Hlupáci, nebo vykukové?

8. 1. 2013

čas čtení 3 minuty

Tak, jako se před krajskými volbami objevovala doporučení hlupáků vhazovat do volební urny přetržené volební lístky, tak se dnes objevuje podobně hloupá iniciativa přeškrtnout jméno kandidáta na volebním hlasovacím lístku a napsat tam místo něj jméno Tomia Okamury, nebo na volební lístek napsat, že si daný volič přeje raději návrat monarchie, píše Milan Balada.

Když jsem se při krajských volbách ohradil v redakci BL, že nápad s přetrháváním volebních lístků je nic neřešící hloupost, začal mi nějaký pán, také na stránkách BL, spílat a vypočítávat s pomocí hloupých a neopodstatněných matematických vzorců, že tomu nerozumím, přestože jsem měl pravdu. Ani jsem nezaznamenal, že by se mi byl býval omluvil, když byla moje pravda odborníky prokázána.

Dnes hrozí něco podobného. A já přemítám, jestli takové nápady jsou dílem hlupáků, nebo vychytralců. Protože i nyní nabízený postup může prospět především těm, koho bychom na Hradě vidět nechtěli. Jestli někdo na podobný postup přistoupí, vezme nejspíš lístek se jménem kandidáta který mu imponuje ze všech nejméně, škrtne jeho jméno a místo něj napíše Okamurovo (anebo lístek počmárá hloupým textem o návratu k monarchii) a lístek s pocitem zadostiučinění vhodí do volební urny. Skutečně netuším, jestli jsou takové rady sprostým kalkulem, že zmanipulovaní budou sahat po jménech jimi nejneoblíbenějších kandidátů a tím právě jim maximálně prospějí, anebo dílem neuvažujících naštvaných hlupáků.

Stačí si přece pouze přečíst "Informace o způsobu hlasování", které každý volič dostává spolu s hlasovacími lístky. Tam doslova stojí: "Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. POŠKOZENÍ NEBO PŘELOŽENÍ HLASOVACÍHO LÍSTKU ANEBO PROVEDENÍ RŮZNÝCH OPRAV NA HLASOVACÍM LÍSTKU NEMÁ VLIV NA JEHO PLATNOST, POKUD JSOU Z NĚHO PATRNY POTŘEBNÉ ÚDAJE. O neplatný způsob hlasování jde, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků." Tedy, shrnuto - voličův hlas zmanipulovaného voliče obdrží ten kandidát, jehož jméno bude VYTIŠTĚNO na použitém hlasovacím lístku.

Myslím, že k celé záležitosti není třeba více přidávat. Snad pouze zamyšlení, jestli třeba autoři textu už dopředu nepočítali s možností, že se naštvaní občané budou zase chtít nějakým hloupým způsobem vyjadřovat, a tak předem nedumali jak a kterak by tohoto protestního aktu bylo možno využít. Ale to je opravdu jen můj osobní dojem na základě zažitých osobních zkušeností z poslední doby a jak by si počínal naštvaný občan, který by se chtěl řídit hloupou internetovou radou, kterou jsem četl v diskusích na netu, by mohl říci spíše psycholog.

0
Vytisknout
9291

Diskuse

Obsah vydání | 9. 1. 2013