Kudy, kudy cestička...(k penězům)? I tudy, pane Kalousku!

30. 6. 2011 / Jiří Baťa

čas čtení 6 minut

Ministr financí, jak známo, nejen krátí veškeré státní rozpočty jednotlivým ministerstvům, úřadům, státním zaměstnancům a nevím kde ještě, jenom aby snížil státní deficit, státní dluh a poněkud více naplnil státní pokladnu. Pokud by tato snaha byla vedena spravedlivou a relevantní myšlenkou z titulu běžných celospolečenských potřeb aniž by chybějící peníze byly vytunelovány, rozkradeny, rozkorupčněny (poněkud divoký výraz), rozmrhány, nezodpovědně proinvestovány a jinými nečestnými způsoby "rozfrcány", byla by jeho činnost tzv. bohulibá. Nemůže tomu tak být, protože výše uvedené důvody jsou, bohužel, nad slunce jasné, tedy pravdivé.

Nové úsporné "tsunami" je však na obzoru. Ministr Kalousek kromě současných nedostávajících se miliard a z toho plynoucího krácení na výdajové stránce rozpočtu, se chystá (z titulu nutnosti pro případ bankrotu Řecka) uškudlit dalších 15 miliard. Protože ani on, ani my nevíme, kde vzít současné chybějící miliardy, tím více je neznámou, kde chce vzít oněch dalších 15 miliard. Ale nebyl by to Kalousek, aby si nevěděl rady, vždyť deset milionů občanů má ještě dostatek rezerv, odkud je možno brát. Mimo jiné, samozřejmě.

Mnoho slov, vět ba celých kritických projevů (především ze strany opozice, odborů, ale i veřejnosti) padlo na téma nedostatku financí, přesněji řečeno na možnosti, kde lze potřebné peníze (byť ne v celém rozsahu) získat. Pan ministr Kalousek, ale i celá vláda a s nimi 115 členná (či kolik jich dnes je) "hvězdná pěchota" koaliční armády na tyto argumenty a fakta neslyší. Dotýká se to totiž jich samotných a všech, kteří horují za jedině správný kurs vládní politiky, tedy kmotrů, lobbyistů, poradců, členů dozorčích a správních rad a dalších lukrativních "trafik", které jsou placeny, jak jinak, než ze státního rozpočtu.

Poslední trafikantská kauza s již bývalým ombudsmanem ČD P. Fejkem a jeho platem, vzbudila ohromný negativní ohlas jak v řadách samotných politiků (a kupodivu i vlády, konkrétně P. Nečase). Pan Fejk byl donucen z místa ombudsmana odejít, leč s přibývajícím časem dochází k závěru, že byl vlastně těžce poškozen. Nejen že se domnívá, že podmínky jeho pracovní smlouvy u ČD byly standardní, ale za současných podmínek dostal prý ještě málo a zvažuje, že své jméno bude hájit u soudu. "Poškozením mé osoby s přímým dopadem na mé okolí je v této chvíli již takového rozsahu, že není ani zdaleka vyváženo podmínkami uzavřené smlouvy", míní pan Fejk. K tomu myslím, není co dodat.

Pozoruhodné je však jeho konstatování, že "podobné podmínky prý mají ve státních firmách stovky jiných zaměstnanců". A zde se nachází ona cestička, jak v titulu článku uvedeno. Pokud Fejkem vyslovený názor je pravdivý (a já o tom nepochybuji, naopak, jsem o tom přesvědčen)) lze se bez nadsázky domnívat, že nechtěně pan Fejk udeřil "hřebík na hlavičku"! Vůbec si nedovedu představit, kolik takových trafikantských a kamarádšoftských postů existuje, ale s jistotou to nebude jedna či dvě stovky. Vždyť jen co existuje státních podniků, firem a organizací, správních rad a představenstev, jejich předsedů a členů, generálních a obyčejných ředitelů,jejich náměstků, Fejkovských "ombudsmanů" a jiných zbytečných postů a funkcí! Nepočítaně! Mají-li podobné, nebo o něco menší (ale i větší, nicméně i tak nezasloužené) platy jako Fejk, jak sám říká, potěš pánbůh! Představíme-li si, že by všichni měli když ne stejné, tak ne o moc horší smluvní a platové podmínky, případně podobné "zlaté padáky", které by se jim měly (ale nemusely) vyplácet, tak je to s nadsázkou pěkných několik set milionů korun.

Má-li tedy pan Kalousek takové problémy s obstaráváním peněz do státní rozpočtu, nebylo by od věci, aby se nejen on, ale vláda spolu s poslanci zabývali touto záležitostí tedy, že by měli vyvolat revizi a kontrolu všech pracovních smluv, potažmo platových podmínek u výše jmenovaných funkcí státních orgánů a firem. Vždyť takové platy jsou nejen neopodstatněné a nezasloužené, ale v rozporu s dobrými mravy. Lze jen litovat, že pojem "dobré mravy" jsou lidem z vlády a poslancům poněkud (ne-li zcela) cizí. O to víc je potřeba tyto skutečnosti jak Kalouskovi, tak Nečasovi a dalším stále a důrazně připomínat a nutit je konat. Vždyť zatím vše, co bylo v rámci úsporných opatření učiněno, bylo učiněno vesměs na úkor řádně daně platících občanů. O jejich dopadech nemluvě.

Je-li reálné to, co vyslovil pan Fejk (a myslím, že se o tom pochybovat ani nedá), pak nezbývá než dát i za pravdu premiérovi Nečasovi totiž, že máme našlápnuto na "řeckou cestu". Řekové totiž rovněž neznali hranice a dobré mravy a brali peníze za všechno, co by našinci na um nepřišlo ani náhodou. Tak mne napadá, nebyl (nejsou) stejně odměňován(i) i pan Fejk a mnozí další, že si např. myjí ruce, za práci na kopírce dostávají příplatek, za zahřívání motoru svých služebních aut., atd? Není ta podobnost až příliš náhodná? Jinak si totiž nelze představit, za co jsou takovými penězi placeni. Tedy kromě toho, že peněz je dost (bejvávalo!) a jak se říká, " z cizího krev neteče"!

Vzkaz pro ministra Kalouska: "I tudy, mj. vede cestička k penězům, které hledáte"! (ale bohužel nalézáte pouze tam, kde jich už i dnes je nedostatek). Budete mít dost odvahy jim na jejich platy sáhnout, resp. ještě lépe ty posty vůbec zrušit? Miliony českých občanů čeká na Váš, stejně jako vlády, razantní a rozhodující postup. Takže?

0
Vytisknout
7700

Diskuse

Obsah vydání | 1. 7. 2011