Jak české soudy a Policie ČR porušují lidská práva

17. 4. 2014

čas čtení 6 minut

Žiju trvale v Irsku už 10 let. Od začátku roku 2009 jsem registrován jako nezaměstnaný. V současnosti dostávám podporu v nezaměstnanosti. V České republice jsem žil do 30. dubna 2004. Od té doby jsem nikdy nebyl kontaktován ani soudem ani policií, žádným způsobem, píše Zdeněk Kutheil.

Minulou sobotu mi sdělila má sestra, která žije v České republice, že ji kontaktovala Policie ČR a přikázala jí, aby mě informovala, že jsem byl v ČR odsouzen do vězení a že musím policii poskytnout svou adresu, jinak na mě bude vydán mezinárodní zatykač.

Téhož dne jsem se telefonicky spojil s Policií ČR a poskytl jsem jim svou irskou adresu a své irské telefonní číslo. Během tohoto telefonního rozhovoru mi Policie ČR sdělila, že jsem byl r. 2012 odsouzen do vězení za "neplacení alimentů za svou dceru". Bylo mi také sděleno, že nemám právo na odvolání, protože rozsudek byl vydán dávno (r. 2012) a že musím přijet do České republiky a hlásit se do vězení.

Mé dceři je nyní 18 let. Platil jsem na ni alimenty během svého života v České republice a platil jsem je i poté, co jsem se přestěhoval do Irska. Než jsem se přestěhoval do Irska, dal jsem vedoucímu své bankovní pobočky v ČR příkaz, aby byly alimenty placeny mé přítelkyni pravidelným platebním příkazem z mého českého účtu. Až do roku 2009 přijímala má přítelkyně tyto platby každý měsíc. Od roku 2009 je přestala přijímat, takže se peníze vracely na můj český účet s tím, že příjemce je nepřijímá. To se děje až do dneška. Platební příkaz je stále funkční a na mém českém účtu je dostatečné množství peněz na placení každoměsíčních alimentů. Mám k dispozici všechny bankovní výpisy jako důkaz.

NIKDY se se mnou nespojila ani policie, ani soudy. NIKDO mě nikdy neinformoval, že proti mně bylo zahájeno soudní řízení za neplacení alimentů. Údajně proto, že neznali mou adresu. Česká republika je ovšem členským státem Evropské unie. Irská republika mi r. 2004 vydala mé Personal Public Service Number (ekvivalent českého rodného čísla) a protože mám po celou dobu svého pobytu v Irské republice platnou adresu trvalého pobytu, kterou znají úřady, policie a soud si měly mou adresu zjistit a informovat mě, že je proti mě zahájeno soudní řízení.

Je mi třiapadesát let a v žádné zemi světa nemám zápis v trestním rejstříku. Tvrdě jsem pracoval déle než 30 let.

Vzhledem k výše uvedeným faktům a vzhledem k tomu, že mě nikdy nekontaktovala Policie ČR ani české soudy, a nikdy jsem nebyl vyslechnut ohledně alimentů pro svou dceru, přestože žiju deset let legálně v Irské republice a mám identifikovatelnou, platnou adresu - je tento případ v souladu s legislativou Evropské unie?

Podle mého názoru porušily Policie ČR a soudu v České republice v tomto případě oficiální lidská práva a v mém případě zničily jeden lidský život.

I have been permanently living in Ireland for 10 years. I have been registered on social welfare since the beginning of 2009. I am currently in receipt of jobseeker's allowance. I lived in the Czech Republic until April 30th 2004. Ever since, I have never been contacted by either court or the police by any means.

This Saturday, my sister living in the CR told me by phone call that she was contacted by the Czech police this Saturday and instructed to contact me to notify me that I was sentenced to jail and that I should therefore contact the police to provide them with my address, otherwise, my sister was told, an international arrest warrant will be issued, says Zdeněk Kutheil.

On the same day I contacted the police in the CR by phone call and told them my Irish address & phone number. During this conversation on Saturday, I was told that I was sentenced in the Czech Republic in the year of 2012 to jail for non paying of child support. I was also told that I have no right to appeal to court decision any more because the verdict was issued a long time ago (2012), and that I have to travel to the CR to enter the jail.

My daughter is now 18 years old, I have been paying child support during my residence in the Czech Republic and continued to pay after I moved to Ireland. Before I moved I instructed my bank manager to apply a permanent standing order to my Czech account. Until ca 2009 my ex girlfriend was collecting the monies every month. Since 2009 she suddenly stopped collecting the monies which were sent to her every month, so that the monies were coming back to my account with a letter from the bank explaining that even if the monies were sent by standing order, the receiver doesn't collect them. That has been happening until today, even though the standing order is still active on the account with sufficient funds to cover the monthly child support payment. I retained all bank statements as a proof.

I have NEVER been contacted by court or the police in terms of the commencement of a trial over child support. Allegedly, because they didn't know residence address. I suppose that because the Czech Republic is a member state of the EU, and I had my PPS number issued by the Republic of Ireland in 2004, and because I always had a valid residence address in Ireland, the court or police should have had to establish my residence address in order to deliver any documentation on my child support.

I am 53 years of age and I have no criminal record in any country. I was hard working for more than 30 years.

Considering the facts that I have never been contacted by any means by the court or police and I have never ever been questioned or notified or told of anything on child support for my daughter - even if I have been legally residing in Ireland for 10 years- always with an identifiable valid address - is the case in line with standard law of the European Union?

I find the above procedure by the court & police of the Czech Republic breeching official human rights and destroying a human life in my case.

Zdenek Kutheil

Co. Kildare

0
Vytisknout
16045

Diskuse

Obsah vydání | 22. 4. 2014