Chcete někoho bombardovat a potřebujete přelet přes ČR? Dopředu souhlasíme. Bombardujte!

12. 2. 2013

čas čtení 2 minuty

tisková zpráva

Vláda předkládá Parlamentu ČR návrh ohrožující suverenitu naší země, kdy svým stanoviskem dopředu souhlasí s nedefinovanými přelety a z toho možnou případnou agresí proti suverénnímu státu (sněmovní tisk 889/0, text 0889a0.pdf, Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2013 z něhož citujeme: S ohledem na četnost a krátké lhůty předkládání požadavků na přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky je technicky prakticky nemožné, aby vláda rozhodovala o každém jednotlivém přeletu či průjezdu samostatně ).

Poskytnutím vzdušného prostoru se tak ČR může podílet na případných masakrech a vraždění civilních obyvatel, jako tomu bylo např. v dobře známém případě bývalé Jugoslávie, kde bylo bombardování civilních obyvatel nesmyslně obhajováno humanitárními důvody.

Vojenské údery a jejich plánování nejsou a nesmějí být věcí nahodilou a nepředvídatelnou, nerozhoduje se o nich během několika dnů a nejsou realizovány z náhlého pohnutí mysli. Jsou to plánované, promyšlené akce, kterým musí předcházet dlouhodobé vyjednávání a pokud dojde při jejich realizaci k usmrcení civilních obyvatel, jedná se dle Českou republikou podepsaných Ženevských úmluv o válečné zločiny, resp. vraždy.

Pokud vláda Petra Nečase umožní využití vzdušného prostoru ČR k vojenským akcím s následkem úmrtí civilistů, musí za to nést plnou odpovědnost a skončit před mezinárodním trestním tribunálem. EU je nositelkou Nobelovy ceny, kterou dostala za mír, tak se podle toho musíme (mírumilovně) chovat.

Vyzýváme parlament ČR, aby odmítl plošný souhlas přeletů a průjezd cizích vojenských sil přes území ČR.


Eva Novotná, mluvčí
za iniciativu Ne základnám

Luboš Rypka
Occupy Praha

Renata Hanušová
Akční spolek nezaměstnaných

Milan Valach, František Vlásek
Hnutí za přímou demokracii

Jan Koral
New World Order Opposition

Pavel Vachtl
Iniciativa za demisi vlády

Petr Rohel
ostravský ProAlt

Petr Tuček, Miroslav Stainer, Pavla Stainerová, Václav Exner, Libuše Staňková, Eliška Svobodová,Milan Smrž, František Stočes, Květoslava Pohlhammer Lauterbachová, Eduarda Heczková, Kateřina Vojtíšková

Praha 13.2.2013

0
Vytisknout
7405

Diskuse

Obsah vydání | 13. 2. 2013