Pohled na patologův stůl nás má připravit na nejhorší?

7. 3. 2013 / Kateřina Kalistová

čas čtení 6 minut
Rozdíl mezi realitou a fikcí zcela setřen, neboť obsah záběrů působí hyperrealisticky. ... Co je u kriminalisty součástí profese, může být u neodborníka projevem abnormality.
z rozhodnutí RRTV ve věci Kriminálka New York

Televizní seriál Kriminálka New York (a nejen on, totéž lze vztáhnout na další seriály z prostředí kriminalistických laboratoří a vyšetřování zločinů) obsahuje velmi často explicitní naturalistické záběry obětí násilí a zvláštního zacházení s nimi, pocházející z kriminalistického vyšetřování a vymykající se svým charakterem situacím, jejichž sledování neprofesionály je obecně známo a obecně akceptováno. Nejsme zvyklí na lebku nebo hrudník, otevřené pilou... Záběry bývají vytržené z kontextu tím, že divákům je prezentován jen statický výsledek násilí, odtržený od zrůdného průběhu zločinu a utrpení obětí. Mohou proto způsobit nejen dětským divákům psychický otřes a zejména u dětí nízkého věku přispět ke snížení jejich citlivosti při vnímání násilí, negativně ovlivnit jejich psychiku nebo povzbudit jejich vlastní agresi. Suchý humor patologa při ohledávání a manipulaci se zemřelými by měl nést label "přístupné pouze lékařům s dvěma atestacemi..."

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání obhájila u Městského soudu v Praze svá rozhodnutí o uložení pokut ve výši 100 000,- Kč za odvysílání pořadu Hranice (2) dne 6.12.2011 na programu NOVA Cinema a 150 000,- Kč za odvysílání pořadu Kriminálka New York IV (15) dne 2.2.2012 na programu NOVA. Pořady byly odvysílány v podvečerním čase. Obě pokuty byly uděleny za porušení ustanovení §32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., které stanovuje povinnost nezařazovat v době od 06:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých.

Celé znění rozhodnutí RRTV včetně popisu a fotodokumentace závadných scén ve věci Kriminálky New York IV (15) ZDE

Rozsudek Městského soudu v Praze ve věci Kriminálky New York IV (15) ZDE

Pořad Hranice obsahoval naturalistické záběry násilí – detailní výjevy surového bití a vyhrožování a konečně zcela chladnokrevnou, bezcitně provedenou vraždu spoutané ženy. Podle hodnocení Rady se jednalo o zcela zbytečný, surový akt, mající jediný význam – demonstrovat sílu a zastrašit protivníka. Stejně jako v případě Kriminálky NY mohly záběry způsobit dětským divákům psychický otřes a zejména u dětí nízkého věku přispět ke snížení jejich citlivosti vůči násilí a negativně ovlivnit jejich psychiku.

Celé znění rozhodnutí RRTV včetně popisu a fotodokumentace závadných scén ve věci Hranice (2) ZDE

Rozsudek Městského soudu v Praze ve věci Hranice (2) ZDE

V obou sankcionovaných případech se Městský soud v Praze ztotožnil s názorem Rady, totiž že ustanovení §32 odst. 1 písm. g) zákona o vysílání je nutno vykládat tak, že uvedená povinnost provozovatele se vztahuje na celou dobu od 6.00 hodin do 22.00 hodin. Nelze vyžadovat, jak naznačoval žalobce, aby dospělí byli povinni vždy sledovat televizní vysílání spolu se svými dětmi. V zákoně je zakotvena uvedená povinnost právě proto, aby mohli dospělí děti zanechat v době od 6.00 do 22.00 hodin u televizních obrazovek bez obav z toho, že televize bude vysílat pořady škodlivé pro fyzický nebo psychický vývoj dětí. Nelze rovněž přehlédnout, konstatoval soud, že je v dnešní době poměrně rozšířenou zvyklostí, že televizní vysílání je dostupné v řadě veřejně přístupných míst (např. restaurace, dopravní prostředky, prodejny televizorů apod.). Osoby zodpovědné za taková místa se mohou důvodně spoléhat na to, že budou-li mít na svých televizorech naladěno české televizní vysílání, nebudou tam v inkriminované době žádné pořady z hlediska zákona závadné, protože děti a mladiství se v uvedené době mohou na takových místech zcela legálně vyskytovat.

Podle soudu se nelze ani dovolávat zasazení vytýkaných scén do kontextu celého díla. Zákonné ustanovení je koncipováno nejen na ochranu takových dětských diváků, kteří budou sledovat celý pořad, ale je koncipováno i jako ochrana těch, kteří náhodně zhlédnou jen jeho část, třeba právě na veřejně přístupných místech. Z toho důvodu nelze vysílat ani pořady, obsahující scény, které samy o sobě mohou ohrozit psychický a fyzický vývoj dětí. Byť by v kontextu celého díla bylo zřejmé odsouzení takového konání – je totiž nutno pamatovat opět na takové diváky, kteří uvidí pouze část pořadu a jeho celkový kontext nebudou schopni vnímat.

V případě Kriminálky New York obsahoval pořad naturalistické záběry na mrtvá těla obětí, jimž například trčí z temene hlavy velký nůž, ukazoval následnou práci patologa s touto mrtvolou, mrtvolou muže, jíž byla naaranžována místo oka kamera, a následné vyjmutí této kamery z oka. Podle názoru soudu jde o scény děsivé, které mohou u dětí a mladistvých vyvolávat hrůzu, způsobit jim otřes a snižovat jejich citlivost při vnímání násilí.

V druhém sankcionovaném případě (Hranice) obsahoval pořad násilné scény: výjevy surového násilí a chladnokrevnou, bezcitně provedenou vraždu spoutané ženy (byť se odehrává mimo záběr). Podle názoru soudu jde opět o takové scény, které mohou u dětí a mladistvých vyvolávat hrůzu, způsobit jim otřes a snižovat jejich citlivost při vnímání násilí. Tvrzení žalobce, že těmito záběry nemohl být dětský divák otřesen, soud naprosto odmítá.

Provozovatel má možnost obrátit se ještě na Nejvyšší správní soud mimořádným opravným prostředkem a zažádat ho, aby tato rozhodnutí Městského soudu zrušil. Příběh tedy ještě nekončí.

Autorka, JUDr. Kateřina Kalistová, je předsedkyní RRTV

V článku použité záběry z pořadu Kriminálka New York jsou ilustrační. Inkriminované záběry jsou součástí odkazovaného rozhodnutí RRTV. - pozn. red.

0
Vytisknout
7866

Diskuse

Obsah vydání | 11. 3. 2013