Podpořte prosím Středoevropskou univerzitu - distancujte se od strany Fidesz

5. 4. 2017

čas čtení 5 minut


Vážený pan
MVDr. Pavel Bělobrádek,
Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace
Předseda KDU-ČSL

Vážený pane předsedo,

dovoluji si Vás oslovit jako čelného českého politika a místopředsedu vlády pro záležitosti vědy a výzkumu, i jako předsedu KDU-ČSL. Jak nepochybně víte, došlo v průběhu posledního týdne v Maďarsku urychleným přijetím diskriminačního zákona zaměřeného proti Středoevropské univerzitě (CEU), přes obrovské protesty vědeckých institucí po celém světě a za převažujícího nezájmu české politické scény, k bezprecedentnímu útoku na akademickou svobodu. Poprvé v historii Evropské unie podnikl jeden z členských států z politických důvodů přímý útok proti univerzitní instituci, navíc proti instituci svou povahou mezinárodní, jejíž význam dalece přesahuje hranice státu, v kterém sídlí. Vzhledem k důležité a nezastupitelné úloze CEU ve středoevropské oblasti hrozí dnešní rozhodnutí maďarského parlamentu dalekosáhlými pustošivými důsledky nejen na maďarský intelektuální a kulturní život, nýbrž i na širší region. Současně jde o nesmírně nebezpečný politický precedens, který nesmí zůstat bez rozhodné reakce.

Patřím k těm, kteří mají se Středoevropskou univerzitou přímé zkušenosti, neboť jsem měl možnost s ní v posledních patnácti letech opakovaně vstupovat do kontaktu. Její členové patří k mým dobrým kolegům a zčásti přátelům, a jsem tudíž zděšen jak pokusem o její likvidaci, tak lhostejným nezájmem, s nímž se k jejímu osudu doposud stavěli čeští, a do značné míry i evropští politikové a který je v příkrém kontrastu s rozhořčením, které zachvátilo akademický svět. Středoevropská univerzita po čtvrtstoletí nejen poskytovala vzdělání elitním studentům ze středoevropských zemí a významně pomáhala kultivovat občanskou společnost, nýbrž nezastupitelným způsobem uváděla středoevropskou sociální a kulturní zkušenost do globálního povědomí. Každý, kdo je byť jen letmo obeznámen s její činností a zakotvením v akademickém světě i mimo něj, se musí hrozit nedozírných následků nerozvážného (či naopak velmi dobře cíleného) útoku na tuto instituci světového renomé.

Jak dokládají události posledních dnů, je cílem současné maďarské vlády - navzdory nevěrohodným ujištěním o opaku - tuto instituci zničit, nebo přinejmenším dostat pod politický vliv současného autoritářského režimu. Útok na Středoevropskou univerzitu je proto přímým a nesmírně nebezpečným útokem na základní demokratické hodnoty a vyžaduje rozhodnou reakci všech demokratických sil ve státech Evropské unie, zejména nyní, kdy protesty celého akademického světa - výjimečné svým rozsahem i svou rychlostí - byly maďarskými politickými představiteli okázale ignorovány. Dosavadní vyjádření a reakce politiků v evropských státech na tento nebezpečný precedens však musely zklamat všechny, kteří zápas Středoevropské univerzity o svou další existenci sledovali. Zmínka v dnešním projevu německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera v Evropském parlamentu je pouze čestnou výjimkou.

Maďarská vládní strana Fidesz, která nese přímou odpovědnost za skandální politický útok na akademickou instituci světového významu, zůstává, stejně jako strana, jejíž jste předsedou, členem Evropské lidové strany (EPP). Svou již delší dobu uskutečňovanou protievropskou politikou Fidesz systematicky a závažným způsobem zpochyňuje hodnoty, k nimž se hlásí Vaše strana i další partneři v klubu EPP. Po nejnovějších událostech v Maďarsku již tuto skutečnost nelze přehlížet. Pokračujícím partnerstvím se stranou Fidesz totiž Vaše strana přejímá spoluodpovědnost za současné události. Hněv, který se nyní po celém světě obrací proti ničitelům Středoevropské univerzity, se nutně obrátí i proti těm, kteří tuto devastující politiku mlčky tolerují, byť se ní možná vnitřně neztotožňují. Veřejnost Vás však bude posuzovat podle Vaší reakce - viz i současná petice vyzývající k vyloučení Fideszu z EPP: ZDE.

Vyzývám Vás proto, abyste v této věci zaujal jasné a odpovědné stanovisko, které bude v souladu s oběma funkcemi, které zastáváte. Postavte se prosím za Středoevropskou univerzitu a využijte všech možností, které máte k dispozici, abyste se Vy i Vaše strana důrazně distancovali od destruktivního politického konání Vaší partnerské strany a účinně podpořili mezinárodní tlak na současnou maďarskou vládu, který povede k revizi diskriminační legislativy a k zajištění další existence svobodné a nezávislé Středoevropské univerzity v jejím dosavadním působišti. Jde o velmi naléhavou záležitost, která je v eminentním zájmu České republiky, Evropy i akademického světa.

S pozdravem

Petr Maťa

Ve Vídni 4. dubna 2017


Petr Maťa, Ph.D.
Institut für Geschichte / Institut für Österreichische Geschichtsforschung
Universität Wien
Universitätsring 1
A-1010 Wien
E-Mail: petr.mata@univie.ac.at
Homepage: ZDE

Informace k případu Středoevropské univerzity (výběr):

ZDE

ZDE

ZDE

ZDE

ZDE

ZDE

ZDE

0
Vytisknout
6152

Diskuse

Obsah vydání | 6. 4. 2017