Co si britští muslimové myslí o novém filmu britské televize o muslimech

15. 4. 2016

čas čtení 4 minuty

Britská televize Channel Four tvrdí, že provedla "rozsáhlý a rigorózní výzkum ve snaze lépe porozumět názorům britských muslimů" a prezentovala je v hodinovém pořadu. Výsledky průzkumu jsme zveřejnili v Britských listech ZDE.

Deník Guardian se zeptal několika muslimů na jejich názor na tento televizní pořad. Odpověděli:

Nazia, 35: Dávám pořadu 1 bod z pěti. Byl nudný, nepřesný a senzacechtivý.

Kdyby se vysílal pořad s názvem "Co si britští ... (doplňte slovo) opravdu myslí", znělo by to diskriminačně a jako odsouzení. Muslimové netvoří jednotný názorový blok. Pákistánští muslimové často mají odlišné názory od arabských muslimů, afričtí muslimové mají jiné názory než malajští muslimové, a tak dál. Z jakých muslimů se skládal zkoumaný vzorek obyvatelstva? Sunnitů? Shiitů? Hanafiů? Hambaliů? Použít vzorek jen 1081 muslimů jako zástupce 3 milionů muslimů je pobuřující, zavádějící a nebezpečné.

Tvrzení, že "100 000 muslimů sympatizuje s terorismem" - na základě odpovědí 4 procent dotazovaných osob, bylo nepřesvědčivé. Na základě stejné extrapolace lze dojít k názoru, že 600 000 nemuslimů sympatizuje s terorismem. Uvědomme si, že společnost ICM pro výzkum veřejného mínění předpověděla výsledky všeobecných voleb v květnu 2015 naprosto špatně. Ty statistiky jsou nepřesvědčivé.

Dalším problémem je, že velká část dotazovaných muslimů se narodila v zahraničí. Jestliže byl průzkum prováděn v oblastech, kde muslimové nemluví dobře anglicky, jak bylo zajištěno, že dotazovaní skutečně věděli, na co se jich pracovníci ICM ptají?

Ve filmu se tvrdilo, že muslimové jsou homofobní, misogynští a že chtějí zavádět "zákon šaria". Nepopírám, že takoví lidé existují, ale mělo být daleko lépe vysvětleno kulturní zázemí takových názorů. Mnoho venkovských kultur v Pákistánu a v Bangladéši má kulturu polygamie a odmítání neheterosexuálních vztahů. Netýká se to vůbec jen muslimů v těchto komunitách. Bývalo by pomohlo, kdybychom dostali srovnání s názory ostatních imigrantů z první generace, nemuslimů, aby bylo jasné, že se pořad nezaměřuje jen proti jedinému náboženství.

Na sociálních sítích byl tento pořad zneužit k prohlubování islamofobních a rasistických názorů. Nechci být nucen cítit se cizincem v zemi, kde jsem se narodil a kde jsem byl vychován, avšak takovéto pořady to způsobují. Když televize vybírá senzacionalistické štěky, které podporují bulvární narativ, lidé jako já mají pocit, že z nás média dělají vyvrhele. Jsem si jist, že zastánci ultrapravicových názorů budou nesmírně potěšeni, že se to děje.

Ibrahim Ilyas, 18: Dávám pořadu 0 bodů z pěti - posílil narativ typu "my proti nim"

Pořad prezentoval muslimskou komunitu zkresleným způsobem. Nechápu, jak může vzorek 1000 muslimů reprezentovat miliony muslimů v Británii.

Myslím, že nejvíce nepřesné na pořadu bylo, že nepoukázal na to, že tradiční islámské hodnoty často zastávají i křesťané a židé. Avšak v tomto pořadu byly tyto hodnoty nějak spojeny s terorismem.

Mnoho britských muslimů zastává tradiční hodnoty, které zastávají často i příslušníci jiných náboženství, jako například odmítání homosexuality. Přesto však drtivou většinou důkazy potvrzují, že jsme vlastenecká komunita a že máme obrovskou loajalitu k Británii. Stejně jako většina médií, tento pořad poukázal na hlasy extremistické menšiny mezi muslimy, ale nedal prostor drtivé většině pokojné, mainstreamové muslimské většiny. Pokud má přežít pluralismus, musíme se chovat tolerantně a nepropadat předsudkům.

Další názory v angličtině ZDE

0
Vytisknout
4815

Diskuse

Obsah vydání | 19. 4. 2016