Hejtman Ústeckého kraje Bubeníček (KSČM) začal vládnout podobně jako jeho exsoudruzi před rokem 1948

22. 11. 2012

čas čtení 3 minuty

Aby bylo jasno, výsledek demokratických krajských voleb respektuji a tvrdost v názvu svého článku jsem zvolil záměrně, aby si hejtman Bubeníček zavčas uvědomil, že nelze nesplněnými sliby usilovat o změnu pohledu společnosti na KSČM. Každou lží, která je ekvivalentem nesplněného slibu, může KSČM ve společnosti vyvolávat asociaci na předvolební vábení KSČ v poválečných letech, které jí i tehdy v demokratických volbách zajistilo dostatečný politický vliv, aby ho po uchopení moci mimořádně krutým způsobem zneužila, píše František Štván.

I hejtman Bubeníček ještě v půlce října sliboval, že chce KSČM na kraji snížit počet výborů a komisí, aby se ušetřilo. A i když ze zákona zastupitelstvo kraje musí zřídit výbory tři a pokud v územním obvodu kraje žije podle posledního sčítání lidu alespoň 5 % občanů s národností jinou než českou i výbor pro národnostní menšiny, pak pátý Výbor pro zdravotnictví a sociální věci, kterému bude předsedat Pavel Csonka z ČSSD, je "jen" do očí bijící půjčka za oplátku pro koaličního partnera. Proč půjčka za oplátku?

V zákoně o krajích není psáno, že výbory musí mít uvolněné, tedy mimořádně luxusně placené a dalšími benefity "rozmazlované", předsedy. V období krajské vlády ODS tomu tak nebylo např. u kontrolního výboru, kterému tehdy předsedal člen KSČM pan Rybák. Ten se stal uvolněným předsedou tohoto výboru až za hejtmanky Vaňhové, která mu přílišnou horlivost, pokud si nevzpomínám špatně, na jednom zasedání zastupitelstva kraje důrazně připomenula. Svojí nijak zvlášť skrývanou výhrůžkou (není nic snazšího než tě odvolat) s velkou pravděpodobností přetavila z dob vládnutí ODS neplaceného opozičního kontrolního nadšence na loajálního beránka, neboť podle mediálních informací krajské hospodaření nevykazovalo výsledky použitelné na chlubení. Možná někdo namítne, že hospodaření (finance) má kontrolovat finanční výbor, a že kontrolní výbor zejména kontroluje plnění usnesení zastupitelstva. Nikde však myslím není psáno, že v rámci své funkce nemůže, pokud by o to požádal zastupitelstvo, kontrolovat i hospodaření anebo způsob zadávání veřejných zakázek či prodej majetku. Nebo by na to neměl čas? Apropos. Mohl by hejtman Bubeníček doložit, kolik inovačních návrhů ke schválení navrhl v minulém volebním období krajské radě jako uvolněný předseda školského výboru, aby si občan mohl udělat obrázek, jak byl pracovně vytížen? Zkrátka a dobře, jestli se miliony do něho vložené relevantním způsobem zhodnotily? Pokud ne, pak by to byl jen další důkaz, že předvolebně lhal.

Také by si měl uvědomit, že když je mu, potažmo KSČM, otloukán o hlavu Lenin či Gottwald, byť se s nimi osobně nezapletl, tak mu budou o hlavu, tentokrát po právu, otloukáni i krajští politici, pokud se dostanou do křížku se zákonem. A to proto, že do konkrétních pozic jsou konkrétními lidmi voleni konkrétní lidé i se svým během života a každý volitel tak za ně nese nepřenositelnou politickou odpovědnost. Leninovi, Stalinovi či Gottwaldovi k moci hejtman Bubeníček nepomáhal. Svým koaličním partnerům, mnohdy s minulostí plnou otazníků, však ano, byť pokud nechtěl, tak nemusel. Žádní námořníci z Kronštadtu na něho nemířili.

0
Vytisknout
10326

Diskuse

Obsah vydání | 23. 11. 2012