Česká republika se snaží, ale boj proti obchodu s lidmi zde není efektivní, říká zpráva amerického ministerstva zahraničních věcí

29. 6. 2011

Tisková zpráva La Strada ČR

Česká republika se po letech opět propadla mezi země, které nenaplňují minimální standardy k potírání obchodu s lidmi. Alespoň takto ji hodnotí Zpráva o obchodování s lidmi za rok 2010, kterou toto pondělí vydalo Ministerstvo zahraničních věcí USA. S výjimkou let 2006 a 2001 patřila Česká republika vždy do kategorie nejlépe hodnocených zemí. Co se stalo v minulém roce, že své postavení zhoršila a ocitla se vedle zemí jako je Albánie, Ghana nebo Pákistán? "Vláda toleruje prostředí, které je příznivé pro využívání nucené práce migrantů," uvádí Zpráva a odkazuje na kauzy, kde pravděpodobně došlo k vykořisťování stovek zahraničních pracovníků a pracovnic (dále též ZDE, ZDE, ZDE).

Jako jedno z nejslabších míst hodnotí Zpráva neschopnost identifikovat obchodování s lidmi za účelem nucené práce. "Také z naší dřívější analýzy vyplynulo, že současná praxe vytváří příliš úzký rámec a většina případů obchodování s lidmi není patrně vůbec identifikována, říká Irena Konečná, ředitelka organizace La Strada ČR. Česká republika je ve Zprávě také kritizována za nedostatečnou kontrolu pracovních agentur. Zpráva zároveň hodnotí jako alarmující, že dosud nejrozsáhlejší případ vykořisťování se odehrál ve státním podniku a stály za ním právě agentury zprostředkovávající práci.

Hlavní doporučení pro Českou republiku, které Zpráva uvádí, je posílit monitoring a regulaci pracovních agentur tak, aby se minimalizovala možnost vykořisťování pracovních migrantů a migrantek skrze dlužní otroctví a klamavé pracovní smlouvy. Dále je České republice doporučeno pozměnit existující indikátory nucené práce a rozšířit přístup obchodovaných osob k jejich právům. Ze Zprávy také vyplývá, že by bylo žádoucí zlepšit spolupráci mezi orgány činnými v trestním řízení a dalšími subjekty tak, aby se obchodovaným osobám dostalo adekvátních služeb pomáhajících organizací.

0
Vytisknout
2602

Diskuse

Obsah vydání | 30. 6. 2011