Šetření pro podezření ze špionáže mobilního telefonu používaného kancléřkou zastaveno

14. 6. 2015

KD│ Není-li ve hře celý originální text, lze se jistě donekonečna přít o to, co v takovém textu stojí nebo nestojí a kdo jej jak vyložil. Proto je nejlepší, pokud se čtenář může seznámit s celým vyjádřením úřadu spolkového generálního návladního ke kauze údajných odposlechů telefonu Angely Merkelové, čili k aféře "Handygate" - a udělat si vlastní názor, která interpretace zde na Britských listech je vlastně "férová" nebo "neférová". Zda ta, kterou operuje Uwe Ladwig, nebo ta, která zcela vystačí se známými, dostupnými a dobře doloženými fakty o hromadném shromažďování metadat týkajících se elektronické komunikace ze strany americké NSA.

Spolkový generální návladní zastavil vyšetřování podezření ze špionáže telefonu používaného spolkovou kancléřkou ze strany zpravodajské služby USA v souladu s § 170 odst. 2 trestního zákona, protože tvrzení nelze soudně prokázat prostředky trestního práva. 1. Výchozím bodem vyšetřování byl dokument poprvé zveřejněný v médiích v říjnu 2013, který veřejnost považovala za důkaz skutečného odposlouchávání mobilního telefonu spolkové kancléřky. V případě tohoto dokumentu nejde o autentický odposlech Národní bezpečnostní agenturou (NSA) nebo jinou zpravodajskou službou USA. Mohlo by se spíše jednat o přepis viděného dokumentu NSA. Získat originální dokument se nepodařilo. Také přepis, nebo alespoň další podrobnosti o něm, nejsou pro další vyšetřování k dispozici. Na tomto základě není možné dostatečné přezkoumání dokumentu a zdroje v něm obsažených údajů podle požadavků trestního řádu.

2. Také dokumenty publikované dříve v médiích, pocházející od Edwarda Snowdena, neobsahují žádné před soudem obhajitelné důkazy o sledování mobilního telefonu kancléřky. Jméno kancléřky bylo rozpoznávacím programem "Nymrod" v jednom z dokumentů z této složky zjištěno více než 300 krát. Z jaké databáze pocházejí tyto nebo jiné dokumenty z této složky nelze zjistit. Nemůže tedy jít o důkaz, že pozorované výsledky jsou založeny na sledování mobilního telefonu používaného kancléřkou. Rešerše jména spolkové kancléřky ve všeobecně dostupných zdrojích bude trestně irelevantní.

3. Podle shromážděných technických posudků Spolkové zpravodajské služby (BND), Spolkové policie (BPol), Federálního úřadu pro ochranu ústavy (BfV) a Spolkového úřadu pro bezpečnost informačních technologií (BSI) jsou myslitelné četné možnosti, jak lze získat přístup k mobilní komunikaci. Žádný z možných "scénářů útoku" nemůže být v případě mobilního telefonu používaného kancléřkou potvrzen ani vyvrácen. Upřesnění podezření s ohledem na datum, místo činu a jeho okolnosti, stejně jako zúčastněné osoby - jak to vyžaduje trestní řád - není možné.

4. Pátrání po dalších důkazech neslibuje žádný úspěch. Neexistují žádné další zdroje důkazních materiálů, s jejichž pomocí by bylo možno konkretizovat datum, místo a další okolnosti činu ve věci podezření ze špionáže mobilního telefonu používaného kancléřkou. Novináři, kteří se podíleli na zveřejnění takzvaných Snowdenových dokumentů, mají zaručené právo odepřít svědectví a nevypovídat. Dříve známá vyjádření Edwarda Snowdena stejně jako obsah jemu připisovaných zveřejněných dokumentů také nepřinášejí žádný důkaz, že má vlastní zkušenosti nebo znalosti ohledně podezření ze špionáže telefonu používaného spolkovou kancléřkou. Vágní vyjádření představitelů Spojených států o údajném sledování mobilní telekomunikace spolkové kancléřky zpravodajskou službou USA ("not any more") nepostačují pro popis skutkového stavu. Tyto poznámky, které byly veřejností interpretovány jako obecné přiznání viny, nesplňují požadavky trestního kodexu pro provedení důkazu. Pokud by se vyskytly nové zdroje důkazního materiálu, vyšetřování bude pokračovat.

5. Možný masový sběr telekomunikačních údajů německých obyvatel britskými a americkými zpravodajskými službami zůstává dále předmětem zkoumání. Šetření, zda z výsledků předchozích a probíhajících vyšetřování plynou důkazy konkrétního žalovatelného trestného činu, ještě není uzavřeno.

Podrobnosti v němčině: ZDE

0
Vytisknout
2406

Diskuse

Obsah vydání | 15. 6. 2015