Využití umělé inteligence (AI) při řešení úloh z oboru studia průběhu dynamického 1D namáhání kondenzovaných látek.

24. 6. 2024 / Jiří Majzlík

čas čtení 2 minuty
 

Na nástroje, souhrnně nazývané symbolem AI se občas pohlíží jako na prostředky, které mohou v rozličné míře úspěšně napomáhat k rozvoji rozličných oborů lidské tvořivosti. Jedním z avizovaných oborů jejího uplatnění je i oblast školství a poznávání přírodních procesů všeobecně. Pokud se do ní vkládají naděje, že může do jisté míry nahrazovat osvědčené způsoby studia technických oborů, pak je nezbytné se současně zabývat i otázkami spolehlivosti vyhledávacích, třídících a formulačních procesů, kterými žádaný produkt tohoto nástroje nabývá konečné podoby.

 

  1. Pro účely testování spolehlivosti nástroje AI byla zvolena úloha výpočtu parametrů tlakové vlny, která je po rovinném nárazu plochého PMMA o rozměrech d1 = 0.1 m a tl. L1 = 0.01 m projektilu generována v PMMA shodného průměru a délky L2 = 1 m. Řešiteli byla zadána hustota PMMA rho = 1200 kg/m3 a dopadová rychlost projektilu v1 = 0.1 m/s.

  2. Požadoval se výpočet hodnoty tlaku za čelem vlny v terči a její konečná délka. Poněvadž se jedná o případ impedančně symetrického rázu, mělo by být snadné odvodit, že rychlost částic za čelem vlny v terči up = v1/2. Podobně se pro rychlost čela generované vlny U2 uvádí vztah U2 = C0 + b.up, kde např. C0 = 2600 m/s a koef. b = 1.6. Tlak za čelem vlny je dán zákonem zachování ve tvaru P2 = rho. U2. up [Pa; kg/m3; m/s; m/s]

  3. Po zadání dat odst. 2 do nástroje se výpočtový postup bezradně ukončil. Postupně byly do vstupu AI vkládány další doplňující údaje a pokyny, vedoucí k řešení úlohy pomocí dvojice rovnice zachování impulsu a hybnosti a k výpočtu délky tlakové vlny v terči. Vyhledávač systému si prostě neporadil s nalezením třeba i zahraniční odborné literatury, která je problematice 1D pružného i rázového zatěžování kondenzovaných látek věnována. Použitý nástroj se při vážení hodnoty rozličných zdrojů zřejmě řídí pravidlem četnosti jejich uvádění v literatuře, což jej může při výběru pramenů svést na vedlejší kolej.

  4. Zadavatel řady zkušebních testů korektnosti zvoleného typu AI byl veden výhradně snahou vymezit míru spolehlivosti tohoto jistě jinak užitečného služebníka, přispívajícího v jiných oborech k rozšiřování obzoru znalostí jeho uživatelů. Běžné zkušenosti však napovídají, že při aplikaci každého měřidla nebo zkušebního nebo vyhledávacího a analytického nástroje je vždy potřebné si ověřit i pracovní či zatěžovací, využitelný rozsah daného systému.
0
Vytisknout
1372

Diskuse

Obsah vydání | 26. 6. 2024