Brazílie

 5228

ANALÝZA

Zjednotenie jedného svetadielu

6. 8. 2007 / Ivan Lesay

Spolupráca, integrácia, voľný obchod, otvorená ekonomika, odstraňovanie bariér -- to všetko sú zaklínadlá súčasných rozpráv v medzinárodnej politike. Trend zlučovania menších politických a hospodár...