Jak vyhrát opotřebovací válku proti Rusku

15. 8. 2022

čas čtení 21 minut
Průběh této války byl od začátku mapován dvěma způsoby. První je vidět na mapách. Pokrok byl měřen podle získaného území; vyhlídky identifikované podle sporného území; výzvy popsané podle území, které je třeba ještě obsadit. Budeme vědět, že válka skončila, pokud Rusko dosáhne dostatečných zisků, které by uspokojily Putina, nebo si Ukrajina minulé zisky Ruska vezme zpět, napsal Sam Freedman.

Druhý způsob vychází ze ztrát. Byla vznesena tvrzení o tom, kolik lidí bylo zabito a zraněno a kolik vybavení bylo zničeno, poškozeno a opuštěno. Budeme vědět, že válka skončila, až Rusko nebo Ukrajina vyčerpají své schopnosti a již nebudou moci pokračovat v boji. Tyto dva postupy spolu souvisí. Předpokládá se, že následky vyčerpání pocítí strany nejpravděpodobněji v boji o území. Prozatím se nezdá, že by některý z postupů ukazoval na jasného vítěze. Abychom viděli, kam tato válka směřuje, je nutné se podívat dál, než na mapy a seznamy ztrát.

Dominance obrany

Začněme ale mapami z posledních čtyř měsíců bojů. Nejpozoruhodnější je, jak málo území změnilo majitele. Rusové dokončili dobytí Mariupolu a postupovali vpřed s obrovským úsilím v Luhansku, zatímco Ukrajina okusovala jejich pozice v Charkivské a Chersonské oblasti a vytlačila Rusy z Hadího ostrova. Kromě toho nic moc. Dosud v této válce dominovala obrana. Bylo to vidět, když se Rusku nepodařilo dobýt Kyjiv a poté se stáhlo ze severní Ukrajiny.

Ale pokud obrana zůstane dominantní, jak může válka skončit? Rusové zůstávají frustrovaní, že nedosáhli ani svého minimálního cíle dobýt celý Donbas, zatímco Ukrajinci mají stále asi 20 % svého území pod stále brutálnější okupací. Dokonce i tolik vychvalovaná ukrajinská ofenziva na znovudobytí Chersonu se zdá být v tuto chvíli zmařena, protože Rusové přesunuli tisíce vojáků, aby posílili svou obranu – a tím je méně pravděpodobné, že jejich vlastní očekávaná ofenzíva v Doněcku udělá velký pokrok.

Dojem je tedy patový. V tom nejpochmurnějším komentáři jsou obě strany prezentovány jako údery omámení boxeři, kteří si vyměňují direkty a zvedáky, přesto ale neschopní zasadit úder, který by přinesl knockout. Protože na rozdíl od boxu neexistuje žádný rozhodčí, který by byl schopen dovést zápas do konce a nechat soudce vyhlásit vítěze, zdá se, že tito dva jsou odsouzeni pokračovat v úderech, dokud jeden nepadne naprostým vyčerpáním. Takové komentáře často vedou k návrhům, aby Spojené státy prosadily nějaký závěr. Aby byla analogie zachována, Washington možná sedí v rohu Ukrajiny, ale vidí, jak je působena bolest, a je nucen zakročit a hodit ručník do ringu. V opačném případě jsou ti dva odsouzeni k tomu, aby to vydrželi, dokud nakonec jeden nebude moci bojovat, nebo jinak, až bude uznána logika situace, budee dohodnuto neklidné příměří, možná příměří, které nic neřeší, ale dá oběma armádám příležitost osvěžit se a zotavit se, než znovu navážou tam, kde skončily.

Válka toho druhu, jakého jsme v současnosti svědky, s dominantní obranou a nevelkým územím, které mění majitele, je válka opotřebovávací. Opotřebování je běžně popisováno jako alternativní typ k manévrové válce, který nabízí lákavější vyhlídky na rozhodující vítězství na bojišti. Jedinou vyhlídkou na opotřebování je série střetnutí s kumulativním efektem, který způsobí, že nepřítel bude vyčerpaný. Generálové raději přemýšlejí o vítězství manévrem než opotřebováním, odvážnými ofenzívami spíše než tvrdohlavou obranou. Manévr by měl být rychlejší a méně nákladný a měl by skončit jasným vojenským vítězstvím, které vytvoří podmínky pro jasné politické vítězství. Úspěšné útoky vedou k obsazení území a tím k vynucení výsledku; úspěšné opotřebení vyžaduje, aby se nepřítel vzdal.

Z pochopitelných důvodů je proto opotřebování znevažováno jako podřadná a nežádoucí forma válčení, vyžadující trpělivost a schopnost absorbovat bolest, aniž by nutně nabízela věrohodnou cestu k vítězství. Často je to jako v tomto případě důsledek toho, že se agresorovi nepodařilo dosáhnout brzkého vítězství pomocí manévru. Volí se především proto, že je jedinou alternativou k uznání porážky.

Ale i když opotřebovací války mohou začít patovou situací a postrádat ohromení a dramatičnost těch manévrovacích, stále mohou vést k vítězství. Může to být proto, že vytvářejí podmínky pro návrat k manévrovému válčení, nebo to může být proto, že poražená strana si uvědomuje, že její pozice se může jen zhoršit a musí najít cestu ven. Kromě toho existují různé způsoby, jak bojovat proti opotřebovací válce a některé strategie mohou být účinnější než jiné.

Opotřebovací válka

Slovo "attrition" pochází z latinského slova pro odírání, které se začalo vztahovat k potlačování neřesti a nedokonalé formy kajícnosti. To vedlo k jeho původnímu – teologickému – anglickému významu coby to menší formě pokání, která měla světský motiv namísto duchovního, postrádající upřímnost pravé lítosti. Takže od začátku to znamenalo něco druhého nejlepšího. Nakonec to začalo odkazovat na proces, kterým by se mohlo časem opotřebovat cokoli od částí těla až po společenské konvence. Koncem 19. století se o opotřebování diskutovalo jako o vojenské strategii, i když se stalo prominentním teprve během 1. světové války. Poté, co počáteční německá ofenzíva v roce 1914 selhala, byly vykopány zákopy a poté se obě strany snažily zahájit úspěšné útoky, přičemž při pokusu o to utrpěly těžké ztráty. Vojenské myšlení po této válce se soustředilo na způsoby, jak zabránit podobným patovým situacím v budoucnu, ať už prostřednictvím obrněné války, letectva nebo kombinace obou.

Opotřebování (attrition) bylo proto zavedeno jako forma válčení, které je třeba se vyhnout, jako druhá nejlepší po porážce nepřítele v rozhodující bitvě. Vyčerpání nepřítele neustálým ostřelováním, potyčkami a obtěžováním si vyžádalo čas a vítězství ve stále míře záviselo méně na vedení vojenských operací a více na základní ekonomické a sociální odolnosti národa. Navíc proces fungoval oběma způsoby. Vlastní síly také čelily úbytku, čímž se válka proměnila ve vytrvalostní soutěž.

Tento pohled na opotřebování jako na podřadnou strategii je prominentním rysem současného vojenského myšlení. Část vlastní kritiky americké armády týkající se jejího výkonu ve Vietnamu se točila kolem jejího spoléhání se na zabíjení co největšího počtu nepřátelských vojáků, aby nakonec komunisté nebyli schopni udržet jejich tažení. To vedlo k zaujetí "počítáním těl" jako měřítkem úspěchu až do bodu, kdy byl každý zabitý Vietnamec považován za nepřátelského bojovníka, což vedlo k tvrzení, že komunisté byli mnohokrát zlikvidováni.

Ti, kteří hledali inteligentnější způsob, jak bojovat ve válkách, brzy identifikovali "manévr" jako nadřazenou formu. Cílem bylo spolehnout se na rychlost, překvapení a pohyblivost, aby dostihly, dezorientovaly a tím porazily nepřítele. Generálové byli povzbuzováni, aby se znovu naučili umění operací a osvobodili se od závislosti na pouhém vrhání palebné síly na nepřátelské linie. Vzorem byla německá blesková válka z roku 1940, i když konečný výsledek této války mohl varovat před problémem s vojenskými průlomy, které vedly k neúplným vítězstvím, a tak boje neukončily.

V praxi může být dichotomie manévr/opotřebování příliš ostrá. Může se klidně stát, že velitelé se budou muset uchýlit k více opotřebovávacím metodám poté, co se jim nepodařilo zajistit brzké vítězství, ale to nevylučuje pozdější návrat k dynamičtějšímu přístupu. Opotřebení vašeho protivníka může být skutečně rozumnou předzvěstí bitvy. Namísto rychlého útoku a využití překvapení by mohlo být smysluplnější zvolit metodičtější přístup, odstraňovat nepřátelské schopnosti a podkopávat morálku, než se pustíte do ofenzívy – to, čemu Američané říkají "příprava bojiště".

Existuje tedy rozdíl mezi opotřebením jako způsobem, jak zničit nepřítele před zahájením útoku, což může mít další výhodu v tom, že nepřítele přesvědčí, že je v beznadějné pozici, a opotřebením, které odráží patovou situaci, kdy obě strany dokáže odolat útokům. Za těchto okolností bude záležet na širší ekonomické a sociální odolnosti, protože obě strany se budou snažit vyrobit více vybavení a munice a najít více personálu, aby nahradily ztráty. Jakmile jedna strana v tomto úsilí zakolísá, může prohrát v důsledku nepokojů doma nebo postupné neschopnosti účinně bojovat. 1. světová válka skončila, protože německé síly byly oslabeny vlivem spojenecké ekonomické blokády a neustálých bojů. V roce 1918 nejprve zahájily vlastní ofenzívu, kterou nedokázaly udržet, a poté se nedokázaly vyrovnat s odporem spojenců.

Opotřebování a rusko-ukrajinská válka

I když válka prochází fází opotřebování, neznamená to, že existuje patová situace. Obě strany se jistě potýkají s problémem obranné dominance: Je těžké vytlačit jednotky, které jsou dobře zakopané a připravené k boji. Velké protiofenzívy riskují vystavení koncentrovaných formací otevřené palbě nepřátel. Nedávné ruské ofenzivy zahrnovaly málo manévrování. Pokusy o obklíčení ukrajinských sil z velké části selhaly, s výjimkou Mariupolu. Místo toho bylo využito intenzivní dělostřelecké palby, která donutila ukrajinské obránce ustoupit. To umožnilo některé malé zisky za vysoké náklady pro obě strany. Tato fáze války se chýlí ke konci. Rusko se nyní snaží dosáhnout jakéhokoli významného územního pokroku, i když se nepřestalo snažit, zatímco Ukrajina se snaží chopit iniciativy, aby boje probíhaly spíše podle jejích podmínek. Jak dobře to dokáže, závisí na tom, zda dokáže vyvinout strategii pro boj v opotřebovací válce.

Opotřebovací válka podporuje hodnocení pokroku z hlediska srovnatelných ztrát vybavení a personálu. U obou stran jsou tato hodnocení často jen odhady, zejména pokud jde o oběti. V praxi mnoho z toho, co můžeme získat o rozsahu jejich komparativních ztrát, pochází z jejich snahy nahradit to, co bylo ztraceno. Opotřebení není jen otázkou toho, která strana více trpí, ale také toho, kdo je nejlépe schopen regenerovat své bojové schopnosti. V tomto ohledu můžeme zaznamenat některé základní asymetrie této války, které nadále formují její průběh:

- Ukrajina bojuje za svou suverenitu a územní celistvost a Rusko ne. Rusko prezentovalo válku jako prostor, kde se má postavit proti místním i vzdáleným nepřátelům, včetně NATO. Ale nabídlo několik verzí žádoucího konečného stavu pro tuto válku.

- Rusko je daleko větší země, která buduje své ozbrojené síly. Ze současných snah o nábor je zřejmé, že utrpěla značné ztráty. Je nepravděpodobné, že dojde personál, ale existují problémy s kvalitou, motivací a vedením. Kvůli své brzké mobilizaci má Ukrajina vojáky a motivace je vysoká, ale protože mnoho jejích nejlepších jednotek bylo těžce zasaženo, potřebuje více cvičit, než je vrhne do boje, na který nejsou připraveny.

- Rusko má obrovské zásoby zbraní, ale nyní musí sáhnout hluboko do těchto zásob, protože spotřebovalo své modernější vybavení. Ukrajina nemá k dispozici stejné počty, ale nyní bojuje s modernějším a účinnějším vybavením. Pokud jde o hrubou palebnou sílu – dělostřelectvo, letadla a rakety – Rusko má výhodu, i když ne tak zásadní jako ta, se kterou začalo. Jeho schopnosti vést manévrovou válku však nyní brání omezení jeho obrněných sil a pěchoty. Schopnosti Ukrajiny se možná zlepšují, ale zdá se, že mají před sebou ještě nějakou cestu. Obě strany jsou tedy pro tuto chvíli uvízlé na strategiích vyčerpání.

- Válka se vede téměř výhradně na ukrajinském území. Až na několik výjimek v blízkosti hranic Ukrajina neútočila na cíle uvnitř Ruska a Washington ji od toho aktivně odrazoval.

- Rusko se tak může pravidelně zaměřovat na životně důležitou infrastrukturu i na civilní domy na Ukrajině. To mělo ničivé dopady na ukrajinskou ekonomiku a každodenní život. Ukrajina není schopna odpovědět.

- Aby se Ukrajina vyrovnala s touto základní asymetrií ve prospěch Ruska, závisí na vnější pomoci. Západní podpora je zásadní jak pro udržení ekonomiky nad vodou, tak pro poškození ruské ekonomiky prostřednictvím sankcí.

- Zatímco Ukrajina může vyrábět část svého vlastního válečného materiálu, stává se také stále více závislou na externích dodavatelích, pokud jde o její nejúčinnější systémy. Rusko má málo vnějších zdrojů – získává některé bezpilotní letouny z Íránu – přesto jeho výroba obrany trpí v důsledku sankcí. Proto si stále častěji musí vystačit se zastaralým vybavením. Ale Ukrajině byly odepřeny systémy, které by mohly zasáhnout ruské území, zejména moderní letadla a také rakety dlouhého doletu.

Z těchto asymetrií vyplývají dva závěry. Zaprvé Rusko označilo závislost Ukrajiny na vnější podpoře za její největší zranitelnost a hledá způsoby, jak tuto podporu podkopat, především prohlubováním ekonomických krizí, kterým Západ čelí. K debatám na Západě o tom, zda podpora pro Ukrajinu vyprchá s tím, jak zesílí ekonomická bolest a "válečná únava" nabude rutinní kvality, ale lze říci jen to, že se tak zatím nestalo. Totéž platí o přímých ruských útocích na ukrajinské obyvatelstvo. Výsledkem bylo posílení přesvědčení Kyjeva, že nemá na výběr, než pokračovat a vyzvat ty, kteří by mohli argumentovat pro smířlivější přístup k Moskvě, aby vysvětlili, proč by měl být tento druh barbarství odměněn.

Druhým závěrem je, že podmínky na místě by měly stále více upřednostňovat Ukrajinu kvůli kvalitě systémů, které jsou nyní v provozu, a účinnosti, s jakou jsou používány. Rusové hledají nové rekruty, které pošlou na frontu (včetně jednotlivců, které k tomu nutí na okupovaných územích), ale už nemohou být vybíraví, pokud jde o věk, vzdělání, původ nebo výcvik. Život na frontě pro špatně připravené jednotky je stále zoufalejší.

Nejvýraznějším rysem bojů od konce června byla prokazatelná zranitelnost muničních skladů, velitelských stanovišť, jednotek protivzdušné obrany a nyní i letišť. Útok proti letecké základně Saki na Krymu byl obrovskou ranou nejen pro ruské schopnosti – zničeno bylo nejméně 9 a možná až 27 letadel a vrtulníků spolu s letištním zařízením a municí – ale také pro ruské sebevědomí. Ukrajinci jsou velmi ostýchaví ohledně toho, jak provedli útoky, a raději nechají Rusy hádat (a dohady pokračují na sociálních sítích). Řekli, že to nebyl systém dodaný ze zahraničí. Byla to jednorázová operace nebo nová schopnost dlouhého dosahu? Pokud to druhé, pak varuje před mnoha způsoby, jakými by nyní mohl být ve hře Krym, Putinův velký zisk z roku 2014. Slouží také jako připomínka podivné neobratnosti ruské taktiky, neustálého podceňování svého protivníka. Ukrajinci svá letadla od začátku rozptylovali, aby nebyli zasaženi na svých základnách.

Co jsme neviděli je, že by Ukrajina podnikala srovnatelné útoky, jaké podnikli Rusové na Donbasu v květnu a červnu. V tomto ohledu zůstává dominantní obrana. Ukrajina se musí řídit strategií, která obchází její slabiny a využívá ty ruské. Generál Mick Ryan to nazval v květnu "korozí". Ukrajina, jak poznamenal, se snažila vyprázdnit "ruskou fyzickou, morální a intelektuální schopnost bojovat a vyhrávat na Ukrajině, a to jak na bojišti, tak v globálním informačním prostředí". Jde v podstatě o formu opotřebování, v širokém rámci. Tato strategie byla v poslední době vyostřena, protože Ukrajina činí postavení ruských obránců žalostnějším a hrozí, že je zcela odřízne od jejich zásobování i od únikových prostředků, takže budou více vystaveni přesnému dělostřeleckému a leteckému útoku. Toto je potenciální riziko, které ruští velitelé přijali tím, že poslali do Chersonu další vojáky. Zvýšená aktivita partyzánů z okupovaných území váže ruské jednotky a zvyšuje jejich úzkost. Velkolepá povaha některých nedávných úderů navíc usnadňuje potřebu zapůsobit na externí dodavatele tím, že prokážete, že darované vybavení je používáno s dobrým výsledkem.

Stále existují důvody pro to, aby Ukrajina zabírala půdu. Dokud území nezmění majitele a mapy nebudou změněny, je těžké přesvědčit pochybovače, že se průběh války obrátil ve prospěch Ukrajiny. A zatímco referenda, která se údajně připravují na okupovaných územích, aby umožnila obyvatelům hlasovat pro příslušnost k Rusku, postrádají důvěryhodnost i legitimitu, existují silné humanitární důvody pro co nejrychlejší osvobození.

Oficiální ukrajinská linie je, že protiofenzíva je stále na cestě. Zdůrazňuje se však také význam škod způsobených ruským silám. V projevu z 10. srpna prezident Zelenskij za použití klasického jazyka opotřebení argumentoval, že to budou ruské ztráty, které válku ukončí:

"To je otázka, která znepokojuje úplně každého: Kdy válka skončí? Někdo říká – měsíce, někdo – rok, někdo – ještě víc. Ale otázka času ve skutečnosti přímo závisí na otázce ztrát, které Rusko utrpí. Čím více ztrát okupanti utrpí, tím dříve budeme schopni osvobodit naši zemi a zaručit bezpečnost Ukrajiny. Na to by měl myslet každý, kdo brání náš stát a pomáhá Ukrajině: Jak způsobit okupantům co největší ztráty, aby se doba války zkrátila."

Problém s opotřebováním je v tom, že nenutí nepřítele k rozhodnutí. Funguje tak, že přesvědčuje nepřátelské síly a jejich politické vedení, že jejich pozice je neudržitelná a pravděpodobně se ještě zhorší. Dokud budou věřit, že čelí jen dočasným potížím a dokážou situaci zvrátit, nebo alespoň musí ukázat, že před svržením svedli slušný boj, pak válka bude pokračovat. Je snadné pochopit, proč má Ukrajina pocit, že nemá jinou možnost než pokračovat v boji a proč je nyní přesvědčena, že pomalu přebírá iniciativu.

Zdá se, že Moskva si přeje začlenění zabraného území do Ruska, k čemuž připravuje některé pochybné postupy, které neudělají dojem na nikoho jiného než na ně samotné. V hloubi duše pro Moskvu může být válka nyní celá o upření uspokojení NATO z ukrajinského vítězství a záchraně Putinovy ​​tváře. Ruská rétorika a chování jsou nicméně stále zoufalejší. Ruská vojenská pozice se zhoršuje a podpora Západu pro Ukrajinu ještě nepolevila. Trendy tedy upřednostňují Ukrajinu. Putin a jeho kumpáni budou muset časem rozhodnout o tom, jak dlouho mohou dál předstírat, že mají věrohodnou cestu k vítězství.

Zdroj v angličtině: ZDE

1
Vytisknout
3751

Diskuse

Obsah vydání | 17. 8. 2022