Katolíci se bouří proti spojování církve s extremistickými stranami: otevřený dopis kardinálu Dukovi

29. 7. 2021

čas čtení 9 minut
Rádi bychom Vás informovali o otevřeném dopisu, který dnes zaslaly více než dvě desítky veřejně známých osobností z katolické církve kardinálu Dukovi a v němž vyjadřují své hluboké znepokojení nad spojováním církve s extremistickými politickými stranami. Tento dopis je zejména reakcí na kandidaturu Josefa Nerušila v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny za SPD a Hany Lipovské za Volný blok. Autoři a signatáři dopisu připomínají, že oba jmenovaní jsou úzce spojeni s nejvyššími orgány české katolické církve, a domnívají se, že kardinál Duka se od jejich politických aktivit dostatečně jasně nedistancoval. Zároveň upozorňují, že politické subjekty, za něž Nerušil a Lipovská kandidují, zastávají krajní či extremistické názory a jejich postoje odporují základním principům křesťanství a evangelia:  


 

"Tyto politické subjekty a jejich představitelé vyvolávají strach, šíří nenávist vůči celým skupinám obyvatelstva, upevňují negativní kolektivní stereotypy a podporují autoritářské režimy, nebo dokonce otevřeně propagují násilí ...  tyto postoje jsou zcela neslučitelné s křesťanstvím: s jeho zvěstí o zachraňující moci víry, s jeho požadavkem milosrdenství a bezpodmínečné lásky k bližnímu, s chápáním každého člověka jako Božího obrazu, s důrazem kladeným na pravdu a na lidskou svobodu," píše se v dopisu.

Autoři a signatáři dopisu též připomínají podporu kardinála Duky Haně Lipovské, navzdory jejímu neblahému působení v Radě ČT,  i některá jeho veřejná vyjádření, která by mohla být interpretována jako podpora SPD. Podle nich jsou postoje pražského arcibiskupa pro katolickou i nekatolickou veřejnost matoucí, a v očích mnoha lidí se díky nim legitimizují politické síly s extremními politickými názory.

"Domníváme se, že v této chvíli je naléhavě třeba, abyste se jasně a přesvědčivě postavil na stranu pravdy a spravedlnosti, na stranu demokratického směřování naší země, a podpořil tak i prestiž katolické církve v očích veřejnosti. Dojem, že katolická církev si nebezpečně zahrává s extrémními politickými proudy, posílený nejistotou o Vašich skutečných názorech, by mohl naopak vést k dalšímu odklonu lidí dobré vůle od katolické církve", varují autoři a signatáři dopisu.        

Proto kardinála Duku na závěr svého dopisu žádají, aby se od osob kandidujících za zmíněné politické subjekty jasně a jednoznačně distancoval. Zároveň požadují, aby vyzval Josefa Nerušila a Hanu Lipovskou k neodkladné rezignaci na členství v mediálních radách, do nichž byli nominováni Českou biskupskou konfrencí. Členství v těchto radách se podle nich neslučuje s kandidaturou za jakýkoli, zvláště pak za extremistický politický subjekt.

Dopis podepsali např. biochemik Jan Konvalinka, malířka a zakladatelka Cesty domů Martina Špinková, astrofyzik Jiří Grygar, herečka Martha Issová, matematik Jan Trlifaj, katolický kněz a historik Tomáš Petráčekfilosof Daniel Kroupa, podnikatel a bývalý politik Pavel Bratinka a filosof Václav Němec.

* * *

Kardinál Dominik Duka OP

Arcibiskupství pražské

Hradčanské nám. 56/16

119 02 Praha 1 – Hradčany

V Praze, dne 29. 7. 2021


Vážený pane arcibiskupe,


s hlubokým znepokojením sledujeme spojování některých osob či kruhů české katolické církve s politickými silami zastávajícími krajní či extremistické postoje, k němuž v poslední době dochází. Máme na mysli především kandidaturu Josefa Nerušila ve volbách do Poslanecké sněmovny za SPD a Hany Lipovské za Volný blok, a to dokonce v pozici volebních lídrů krajských kandidátek. Oba jmenovaní jsou přitom úzce spojeni s nejvyššími orgány české katolické církve: Josef Nerušil působí jako vedoucí referent odboru vnějších vztahů Arcibiskupství pražského a má na starosti i Váš facebookový profil a twitterový účet arcibiskupství. Navíc byl s podporou České biskupské konference zvolen členem Rady Českého rozhlasu. Hana Lipovská byla ČBK nominována do Rady České televize.

Vážíme si prohlášení předsedy ČBK Jana Graubnera, podle nějž politický postoj osob kandidujících za subjekty s extrémními názory není postojem katolické církve. Vítáme i vyjádření mluvčího pražského arcibiskupství, podle nějž se s tímto prohlášením ztotožňujete. Domníváme se však, že Vaše distancování od politických aktivit zmíněných osob by za této situace mělo být jasnější a jednoznačnější, aby byly rozptýleny pochyby, které o Vašich postojích v této záležitosti panují. Josef Nerušil se dříve v médiích vyjádřil, že jeho kandidaturu respektujete a „máte radost, že se o něco snaží“. Opakovaně jste podpořil též Hanu Lipovskou navzdory jejím účelovým útokům na nezávislost České televize a dalším aktivitám paralyzujícím činnost Rady ČT. Český rozhlas přinesl Vaše vyjádření v tom smyslu, že s Tomio Okamurou Vás spojuje „péče o bezpečí lidí.“

Veřejná vyjádření Tomia Okamury a dalších představitelů SPD, stejně jako výroky a excesy kandidátů Volného bloku, kupř. bývalého představitele SPD Lubomíra Volného, přitom budí obavy demokraticky smýšlejících občanů naší země. Volný blok hodlá v nadcházejících volbách kandidovat v koalici s Dělnickou stranou sociální spravedlnosti, která má blízko k neonacistické scéně. Tyto politické subjekty a jejich představitelé vyvolávají strach, šíří nenávist vůči celým skupinám obyvatelstva, upevňují negativní kolektivní stereotypy a podporují autoritářské režimy, nebo dokonce otevřeně propagují násilí. Zmíněná uskupení jsou také protagonisty dezinformačních a konspiračních kampaní. Tento typ politiky nikdy v dějinách nevedl k většímu bezpečí lidí, nýbrž pouze zaséval nepřátelství mezi lidmi a národy, probouzel v lidech nejtemnější vášně a pudy, a podněcoval tak rozbroje, konflikty a války. Především se však domníváme, že tyto postoje jsou zcela neslučitelné s křesťanstvím: s jeho zvěstí o zachraňující moci víry, s jeho požadavkem milosrdenství a bezpodmínečné lásky k bližnímu, s chápáním každého člověka jako Božího obrazu, s důrazem kladeným na pravdu a na lidskou svobodu.

Obáváme se, že některé informace o Vašich postojích jsou pro katolickou i nekatolickou veřejnost matoucí, a v očích mnoha lidí se díky nim legitimizují politické síly, jejichž působení zcela odporuje základním principům evangelia, radosti, pokoji a spravedlnosti. Jako pražský arcibiskup a český primas máte velký vliv na názory a jednání duchovních a věřících, Vaše slova mají i nemalou společenskou váhu. Domníváme se proto, že v této chvíli je naléhavě třeba, abyste se jasně a přesvědčivě postavil na stranu pravdy a spravedlnosti, na stranu demokratického směřování naší země, a podpořil tak i prestiž katolické církve v očích veřejnosti. Dojem, že katolická církev si nebezpečně zahrává s extrémními politickými proudy, posílený nejistotou o Vašich skutečných názorech, by mohl naopak vést k dalšímu odklonu lidí dobré vůle od katolické církve.

Z uvedených důvodů Vás žádáme, abyste se od osob kandidujících za zmíněné politické subjekty jasně a jednoznačně distancoval. Žádáme Vás též, abyste vyzval členy mediálních rad nominovaných ČBK, jmenovitě Josefa Nerušila a Hanu Lipovskou, aby neodkladně rezignovali na své členství v těchto radách, které se neslučuje s kandidaturou za jakýkoli, zvláště pak za extremistický politický subjekt.

Vážený pane arcibiskupe, tento list je veden starostí o další směřování naší země a věrohodnost katolické církve u nás. Děkujeme Vám, že mu věnujete pozornost a berete tuto naši starost vážně.


S pozdravem


Václav Němec, filosof

Martina Špinková, malířka

Jan Konvalinka, biochemik

Lenka Karfíková, filosofka a teoložka

Tomáš Petráček, katolický kněz a historik

Štěpán Špinka, filosof

Jiří Grygar, astrofyzik

Martha Issová, herečka

Karel Škácha, ředitel Nadačního fondu proti korupci

Jiří Wald, nakladatel

Daniel Kroupa, filosof

Jan Trlifaj, matematik

Pavel Bratinka, podnikatel a bývalý politik

Filip Karfík, profesor filosofie

Benedikt Mohelník, dominikán a teolog 

Jiří Hanuš, historik

Tomáš Nejeschleba, filosof

Františka Jirousová, spisovatelka a knižní redaktorka

Vladimír Müller, katolický kněz

Monika Le Fay, spisovatelka a režisérka

David Čálek, kameraman

Jakub Sirovátka, filosof

Kateřina Trlifajová, matematička

Tomáš Fischer, geofyzik

Olga Cieslarová, religionistka

Pavel Dobrovský, podnikatel


Na vědomí:

arcibiskup a metropolita moravský Jan Graubner

apoštolský nuncius v ČR Charles D. Balvo.0
Vytisknout
8546

Diskuse

Obsah vydání | 3. 8. 2021