Evropa vymírá

27. 6. 2011 / Ivo Patta

Nevím, zda jste zaznamenali článek EU se bouří: vadí jim použití finančních prostředků v maďarské kampani pro život. Článek je z mého pohledu natolik závažný, že jsem si dovolil připojit i svůj komentář.

Je zvláště zajímavé, že eurokomisařka pro základní práva Viviane Redingová použila argument: "Tato kampaň jde proti evropským hodnotám." Chtělo by to trochu politického nadhledu a od toho odvozený vyvážený postoj. Pouhé příkré odsouzení protipotratové kampaně, navíc ve spojení s peněžitým trestem, není přiměřenou a vyváženou reakcí politika. V kontextu s takovým chováním, které předem vylučuje dohodu, bych se rád dověděl, jaké že to evropské hodnoty paní eurokomisařka vyznává. Pokud kulturní, tak by si mohla za domácí úkol přečíst pár článků o Evropě z pohledu demografů. Kultura s porodností pod 2,1 dítěte na jednu ženu vymírá. Ta evropská kultura vymírá ovšem mnohem rychleji.

Porodnost původních obyvatel je od 1,1 dítěte ve Španělsku, 1,2 dítěte v Itálii, 1,35 dítěte v Maďarsku, po 1,8 dítěte na jednu ženu ve Francii. Z toho jednoznačně vyplývá, že evropská kultura vymírá. S úbytkem původní populace nutně vymírá i původní kultura. Za několik málo let Evropa, jak ji známe dnes, nebude existovat.

Kdo za to může? Přece paní eurokomisařka a s ní evropské národní vlády, které vedou politiku proti dítěti ve dvou klíčových oblastech.

Daňové, která se vysoce negativně dotýká mikroekonomiky rodin pracujících rodičů s dětmi. Tyto rodiny u nás bankrotují při dvou dětech osmkrát častěji než rodiny bezdětné ve stejném segmentu - zaměstnaneckém.

Druhá klíčová oblast jsou starobní důchody, kde vlády slepě vyznávají zásluhovost, která přímo odporuje skutečnému způsobu financování důchodů. Vlády totiž předstírají, že na důchody si lidé platí odvodem sociálního pojištění. Skutečnost je ale zcela jiná, důchody jsou placeny přímo z odvodů sociálního pojištění střední, ekonomicky aktivní generace. Pokud by tomu bylo tak, jak si bohužel i díky ohlupování legislativou (zákon 155/1995 Sb., o důchodovém "pojištění") ještě představuje mnoho lidí i u nás, pak by Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) byla nejbohatší bankou v zemi s minimálním kapitálem 6,8 bilionu korun. To je totiž potřebná hotovost vzhledem k průměrnému věku dožití a současným ročním výdajům na starobní důchody. Protože tomu ale tak není (účet ČSSZ je naopak v červených číslech), pak je jasné, jakou politiku předstírání vede vláda národní. Podobně činí i Brusel. Evropský sociální model je protipopulační jak v daňové, tak i v důchodové oblasti. Maďaři si to již uvědomili a otevřeli oči, proto musí být Bruselem potrestáni.

0
Vytisknout
9409

Diskuse

Obsah vydání | 29. 6. 2011