Přestaňte drancovat, zastavte destrukci a začněte spravovat tuto zemi

27. 6. 2011

Vážný pane místopředsedo, Váš nesrozumitelný nicneříkající článek Ústava, vzpomínky a stávka mě přiměl k napsání tohoto textu, jehož záměrem je být srozumitelný a něco říct, napsal Jiří Moravčík, který se představil jako nestávkující zaměstnanec Dopravního podniku Praha a nedávno v BL vysvětlil, proč nestávkoval..

Dovolte mi, abych Vás ujistil, že jsem dospělý a svéprávný. Velmi dobře proto vím, že nejsem pouze zaměstnanec, ale že jsem také občan. Ještě že jste mi to připomněl. Děkuji Vám. I díky tomu teď mnohem lépe vím, co mám dělat jako zaměstnanec a co mám dělat jako občan.

Jako zaměstnanec vím, že :

Jsem příslušníkem úzké skupiny zaměstnanců, která má ve svých rukou zcela výlučnou možnost zásadně ovlivnit chod celé země. To je velmi mocný nástroj, který se přímo nabízí k použití (nebo i zneužití) v politickém (nebo i jiném) boji. A pokušení je obrovské. Proti nebezpečí se musí spojit všichni, kdož jsou jím ohroženi. Zastavováním veřejné dopravy (dokonce opakovaně a stupňovaně -- jak slibují odbory) k žádnému takovému spojování lidí nedojde. To není žádná mnou z prstu vycucaná premisa, to je realita. Úplně mi stačilo, co mi říkali lidé v mém bydlišti a zdaleka ne jenom tam. Moc reprodukovatelné to není. Tentokrát to sice vzali celkově jakž takž s nadhledem, ale do budoucnosti to v nich žádné nadšení nevyvolává. Natož aby je to s někým proti něčemu spojovalo.

Sečteno, podtrženo : Jako zaměstnanec, který má v rukou takový nástroj, jak popsáno výše, nepodlehnu ani odborářským, ani čistě politickým ani žádným jiným manipulacím, které směřují k mojí účasti na rozporuplných akcích vyhlašovaných zpolitizovanými odbory. V něčem takovém nebudu účinkovat ani jako komparsista.

Pane místopředsedo, decentně jste mi (ve svém článku) naznačil, že bych měl jednat a konat jako občan. A to bych skutečně měl. To je hluboká pravda.

Tak tedy jako občan České republiky ( a budu k tomu nadále využívat všechny příležitosti občanských demonstrací, občanských protestů, občanského odporu)

vás všechny volené zástupce na všech úrovních,

vyzývám

Přestaňte se zabývat tím, zda jsme spíše zaměstnanci, nebo spíše občané, nebo zda jsme ještě něco úplně jiného,

Přestaňte drancovat, zastavte destrukci a začněte spravovat tuto zemi.

K ničemu jinému jste od občanů této země nedostali žádné pověření!

Přestaňte se navzájem odposlouchávat a nahrávat.

Přestaňte vytvářet právní džungli.

Začněte hospodařit s penězi, které vybíráte od všech občanů této země. Nejsou to Vaše peníze! Jsou to naše peníze, které jsme Vám pouze svěřili do péče k řádnému, účelnému hospodaření.

Rozesíláním předvolebních složenek s tím, že máme platit nějaké dluhy, dosáhlo Vaše pohrdání občany této země vrcholu !

Začněte urychleně ucpávat ten cedník, kterému stále ještě říkáte státní rozpočet a veřejné rozpočty.

Začněte usekávat chapadla všem chobotnicím, které jsou k našim penězům přisáté.

Tím se stanou destrukční úsporné kroky a škrty bezpředmětné.

Odvolejte profesora Václava Klause z prezidentského úřadu.

Jeho neuvěřitelné ostudné kleptomanské chování na veřejnosti v zahraničí je k tomu dostatečným, pádným důvodem.

Jedná se z jeho strany o porušení Ústavy České republiky, která v Hlavě třetí, Článku 63, odstavci a) říká : "Prezident republiky zastupuje stát navenek".

Prezident, který poruší Ústavu, prezident, který dělá ostudu v zahraničí, musí být odvolatelný a musí být odvolán!

Jako občan tohoto státu si nepřeji, aby mě takový člověk kdekoli zastupoval a reprezentoval!

Pokud toto všechno nezačnete dělat, bude se velmi reálně a velmi rychle přibližovat okamžik, kdy lidé v této zemi vstanou od otupujících, mozky vymývajících televizních seriálů a půjdou Vám to říct mnohem méně mírumilovně, než to říkám já teď. A pranic si přitom nebudou lámat hlavu tím, jestli jsou v tu chvíli zaměstnanci, nezaměstnanci, občané, neobčané, nebo někdo jiný. Absolutně jim to bude fuk!

Začněte to všechno dělat hned a rychle.

Příliš času už totiž opravdu nezbývá.

0
Vytisknout
11183

Diskuse

Obsah vydání | 28. 6. 2011