ČMKOS poskytne pracujícím důchodcům bezplatnou právní pomoc

7. 1. 2013

čas čtení 2 minuty

Tisková zpráva

ČMKOS má dlouhodobé výhrady k politice finančních škrtů současné vlády, zejména v oblasti veřejných financí. Protestovala i proti poslednímu balíčku ministra financí, kterým dochází k diskriminačnímu odnětím daňových úlev ve výši 24 840 korun u pracujících důchodců, kterým se tak sníží o tuto částku jejich roční příjem. Listina základních práv a svobod zajišťuje rovné podmínky a zacházení - tzv. rovnost subjektů, v tomto případě tedy i daňových . Pokud je jedna skupina vyloučena, dochází k porušování tohoto principu a jedná se o diskriminaci. Pokud tedy pracující důchodce vydělává a platí daně, sociální a zdravotní pojištění jako kterýkoliv jiný občan, má mít stejná práva. Navíc platí sociální pojištění, které mu standardně nezvyšuje důchod.

ČMKOS s rozpaky přijala dikci příslušné novely zákona o dani z příjmu, kde je zakotvena výjimka pro osoby, které by snad k 1. lednu 2013 starobní důchod nepobíraly a nebyla vůbec překvapena, když zhruba třetina pracujících důchodců této formulace zákona využila a na pobírání penze právě v den 1. ledna 2013 rezignovala. Byl to zcela legální způsob, jak se o daňovou úlevu vědomě nepřipravit. Podle ČMKOS šlo o využití zákonných možností. ČMKOS považuje za pohrdání právem, otevřené výhrůžky ministra financí na adresu právě těchto téměř tří desítek tisíc osob, že budou penalizováni proto, že využili svého občanského práva řídit se platným zákonem.

Proto ČMKOS nemůže nečinně přihlížet tomu, že místo, aby se ministr financí omluvil za pochybení svých legislativců, teď seniory pouze zastrašuje, aby se zalekli domáhat se svého práva soudní cestou.

ČMKOS proto prohlašuje, že seniorům -- odborářům -- v případném sporu se státem poskytne bezplatnou právní pomoc.

7. ledna 2013

0
Vytisknout
6964

Diskuse

Obsah vydání | 9. 1. 2013