Dodnes nebyla naše vylučovací žaloba za neoprávněnou konfiskaci majetku projednána

23. 11. 2012

čas čtení 4 minuty

Chci reagovat na článek pana Křečka Jednoduchá řešení exekutorů, píše Antonín Petrla. Pan Křeček se před několika lety chlubil, že přijetím zákona o exekutorech, na kterém se jako právník podílel, vytvořili bič na všechny dlužníky, že tímto zákonem zajistili vymahatelnost práva. Problém je ovšem v tom,že tento zákon už nepočítá s lidským faktorem.

1.dle tohoto zákona je exekutor prakticky všemohoucí

2.nehrozí mu žádné, nebo jen velmi mírné sankce za porušení zákona

3.exekutor se odvolává na tento zákon při všech zvěrstvech, kterých se při exekucích dopouští s doporučením, že postižené osoby(ne dlužníci, ale osoby v jejichž bytě dlužník bydlí) mohou podat na zabavené věci vylučovací žalobu. Problém je v tom,že tito lidé nemají s dluhem nic společného, přesto jsou exekucí postiženi.

Pane Křečku,napadlo vás někdy,že tímto paskvilem vydávajícím se za zákon, porušujete lidská práva těch lidí,kteří nic nedluží a nikdy nic nedlužili?

Jste členem ČSSD, tedy strany,která by se za práva občanů měla zasadit všemi možnými prostředky. Nabízí se proto otázka, proč tomu tak není.

Jsou dvě možnosti.

1. buďto vytvořením takové imitace zákona prokazujete svou neschopnost a nekompetenci 2. je zákon takto stvořen záměrně,pod tlakem právnické podnikatelské skupiny, a to s cílem obohacení se na úkor občanů.

Obě dvě možnosti jsou podle mého pádným důvodem k tomu, že nemáte ve sněmovně co dělat.

Píšete něco o trestní odpovědnosti poslanců. Žádnou nemáte,co se týká tvorby zákonů a z nich plynoucích následků. Přitom jste to vy, kdo nese vinu za současný marasmus v exekučním právu. Exekutor pouze využívá možností, které mu dává zákon. A jsme u jádra věci. Připadá mně to jako dokonalý podnikatelský záměr. Žádná kontrola, nebo omezení poskytování půjček (i když ne vždy se do dluhů dostanete díky nesplácení půjčky), zákon který v podstatě dává exekutorům neomezené pravomoci, nemožnost jakékoliv obrany při výkonu exekuce pro třetí osoby, kteří s dluhem nemají nic společného.

Ano můžete podat vylučovací žalobu, jenže do doby než bude projednána, máte prázdný byt bez základního vybavení. A projednání vylučovací žaloby vám věci nikdo nevrátí. A po kladném projednání taky ne. Uvedu jeden příklad z vlastní zkušenosti.

V devadesátých letech jsem podnikal v oboru nákup a prodej zboží.V průběhu podnikání jsem se dostal do druhotné platební neschopnosti. Nebyl jsem schopen hradit své závazky, kterých jsem se ale nikdy nezříkal. Všechno skončilo exekucemi.

S manželkou jsme v té době žili u rodičů.

Pan exekutor v rámci exekuce sepsal veškerý movitý majetek v domě a některé věci odvezl i přes to,že rodiče byli schopní prokázat,že je to jejich majetek.

Rodiče podali na uvedené věci vylučovací žalobu k okresnímu soudu.

Do dnešního dne nebyla tato vylučovací žaloba projednána.

U našich soudů nic nového. Problém je ale v tom, že pan exekutor uvedené věci prodal v dražbě, a to i přes to,že na ně byla podána vylučovací žaloba.

Pane Křečku, teď mě jistě řeknete,že si můžeme na postup exekutora stěžovat, vymáhat náhradu škody a podobné nesmysly. Ještě mě řekněte, o co se můžeme opřít. O jaký zákon, třeba o ten exekutorský, kde podle vašeho návrhu nemá exekutor určenu dobu dokdy má odblokovat účet ,nebo zástavu,nebo má poškozený čekat,až na něj u soudu přijde řada a nějakým zázrakem se domůže svých práv? Obávám se,že mnoho lidí to nestihne do konce života.

Souhlasím s tím, že dluhy se musí platit. Musí je ale platit ten, kdo je způsobil. Pane Křečku, obviňuji váz z toho, že jste spolu se svými kolegy stvořili tento zákon.

0
Vytisknout
5656

Diskuse

Obsah vydání | 27. 11. 2012