Proč se v ČR vězní tolik lidí?

5. 1. 2013

čas čtení 2 minuty

V Německu je 83 vězňů na 100 000 obyvatel, v Rakousku 104, v Chorvatsku 115. U nás - před amnestií - 219. Je mezi Čechy 2-3x více zločinců než mezi Němci, Rakušany a Chorvaty? Je v Německu, Rakousku a Chorvatsku 2-3x nebezpečněji než u nás? Anebo jsou/byly u nás tisíce vězňů, kteří ve vězení být nemusí, a tudíž ani nemají? ptá se Jaromír Šulc.

Zdroj: ZDE

K tomu dodejme otázku: Proč byla spravedlnost v Československu vždycky tak krutá a mstivá? Pohlédněme na tzv. retribuční procesy v letech 1945-1947. (Toto o nich v květnu 1947 napsal tehdejší ministr spravedlnosti Prokop Drtina: Uvědomme si, že se toto všechno dělo před příchodem komunistického režimu:)

"... Podle vynesených rozsudků bylo 713 osob odsouzeno k trestu smrti, z toho 475 Němců a 234 Čechů. 741 osob bylo odsouzeno k doživotnímu těžkému žaláři, z toho 443 Němců a 293 Čechů. K dočasnému trestu bylo odsouzeno celkem 19.888 osob, jimž byl uložen trest na svobodě v trvání celkem 206.334 let, tedy každému v průměru trest v trvání přes 10 let. Téměř všem, kdo dostali trest na svobodě, bylo uloženo, že celý trest nebo jeho značnou část si odpykají ve zvláštních nucených pracovních oddílech. ... Tak na př. ve Francii, státu mnohem větším než jsme my, bylo podáno celkem 127.233 trestních retribučních oznámení. U nás naproti tomu 132.549, tedy u nás proti Francii o 5000 více. K tomu dlužno ještě poznamenati, že ve Francii trvá retribuční soudnictví již od srpna 1944, tedy o půl roku déle než u nás. Z toho bylo podáno obžalob ve Francii 50.066, u nás 42.908. Zastavených případů ve Francii 48.155, u nás 40.534. Osvobozujících rozsudků ve Francii 7.400, u nás 9.132. Tedy vidíme, že cifry jsou v obou státech přibližně stejné. Jedině v trestu smrti mají ve Francii rekord, ale jenom zdánlivý rekord. Trestů smrti tam bylo vysloveno 5.386, avšak vykonáno jich tam bylo dosud toliko 637. Naproti tomu u nás bylo vyhlášeno 713 rozsudků smrti a vykonáno z toho 693, tedy všechny kromě 20. V Holandsku bylo dosud v retribučním řízení vyneseno 120 rozsudků smrti; vykonáno jich bylo dosud pouze 12, tedy právě jedna desetina."

Zdroj: ZDE

0
Vytisknout
7696

Diskuse

Obsah vydání | 7. 1. 2013