Proti zvyšování jízdného v brněnské MHD

28. 6. 2011

Vážený pane primátore, vážení radní a zastupitelé města Brna,

Z oficiálních dokumentů je zřejmé, že má dojít k navýšení cen jízdného městské hromadné dopravy v Brně platnému od 1.1.2012. Návrh pracuje se dvěma variantami, přičemž každá z nich znamená u předplatných jízdenek měsíčních zdražení na úroveň hlavního města Prahy. Předpokládaná změna výnosů v roce 2012 oproti roku 2011 je pak 63 mil. Kč.

Tato částka je vysvětlována objektivními změnami ve struktuře nákladů Dopravního podniku města Brna, jako je zvýšení cen pohonných hmot, inflace, změna tarifu DPH apod. Je-li tato částka vícenákladů skutečně shledána objektivní, rozhodně NESOUHLASÍME, aby byla kompenzována zvýšením jízdného MHD Brně. Naopak alternativu vidíme v adekvátní sumě z městského rozpočtu, a to zejména z těchto důvodů:

1.

Stávající jízdné považujeme z hlediska ceny za již nyní limitní. Je velmi reálný scénář, kdy obyvatelé města Brna budou hledat alternativy v dopravě, přičemž za velmi pravděpodobnou lze předpokládat volbu osobní automobilové dopravy, spíše než např. bicyklu. Úbytek cestujících pak bude vyvolávat potřebu dalšího zvyšování cen (efekt spirály). 2.

S potenciálním navýšením automobilové dopravy souvisí zásadní hledisko zdravotní a ekologické. Dle tiskové zprávy Centra pro životní prostředí a zdraví č. 05/2011 ze 3. března 2011 byla již v tomto roce v Brně překročena kvóta pro zamoření ovzduší prachem. A to tak, že již na konci února byl vyčerpán počet dní za celý rok, po které smí být legálně překročen denní limit pro polétavý prach (PM10). Brno se tak letos zařadilo mezi první města, jejichž občané jsou nuceni dýchat ovzduší škodlivinami znečištěné více než připouští platná evropská směrnice o ovzduší. Vdechování prachu má zásadní negativní vliv na frekvenci a průběh zánětlivých onemocnění plic, působí také negativně na srdečně-cévní systém a zvyšuje úmrtnost. 3.

Je spravedlivé, aby se na shora zmiňovaných nákladech DPMB podíleli jak lidé používající pravidelně MHD, tak lidé volící automobilovou dopravu. Druhým jmenovaným zajišťuje kvalitní MHD kromě snižování zdravotních a ekologických rizik také komfort v dobré průjezdnosti komunikací a minimalizaci dopravních zácp. 4.

Z hlediska priorit a funkcí, které by městský rozpočet měl naplňovat, pokládáme za správné, aby tento byl použit právě ke kompenzaci objektivně zvýšených nákladů DPMB, než např. na dotování nového wellness centra na Kraví hoře. 63 milionů pro DPMB mohlo být kompenzováno např. z divident Tepláren Brno. Čili je patrné, že peníze vyšetřit lze. Navrhujeme také uvažovat o zavedení mýtného do centra města (příp. vybraných částí města) s tím, že vybrané peníze budou použity také pro financování MHD. Některá města, např. Stockholm takto postupují. 5.

Navýšíme-li jízdné zamýšleným způsobem, dostáváme se na ceny jízdného v hlavním městě Praze, a to při neskonale horším standardu služeb pro občany vzhledem k velikosti a typu obou měst. DPMB z tohoto srovnání vychází zřetelně hůře.

Městská hromadná doprava v Brně funguje dobře, zcela jistě nadstandardně v porovnání s mnohými městy stejné kategorie v Západní Evropě. Nevzdávejme se jí - navíc dobrovolně - jednalo by se o nevratný krok!

Jakub Houška, o.s. Arbesova

Lukáš Lyer, o.s. Nesehnutí

Matěj Hollan, o.s. Brnění

Jana Konečná, o.s. Pro Kohoutovice Vladimír Dzurja, o.s. FK Nový Lískovec

Jitka Hrušková, o.s. Horní náměstí (Brno-Bystrc)

Aleš Holík, o.s. Občané pro Medlánky

Patrik Doležal, Česká pirátská strana

Karla Hofmannová, o.s. Majdalenky

Marie Špačková, o.s. Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Bosonohách

Pavel Bína, o.s. obyvatel Divišovy čtvrti

Michal Košut, o.s. Obzor Lesná

Stanislav Kutáček, o.s. Autonapůl

Martin Maleček, o.s. Ježkova

0
Vytisknout
5330

Diskuse

Obsah vydání | 30. 6. 2011