Proč se český místopředseda vlády chová jako pitomec?

10. 4. 2017 / Jan Čulík

čas čtení 10 minut

Motto:

"To je ale blázen..."

Černý Petr, režie Miloš Forman, 1964, viz níže uvedená ukázka:

Nešťastná reakce předsedy KDU-ČSL a místopředsedy vlády České republiky (!) Pavla Bělobrádka na email jednoho občana požadující akci poslaneckého klubu EPP v Evropském parlamentě proti autoritářskému maďarskému premiéru Viktoru Orbánovi, který nechal schválit zákon, v jehož důsledku má být z Maďarska vyhnána Středoevropská univerzita, škola s vynikající mezinárodní pověstí, mi velmi silně připomíná zoufalou reakci zednického učně Čeňka Semeráda, kterého ve filmu Miloše Formana Černý Petr z roku 1964 hraje Vladimír Pucholt. Učeň Čeněk na tanečních čajích začne iracionálně útočit na Petra, že neřekl správně "Ahoj". V okolí to vyvolává nesmírný úžas. Velmi podobnou reakci vzbuzuje v posledních dnech Pavel Bělobrádek. Je poněkud znepokojující, že ten člověk je místopředsedou vlády České republiky. Jeho reakce jsou neinformované, nepřiměřené a vlastně i nebezpečné. Vzhledem k tomu, jak reaguje, je vlastně asi velmi dobře, že Česká republika nemá k dispozici třeba jaderné zbraně a pan Bělobrádek v hysterii tedy náhodou nemůže iracionálně stisknout jaderný knoflík.

O co jde?

Akademický pracovník dr. Petr Maťa z Historického ústavu Vídeňské univerzity poslal Pavlu Bělobrádkovi emailem otevřený dopis, v němž - právem - požadoval, aby Bělobrádkova strana KDU-ČSL postavila za budapešťskou Středoevropskou univerzitu a důrazně odmítla pokusy strany Fidesz a jejího šéfa, maďarského premiéra Viktora Orbána tuto renomovanou univerzitu z Maďarska vyhnat. Dr. Maťa požadoval, aby se Pavel Bělobrádek i KDU-ČSL, která v Evropském parlamentě zasedá ve stejném poslaneckém klubu jako Fidesz, " důrazně distancovali od destruktivního politického konání Vaší partnerské strany a účinně podpořili mezinárodní tlak na současnou maďarskou vládu, který povede k revizi diskriminační legislativy a k zajištění další existence svobodné a nezávislé Středoevropské univerzity v jejím dosavadním působišti. Jde o velmi naléhavou záležitost, která je v eminentním zájmu České republiky, Evropy i akademického světa."

Pavel Bělobrádek odpověděl dr. Maťovi emailem ze svého mobilu těmito slovy:

From: Bělobrádek Pavel
Sent: Tuesday, April 04, 2017 11:05 PM
To: Petr Maťa
Subject: RE: Podpořte prosím Středoevropskou univerzitu - distancujte se od strany Fidesz

Pěkný den, situaci jsme na summitu EPP v rámci sjezdu řešili. Vyloučení Fideszu není na pořadu dne. Mimo jiné proto, že aktivity pana Sorose jsou velmi kontroverzní. Bělobrádek

Odesláno z mého Windows Phone


Po zveřejnění tohoto pozoruhodného emailu požádal Bohumil Kartous Pavla Bělobrádka, aby své tvrzení, čím jsou Sorosovy aktivity "kontroverzní", doložil.

Nejprve Pavel Bělobrádek reagoval slovy "Jak, doložit?" a následně uvedl, že mezi Sorosovy kontroverzní aktivity patří "odsouzení za insider trading a podpora separatistů". (Jak se dočtete ZDE, Sorosovo odsouzení za "insider trading" je velmi sporné.) Pak si začal Bělobrádek stěžovat, že jeho korespondence s voličem byla údajně "důvěrná".

Takové tvrzení je naprostá pitomost. Jak ví každý informovaný volič, komunikace politika o politických otázkách s voličem je veřejná a zejména pokud politik v této komunikaci vyjadřuje kontroverzní či znepokojující názory, je ve veřejném zájmu takovou komunikaci publikovat. Profesionální médium ji ve veřejném zájmu MUSÍ vydat. To je běžná praxe ve všech demokratických zemích světa. Je znepokojující, že Pavel Bělobrádek není o těchto skutečnostech jaksi zpraven.

Rozumný politik by ale zřejmě uznal, že ve svém původním emailu přestřelil, třeba by se omluvil, že udělal chybu, anebo by alespoň mlčel. Zejména proto, že mezitím vyšlo najevo, že Bělobrádkův poslanecký klub EPP v Evropském parlamentě není ve věci Středoevropské univerzity ani potlačování demokratických svobod v Maďarsku Orbánovi a straně Fidesz v poslední době zrovna nakloněn a není vyloučeno, že proti straně Fidesz bude zahájeno řízení s cílem zavést proti Maďarsku sankce. Je to tedy přesný opak toho, co voliči dr. Maťovi napsal Pavel Bělobrádek ve svém původním mailu:

Pokud bude pokračovat omezování demokracie v Maďarsku, Evropská unie může začít uvažovat o umístění Budapešti pod proceduru článku 7 Smlouvy o Evropské unii, která umožňuje proti členskému státu zavést sankce, varoval mluvčí Evropské lidové strany.

Kupodivu však Pavel Bělobrádek dál rozmazává svou původní chybu. Zaútočil na Bohumila Kartouse s tím, že jeho reakci na mail dr. Mati údajně "Britské listy zkreslily". Nabídku Britských listů, že pokud snad z původního mailu Pavla Bělobrádka něco chybělo, rádi zveřejníme doplnění i důkazy, s nimiž jistě Pavel Bělobrádek doloží své původní tvrzení, Bělobrádek razantně a nezdvořile odmítl. Znovu opakuje, že Britské listy údajně cosi "záměrně zamlčely", odmítá však vysvětlit, co by to mělo být:

Sága tím ale nekončí. "Jste-li v jámě, měli byste přestat kopat," zní známé anglické přísloví. Pavel Bělobrádek však svou jámu kopáním dále prohlubuje. Nyní tvrdí, že redaktor Britských listů Bohumil Kartous je "lhář" a prý s "informacemi manipuluje". Komicky k mailu Bělobrádek nyní přidal, že jeho komunikace je "důvěrná". Samozřejmě tomu tak není. Je ve veřejném zájmu, aby voliči věděli o politikových nepřiměřených emocionálních reakcích. Jsou ze strategických důvodů pro zemi i pro občana nebezpečné:

Date: Sun, 9 Apr 2017 17:04:40 +0000
From: Předseda KDU-ČSL

Pěkný den,
Pan JC by si měl zopakoval pravidla slušné písemné komunikace i pravidla pravopisu. Pan Kartous, jak jinak, manipuluje s fakty a nepokrytě lže. Citace: "...proč se KDU staví nesouhlasně k návrhu vyloučit Fidesz z europarlamentního klubu EPP. " To je lež. To jsem nenapsal a ani to tak nevyznělo. S lidmi takového charakteru nehodlám ztrácet čas. Samozřejmě, že účelově chybí další komunikace, která to osvětluje. Ale to se nehodí do krámu.

Je to věc vkusu. Někomu holt soukromou korespondenci zveřejňovat přijde prima. Někomu ne.

S pozdravem
Pavel Bělobrádek
Předseda KDU-ČSL

DŮVĚRNOST INFORMACÍ: Tento e-mail včetně jakýchkoliv souborů či příloh k němu připojených může být důvěrný a může obsahovat údaje nebo sdělení pod ochranou právních předpisů. Nejste-li jeho zamýšleným adresátem a obdrželi jste ho zřejmě omylem či se vás jeho obsah netýká, uvědomte prosím neprodleně odesílatele a vymažte ho ze svého systému. V takovém případě byste e-mail neměli kopírovat ani s ním jinak nakládat pro své potřeby či s jeho obsahem seznámit jakoukoliv třetí osobu.

Přesně to vyjádřil Bohumil Kartous ve své reakci Pavlu Bělobrádkovi, aka Čeňku Semerádovi, učni, proslulému z velmi podobně iracionální scény "Ahoj" ve filmu Černý Petr:Date: Sun, 9 Apr 2017 19:21:55 +0200
From: Bohumil Kartous bkartous@gmail.com
To: Předseda KDU-ČSL predseda@kdu.cz

Pane Bělobrádku,

Vaše tvrzení o tom, že manipuluju s fakty a nepokrytě lžu, není hodné člověka s ambicemi na vysokou politickou pozici, navíc s formálním vzděláním.

Vaše insinuace o mém charakteru jsou drzostí, kterou připisuju Vaší omezené schopnosti chápat souvislosti, k nimž se vyjadřujete. Jsem proto v tomto smyslu tolerantní.

Disclaimer ve Vašem emailu je úsměvný. Nejste-li schopen diskutovat veřejně, nemáte v politice co dělat a poškozujete stranu, kterou reprezentujete.

Bob Kartous

Co k tomu dodat? Jsme chováním Pavla Bělobrádka, místopředsedy vlády ČR, ohromeni stejně tak, jako byli kolemstojící ohromeni ve filmu Černý Petr iracionální šikanou zednického učně Čeňka Semeráda vůči Petrovi.

Je alarmující, že v čele nikoliv nevýznamné české politické strany (KDU-ČSL) stojí člověk, který voliči emailem pošle nehoráznou odpověď, odmítne ji zdokladovat a médium, které o této znepokojující situaci informuje, začne bez důkazů obviňovat z údajného zkreslování jeho výroků, z manipulace a ze lži, přičemž odmítne seriózní nabídku, aby věc racionálně vysvětlil, a pak ještě tvrdí, že jeho politické výroky a názory jsou důvěrné!

Pokud politik takovéto kvality a soudnosti zastává vysoký post místopředsedy České vlády, mám zato, že mnoho čtenářů bude souhlasit, že taková skutečnost je pro situaci v České republice destabilizující a může být potenciálním bezpečnostním rizikem jak pro stát, tak pro jednotlivé občany.

Skutečně reaguje Pavel Bělobrádek i na zasedáních české vlády tak iracionálně, hněvivě a emocionálně, jak reagoval na nevinný email dr. Mati a následný, stejně nevinný dotaz Bohumila Kartouse? Jaké kvality je tedy dnes všeobecně asi vládní rozhodování, když se na něm podílejí lidé typu Pavla Bělobrádka? Uměřené, věcné, racionální a založené na analytických faktech?

Rádi se necháme poučit.

Děkujeme čtenářům, že výraznou měrou přispěli na provoz Britských listů od Trumpova zvolení do začátku roku 2017. Potřebujeme však trvalou finanční podporu. K provozu Britských listů je zapotřebí přibližně 60 000 Kč měsíčně. Stačilo by, aby 300 čtenářů přispívalo částkou 200 Kč.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500.   Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

0
Vytisknout
11599

Diskuse

Obsah vydání | 13. 4. 2017