Amnestie pro spodních deset milionů

6. 3. 2013 / Bohumil Kartous

čas čtení 2 minuty

Miloš Zeman řekl dvě věci. Jednak deklaroval, že chce být prezidentem "těch spodních deseti milionů" občanů České republiky a jednak prohlásil, že jako prezident nikdy neudělí amnestii. Otázka je, zda nevyužít institutu amnestie, aniž by slovo porušil a přitom jako prezident dokázal, že chce být skutečně hlavou státu, za jehož podstatu považuje zájmy neelitní většiny. Jeden způsob se přitom nabízí. V české polistopadové historii proběhlo už několik amnestií, ale ať už to bylo za Vácalava Havla, nebo za Václava Klause, vždy se týkaly trestné činnosti. I s ohledem na ušlechtilost úvah o případném omilostnění pachatelů nedbalostních trestných činů se stále pohybujeme v oblasti, kterou právní řád kvalifikuje jako protiprávní jednání takové závažnosti, za které ukládá tresty v některých případech i v podobě odnětí svobody.

Přitom je tu kategorie jiných deliktních jednání, u nichž lze téměř s jistotou tvrdit, že je závažnost jejich důsledků daleko nižší a přitom se jich během svého života dopustí většina jinak bezúhonných a slušných lidí. Jedná se o kategorii přestupků. Byť amnestii na přestupky neuděluje prezident, ale vláda svým usnesením, je pozoruhodné, že v polistopadové historii nenapadlo prezidenta ani jedinkrát, aby inicioval amnestii vztahující právě na tuto oblast, která skutečně, a často velmi citelně, postihuje právě "spodních deset milionů".

Několikaprocentní elitu stojí přestupek většinou jen jeden telefonát právníkovi, ale pro ostatní má často nepříjemné a varovně často přímo devastující důsledky. A to zejména v situaci, kdy v praxi vládne silná exekutorská pravomoc spojená často s amorálním a naprosto odlidštěným jednáním "lege artis".

Amnestie na přestupky - za současného trvání na úhradě případné majetkové škody - by se ocitla v přímém kontrafaktu amnestie nedávné, která jistě zcela nezáměrně a dle nejlepšího svědomí současného prezidenta, podkopává důvěru společnosti v reálnou rovnost občanů před právem a zesměšňuje stát od jeho tragikomické hlavy. Miloš Zeman má příležitost dát amnestii smysl a vláda by tím mohla odčinit svou odpovědnost za Klausův imperiální pardon "vyvoleným".

0
Vytisknout
8000

Diskuse

Obsah vydání | 8. 3. 2013