Stanovisko strany Moravané k probíhající centralizaci státní správy

27. 6. 2011

Ministerstvo průmyslu a obchodu oznámilo záměr zrušit téměř dvě třetiny živnostenských úřadů a soustředit jejich kompetence do krajských měst. Tato změna zapadá do sílícího trendu centralizace státní správy, kdy jsou jednotlivá pracoviště stahována z okresů. Můžeme uvést přesun okresních poboček Českého statistického úřadu či okresních operačních středisek hasičského záchranného sboru (která byla těsně před svým zrušením za velké peníze modernizována) do krajských měst. Obdobnou strategii pak kopírují i státní podniky jako Lesy ČR nebo Česká pošta, která hodlá zrušit 1 500 poboček.

Tento postup vede k několika negativním efektům. Pro zaměstnance znamená propouštění či -- u těch šťastnějších -- trauma každodenního dojíždění za prací do desítky kilometrů vzdálených krajských center. Pro občana se zhorší dostupnost úřadů, které si přitom sám platí. U postižených měst to potom vyvolá zvýšení nezaměstnanosti a další úpadek významu. To vše je přímým důsledkem centralistické politiky českého státu a krajského zřízení. Doslova výsměchem je potom nový zákon o úřadu práce, kterým se ruší samostatnost dosavadních úřadů práce a vzniká jeden, centralizovaný úřad. Právě v době, kdy se nezaměstnanost stává jedním z největších společenských problémů, se úřady práce budou namísto řešení potřeb obyčejných lidí zabývat vlastní reorganizací, která navíc zhorší jejich dostupnost pro obyčejného člověka právě tam, kde má nezaměstnanost nejhorší rozměry -- tedy mimo velká centra.

Politická strana Moravané tyto kroky odmítá a nejenže trvá na zachování současného stavu, ale v souladu se svým programem prosazuje zvýšení počtu správních okresů na stav před rokem 1960, což pomůže menším městům a usnadní dostupnost jednotlivých služeb pro občany. Dále také hodláme přesunovat centrální pracoviště státních úřadů do míst nejvíce postižených nezaměstnaností, jak se to děje ve Finsku. Proč by měl mít každý státní úřad svou centrálu v Praze?

Prostřednictvím těchto kroků chceme udržet tradiční sídelní strukturu a zastavit vysídlování menších měst a venkova. Politika současných mocipánů vede jen ke každodennímu dojíždění značné části obyvatel do několika velkých center nebo dokonce k tomu, že jsou nuceni opouštět své domovy a stěhovat se do velkoměst. Vládnoucí vrstvě to, soudě podle jejích činů, jen vyhovuje.

0
Vytisknout
3367

Diskuse

Obsah vydání | 27. 6. 2011