrotechniky a strojírenství, Jesenická 1, Praha 10.

V médiích zveřejněné informace o našem rezignovaném přijetí návrhu jsou nepravdivé. Budeme se bránit všemi zákonnými prostředky.

Petice proti zrušenÍ Úžlabiny ZDE

Uvedený návrh považujeme za nekoncepční, nepromyšlený a nesprávný z těchto důvodů:

1) Škola s nadstandardním technickým a personálním zabezpečením poskytuje vzdělání v oblasti elektrotechniky a informačních technologií na dobré úrovni. V době, kdy je na trhu práce nedostatek absolventů s technickým vzděláním, je rušení či slučování odborných škol zcela nekoncepční a odporuje deklarované podpoře odborného vzdělávání ze strany státu (viz Učitelské noviny 4/2013).

2) Je fakultní školou Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze, pro kterou připravuje každoročně řadu studentů.

3) V rámci modernizace školy byla s vynaložením značných investic, mimo jiné poskytnutých Magistrátem hlavního města Prahy, vybudována řada odborných učeben pro výuku informačních technologií, cizích jazyků, chemie a fyziky. 30. 1. 2013 byla otevřena nová multimediální počítačová učebna cizích jazyků za 750.000,- Kč. V současné době probíhá rekonstrukce laboratoře elektrotechnických měření.

4) Škola s dobrou dopravní dostupností disponuje bohatým zázemím pro školní i mimoškolní aktivity. Má vlastní školní kuchyni s jídelnou, školní klub a knihovnu, dvě tělocvičny a posilovnu, dále moderní sportovní areál.

5) Škola připravuje odborné pracovníky pro oblast elektrotechniky a informačních technologií, má specifická studijní zaměření, jako jsou lékařské přístroje nebo řídicí systémy, která si vyžádal pracovní trh a která se na žádné jiné škole v Praze nevyučují. Nabízí rozšíření odborného elektrotechnického vzdělání vykonáním zkoušek z vyhlášky 50/78 Sb.

6) Škola je akreditovaným střediskem pro ECDL testování, je CISCO Academy a Autodesk Academií.

7) Škola je zapojena do mezinárodní spolupráce se zahraničními školami v rámci programu eTwinning a připravila bilaterální projekt se španělskou školou v rámci programu Comenius - Parnerství škol.

8) Řada technologií je vázána na budovu a jejich přesunutí do jiného místa by bylo velice nákladné nebo prakticky neuskutečnitelné, takže náklady na přesun personálu a vybavení do jiného místa by značně převýšily deklarované úspory.

9) Škola investovala nemalé úsilí do své propagace. Zveřejnění zamýšleného sloučení škol v době, kdy uchazeči podávají přihlášky ke studiu, naši školu značně poškodilo.

10) Návrh odboru školství byl podán (a zveřejněn), aniž si kdo z odpovědných pracovníků školu prohlédl, jen na základě ukazatele o naplněnosti. Škola vyučuje téměř 350 studentů, v každém ročníku 3-4 třídy (na rozdíl od jiných škol, které mají výrazně nižší počet studentů a tříd). Počet absolventů základních škol se přitom začne zvyšovat již za dva roky.

11) Odbor školství chce SPŠE V Úžlabině sloučit se školou, která nevyučuje žádné studijní obory, které má v nabídce SPŠE V Úžlabině a navíc studijní náročnost těchto dvou škol se diametrálně liší.

12) SPŠE V Úžlabině měla na úřadu práce k 30. 9. 2012 evidovaného jednoho jediného absolventa.

13) Ze shora uvedených důvodů pokládáme tento návrh za zcela chybný.

Přijímací řízení probíhá beze změny, studijní obory pro školní rok 2013/2014 budou otevřeny v plánovaném rozsahu.

9. února 2013

SPŠE V Úžlabině 320, Praha 10

Ing. Vladislav Jetenský, ředitel školy

jetensky@uzlabina.cz

0
Vytisknout
4162

Diskuse

Obsah vydání | 12. 2. 2013