Soudce: "Dělba moci v Polsku je podkopána"

19. 7. 2017

čas čtení 3 minuty
Nové reformy polské justice ji podřídí politickým vlivům. Waldemar Żurek, mluvčí polského Národní justiční rady, sdělil serveru Deutsche Welle, že princip vlády zákona je ohrožen.


Deutsche Welle: Jak mění nová legislativa vládu zákona v Polsku?

Waldemar Żurek: Je neústavní a otvírá cestu politizaci justice. Dosud soudci jmenovaní ministrem spravedlnosti musejí být schváleni dohlížejícím orgánem, Národní justiční radou.

Jaká je role Národní justiční rady?

Rada zajišťuje nezávislost soudů. Existuje řada případů, které šetří. Například pokud státní prokurátor vyvíjí tlak na některé soudce, aby poskytli informace ohledně toho, jak se dospělo k rozsudku. To je důvěrné a soudci to nesmějí nikomu sdělit. Nedávno rada řešila obvinění z pomluvy proti poslanci vládnoucí strany PiS, který označil soudce za "idiota".

Může být rada považována za apolitickou?

Rada je složena ze soudců a politiků. Soudci jsou vybíráni justičním výborem. Nová legislativa umožňuje zákonodárcům rozhodnout o tomto uspořádání. To je neústavní. Navíc ministr spravedlnosti může předčasně ukončit funkční období soudce - podle ústavy čtyřleté. Dělba moci v Polsku je zcela podkopána.

Další nový zákon má restrukturalizovat nejvyšší soud. Má to politické motivace?

Je to šokující zákon. Také zde může ministr spravedlnosti odvolat soudce v závislosti na na tom, zda se mu líbí. Pokud prezident podepíše oba zákony - ohledně rady a nejvyššího soudu - od srpna už nebude existovat nezávislá rada nebo nejvyšší soud. Očekáváme, že soudci budou podřízeni politickému dohledu. Ve světle loňského okleštění pravomocí Ústavního soudu je jasné, že budou vyhledáváni jen soudci s určitými politickými sklony.

Jak mohou tyto reformy ovlivnit další soudy v zemi?

Plánovaná nová opatření umožňují ministrovi spravedlnosti odvolat také soudce běžných soudů a získat výlučné právo na jmenování nových. Divné také je, že hlavní soudce místního soudu může současně předsedat odvolacímu soudu, který je mu přímo nadřízen. Možná se ministr spravedlnosti obává, že by nenašel dost lidí, kteří s ním chtějí spolupracovat, a může tohle použít jako kariérní šanci pro určité osoby.

Zmínil jste, že je na soudce vyvíjen tlak. Zažil jste to i osobně?

Státní prokurátor mě vyšetřoval kvůli mé osobní bezpečnosti, ačkoliv jsem o to nikdy nežádal a výslovně prohlásil, že si to nepřeji. Vyšetřování poskytlo prokurátorovi přístup k mým telefonním záznamům. Už jsem byl zkontrolován dvakrát.

Chtěl jsem zjistit, proč jsem vůbec vyšetřován. Řekli mi, že to je kvůli novinovému článku. Prokurátor nedávno obdržel anonymní dopis, který mě obviňuje, že jsem více mluvčím rady než soudcem. Dopis byl označen za "naléhavý" a přeposlán příslušnému místnímu veřejnému prokurátorovi. Považuji to za obtěžování.

Je pro vás protiklad v tom, když se jako soudce politicky angažujete? Jak si můžete udržet svou soudcovskou nezávislost?

Nedávno jsme vyzvali občany, aby proti justičním reformám protestovali. My soudci nemůžeme stávkovat, takže vše co můžeme udělat je obrátit se na lidi dobré vůle. Slíbili jsme bránit právní systém.

Na co ještě máme čekat? Musíme bít na poplach, když někdo napíše neústavní zákon. Společnost by nás volala k zodpovědnosti, protože společnost je víc než jen voliči PiS.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
5688

Diskuse

Obsah vydání | 21. 7. 2017