Ne déšť, ale ministr zemědělství Petr Bendl je hlavním viníkem letošních povodní

4. 6. 2013 / Štěpán Kotrba

čas čtení 1 minuta

Asi vás u tohoto kategorického prohlášení napadne proč. Je to přitom tak prosté... Ministerstvo zemědělství, řízené dočasně bývalým hejtmanem ODS, je nadřízeným orgánem státního podniku Povodí Vltavy. A ministr schvaluje manipulační řád přehrad Vltavské kaskády. Na rozdíl od možné primární funkce přehrad - být zádržnou nádrží pro očekávané lijáky, manipulační řád určuje přehradám jiné funkce - slouží energetice, turistice i rybolovu. Sdělil to veřejnosti generální ředitel Povodí Vltavy - jen tak mezi řečí. Ten se brání, že jím řízený podnik nic nezanedbal. A má - paradoxně - de iure pravdu. Vodu dříve odpouštět nemohli proto, že by se dostali do rozporu s manipulačním řádem přehrad.

Prostý výpočet množství vody, které - v čase - proteklo regulovaným tokem Vltavy od okamžiku, kdy bylo jasné dle radarových snímků a srážkoměrů, že se žene na celé Čechy vytrvalý hustý déšť, který jen tak nepřestane, nám dá odpověď, že k žádné "tisícileté", "pětisetleté" nebo "stoleté" vodě nemuselo (alespoň na Vltavě) dojít. Ano, Vltava by byla plná vody "až po okraj" o několik dní déle. Ano, ČEZ by vydělal včasným řízeným odpuštěním všech nádrží o maximálním nepoplachovém průtoku o několik desítek milionů méně. Ano, byl by čas zadržet vodu i ve chvíli, kdy se na Prahu řítila nijak neregulovaná Berounka a Sázava, případně rozvodněné horské potoky a říčky. Ale to by musel pravicový politik Bendl myslet v prvé řadě na lidi, a ne na zisky ČEZu.

0
Vytisknout
12484

Diskuse

Obsah vydání | 6. 6. 2013