K TAJNÉMU JEDNÁNÍ VLÁDY:

Nevládní organizace apelují na vládu, aby zachovala sekci lidských práv na Úřadu vlády

9. 1. 2013

čas čtení 2 minuty

tisková zpráva

Praha 9. 1. 2013 -- Dnes je na pořadu jednání vlády tajný materiál, který přináší zásadní změny v uspořádání ministerstev a dalších úřadů na vládní úrovni. Nevládní organizace apelují na členy a členky vlády, aby zachovali sekci lidských práv na Úřadu vlády.

V prosinci zaslaly desítky nevládních organizací dopisy premiérovi a členům vlády, ve kterém se postavily proti dalšímu oslabování role lidských práv v současné vládě. Vyzvaly ji, aby zachovala dosavadní Sekci pro lidská práva při Úřadu vlády sdružující poradní orgány, jakož i Agenturu pro sociální začleňování. Pokud i tato vláda přikládá ochraně lidských práv důležitost, nemůže dopustit, aby došlo k rozmělnění mechanismu, který dlouhá léta na Úřadu vlády fungoval. Ani argument, že se přesunem na ministerstva ušetří finanční prostředky ze státního rozpočtu, není opodstatněný. Desítky členů poradních orgánů vlády jsou většinou odborníci, kteří se činnostem v radách a výborech věnují ve svém volném čase.

Současný materiál není znám jak veřejnosti, tak i běžným připomínkovacím místům, které komentují materiály připravované pro jednání vlády. "Nerozumím tomu, proč tento materiál neprošel běžným připomínkovým řízením, ve kterém by se mohly vyjádřit dotčené instituce a občanská společnost", vyjádřila se Anna Šabatová, předsedkyně Českého helsinského výboru. "Doufáme, že vláda vyslyšela naše argumenty a v aktuální verzi textu se přesunutí Sekce lidských práv na Ministerstvo spravedlnosti už nenachází", doplňuje Marek Čaněk z Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR.

Texty prohlášení nevládních organizací: Otevřený dopis předsedovi vlády, 10. 12. 2012, ZDE

Prohlášení nevládních organizací proti rušení a oslabování Sekce pro lidská práva na Úřadu vlády, 18. 12. 2012, ZDE

0
Vytisknout
3487

Diskuse

Obsah vydání | 10. 1. 2013