Česká zahraniční politika je analytiky hodnocena za 3

19. 3. 2013

čas čtení 2 minuty

tisková zpráva

19. března 2013 PRAHA -- Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) vydává knihu Agenda pro českou zahraniční politiku 2013, ve které hodnotí zahraniční politiku v roce 2012 a předkládá politikům a úředníkům svá doporučení. Prezentace publikace spojená s diskuzí o české zahraniční politice proběhne za účasti Jiřího Schneidera, Pavla Teličky, Petra Robejška a Karla Kovandy 20. března od 17:00 v Tyršově domě.

Analytici ohodnotili zahraniční politiku v roce 2012 známkou 3. Kritizovali především špatnou koordinaci mezi klíčovými aktéry, nezájem politických elit o zahraniční politiku a chybějící strategickou vizi. "Česká zahraniční politika je v důležitých otázkách nekonzistentní, reaktivní a postrádá strategický rozměr. Priority zahraniční politiky jsou nezřetelné, protože schopnost oddělit podstatné od méně důležitého vyžaduje dlouhodobou strategickou rozvahu i politickou odvahu -- a obojího se v současné situaci české zahraniční politice nedostává. Důsledkem jsou opatrnické postoje, které kromě občasného trucování v evropských otázkách nevedou k jasné, viditelné mezinárodní iniciativě, jež by se opírala o dobře vyjednaný a pevný domácí konsensus," píší autoři v úvodní kapitole.

O těchto a dalších tématech budou diskutovat Jiří Schneider, 1. náměstek ministra zahraničních věcí a státní tajemník pro evropské záležitosti, Pavel Telička z BXL Consulting, Karel Kovanda, bývalý zástupce generálního ředitele pro zahraniční vztahy u Evropské komise a politolog a publicista Petr Robejšek. Hlavní teze knihy představí a diskuzi bude moderavat ředitel výzkumného centra AMO, Tomáš Karásek. Debata proběhne ve středu, 20. března 2013 od 17 hodin v Tyršově domě. Registrovat se můžete na: a href="http://agenda2013-eorg.eventbrite.com/" class="btn" target="_blank">ZDE.

Agenda pro českou zahraniční politiku je vydávána každoročně od roku 2007 a zaměřuje se na prioritní oblasti české zahraniční politiky. Hodnotí hlavní události zahraniční politiky předešlého roku a obsahuje doporučení pro rok následující. Kniha poskytuje orientaci v zahraničněpolitických otázkách především politikům, úředníkům, akademikům a novinářům.

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu a vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů. Tento přední český think-tank není spjat s žádnou politickou stranou ani ideologií. Svou činností podporuje aktivní přístup k zahraniční politice, poskytuje nestrannou analýzu mezinárodního dění a otevírá prostor k fundované diskusi. Hlavním cílem AMO je systematické sledování, analýza a komentování mezinárodního dění se zvláštním zaměřením na zahraniční politiku České republiky.

0
Vytisknout
6240

Diskuse

Obsah vydání | 20. 3. 2013