Proruská dezinformační kampaň v ČR a na Slovensku letem světem

12. 6. 2015 / Karel Dolejší

Studie Ivany Smoleňové "The Pro-Russian Disinformation Campaing in the Czech Republic and Slovakia" ZDE (pdf) vydaná Pražským institutem bezpečnostních studií je jednou z prvních podrobnějších prací věnovaných danému tématu. To, spolu s pestrou sekundární zdrojovou základnou, tvoří hlavní silné stránky studie. K mínusům patří poměrně úzký záběr v oblasti primárních zdrojů a podle mého názoru tomu neodpovídající úroveň analýzy.

Autorka v úvodu cituje slovenského aktivistu Juraje Smatanu, který mezi prvními, pokud ne vůbec jako první, upozornil na probíhající dezinformační kampaň. Smatanův seznam proruských médií ovšem dnes obsahuje již desítky titulů. Naproti tomu Smoleňová si pro analýzu vybrala 3 + 1 médium: "Nezávislá" média Zem a vek, Aeronet a Vědomí - a jako kontrolní českou edici ruského Sputniku.

Prokázala přitom zřetelné shody ve způsobech, jakými daná média referují o tématech USA, NATO, EU, Ukrajina, média, politici, Rusko, budoucnost. Domnívám se ovšem, že to nemůže překvapovat. Při zběžném čtení "nezávislých" proruských médií snadno zjistíte, že značná část jejich obsahu je právě ze Sputniku (dříve z Hlasu Ruska) pokud ne přímo opsána, tedy jednoduše převyprávěna. Vzhledem k úzkému výběru pouhých tří zdrojů bylo podle mě možné sestoupit s analýzou o stupeň níže a sledovat nikoliv témata, ale jednotlivé zprávy v období od-do. V tom případě bychom místo o tématické shodě mohli hovořit o přebírání konkrétních zpráv nebo i formulací z ruského zdroje do "českého" či "slovenského".

Bohaté sekundární zdroje autorce umožnily výborně pokrýt širší kontext studie. Z hlavních poznatků zde zmíním, že systém "nezávislých" proruských médií začal v ČR vznikat již v roce 2013, ale většina titulů se objevuje teprve o rok později; že v každé zemi má systém proruských médií unikátní charakter; existuje spojitost se starší kampaní "Juvenilní justice"; lze sledovat způsob, jakým obsah prosakuje z ruských státních zdrojů přes vyprání v "nezávislých" proruských médiích až na sociální sítě a veřejné akce, kde v diskusích probíhá ovlivňování postojů a názorů uživatelů; zobrazování situace ve světě jako zcela bezvýchodné, přičemž Spojené státy údajně chtějí všechno ovládnout, každý prozápadní politik je zkorumpovaný a jako spasitel se vynořuje Rusko.

Zajímavá je otázka, proč si autorka zvolila do vzorku právě tato tři "nezávislá" proruská média a nikoliv jiná. Nabízí se hypotéza, že prokázat u Zeme a veku, Aeronetu a Vědomí spojitost s moskevskou propagandou znamená přinejmenším v tuto chvíli věc uzavřít, a to celkem elegantně. Aeronet je obskurní anonymní médium, i další dva tituly jsou pro konspirační a "esoterickou" povahu nespojitelné s konkrétními politickými zájmy. Kdyby se naproti tomu ve vzorku ocitla například Nová republika autorsky propojená přímo s okruhem spolupracovníků Miloše Zemana, uzavřeno by naopak nebylo vůbec nic, tázání by se ukázalo být na samém počátku...

Lilia Ševcovová ZDE tvrdí, že Kreml právě "rovná do latě" zapadní akomodacionisty, kteří se budou muset přestat schovávat za dosavadní nekonečnou relativizaci a "vciťování" a postavit se zřetelně na stranu Moskvy, od níž začnou přímo opisovat - nebo s nimi jednostranně přeruší spolupráci. Uvidíme. Pokud je to pravda, mělo by to být brzy poznat také na autorských materiálech "nezávislých" proruských médií - na tom jediném, čím se dnes ještě vůbec od Sputniku a dalších přímo identifikovatelných nástrojů ruské propagandy poněkud liší.

0
Vytisknout
6608

Diskuse

Obsah vydání | 15. 6. 2015