Zánik antibiotik bude pro lidstvo katastrofou

11. 3. 2013

Bakterie odolné antibiotikům, které jsou schopné vyvolat nevyléčitelné infekce, představují "katastrofickou hrozbu", varovala hlavní lékařská poradkyně anglické vlády Sally Daviesová v oficiální zprávě, v níž požaduje bezodkladné celosvětové kroky k nápravě situace.

Pokud nebudou přijata přísná opatření na omezení používání antibiotik a nová antibiotika nebudou objevena, "octneme se ve zdravotnictví, které se bude podobat začátku devatenáctého století", varovala. Požadovala, aby této věci vlády daly stejnou prioritu jako boji proti terorismu.

Antibiotika selhávají a roste výskyt nových bakteriálních onemocnění, zejména nových varaiant E.coli a Klebsiella, která vyvolává zápal plic.

Bývalý britský ministr a jeho bývalá manželka byli odsouzeni na osm měsíců do vězení

11. 3. 2013

Bývalý liberálnědemokratický ministr Chris Huhne a jeho bývalá manželka Vicky Pryce byli oba odsouzeni na osm měsíců do vězení nepodmíněně za trestný čin bránění průchodu spravedlnosti.

Vicky Pryce r. 2003 lživě potvrdila, že řídila Huhnův automobil, když jím Huhn překročil povolenou rychlost a jeho automobil vyfotografovala automatická protirychlostí policejní kamera. Prycová převzala Huhnovy tři trestní body, protože by býval přišel o řidičský průkaz. Před dvěma lety však poté, co ji Huhn opustil, prozradila Pryceová tuto skutečnost v médiích, aby se manželovi pomstila. Zničila tím Huhnovu politickou kariéru, ale za porušení zákona skončili ve vězení oba.

Podrobnosti v angličtiněZDE

Frenštátská tragédie je nejspíše důsledek likvidačních exekucí

11. 3. 2013 / Aleš Uhlíř

Pozadí frenštátské tragédie popisované Stanislavem Křečkem v článku Sousedé, aneb jak to vlastně bylo ve Frenštátě se shoduje s informacemi, které se o této věci prostřednictvím internetu šíří a zřejmě pocházejí přímo z Frenštátu pod Radhoštěm. Ve všech se hovoří o tom, že si Antonín Blažek marně stěžoval na hluk v prodejně zřízené pod jeho bytem, kde se prodával alkohol mladistvým, na vlhkost, která mu pronikala do bytu a také je zmiňován dluh 140 000 korun, pro který mu byl prodán byt, z něhož měl být za několik dnů před osudnou explozí domu vystěhován na ulici.

Chávezova éra: socio-ekonomická analýza

11. 3. 2013 / Ilona Švihlíková

K hodnocení Chávezovy éry je potřeba uvést několik faktů. Oficiálně se jedná o období 1999-2012 (Chávez vyhrává volby v roce 1998 a nastupuje 1999). Bolívarská revoluce jako radikálně-socialistický projekt je ovšem produktem pozdějšího období (po puči v roce 2002) a obvykle se datuje k letem 2005-2006.

Shrnuto se ve venezuelské ekonomice nalézají problémy, na které se podrobněji podíváme. Většina z nich je spojena s ropných charakterem země. Největších úspěchů dosáhl Chávez a jeho politika v oblasti sociální, kde se Venezuela velmi často zařadila na přední, či přímo první místo v Latinské Americe. Za nejvážnější problém je považována kriminalita, a to jak analytiky, tak i Venezuelany samotnými.

Výroční zpráva Human Rights Watch za rok 2012: Venezuela

11. 3. 2013

V březnu 2011 byl Rubén González, generální tajemník hornické odborové organizace Ferrominera Orinoco Union, odsouzen k sedmi letům vězení za organizaci a účast na stávce 2 000 zaměstnanců Guyany, která protestovala proti porušení kolektivní smlouvy ze strany této státem vlastněné firmy. González byl usvědčen z navádění ke zločinu, omezování svobody práce a porušení zákazu vstupovat do bezpečnostních zón. Nejen že bylo jeho stíhání kritizováno Mezinárodní organizací práce a venezuelskými odbory, ale bylo také odsouzeno provládními odborovými předáky. - Ministr vnitra a spravedlnosti odhaduje, že policie spáchá každý pátý zločin. Podle nejčerstvější oficiální statistiky agenti bezpečnostního aparátu údajně mezi lednem 2000 a třetím čtvrtletím roku 2009 zabili 7 998 osob. - Národní volební komise (CNE), veřejná instituce, má pravomoc organizovat a schvalovat všechny odborové volby - což porušuje mezinárodní standardy, jež zaručují zaměstnancům právo volit si zástupce zcela svobodně, za podmínek, které si vyberou. Existující odbory, jejichž volby nebyly schváleny CNE, se nemohou účastnit kolektivního vyjednávání.

Oslabování venezuelského systému brzd a rovnováh za vlády prezidenta Huga Cháveze přispělo k prekérní situaci v oblasti lidských práv. Bez fungujících justičních brzd vláda systematicky podkopávala právo na svobodu projevu, svobodu sdružování dělníků a schopnost lidskoprávních organizací chránit lidská práva.

ČR v New York Times! Díky švédským masovým kuličkám

11. 3. 2013 / Bohumil Kartous

ČT se snažila během svého tematického pořadu ke jmenování Miloše Zemana prezidentem vzbudit dojem, že se o událost zajímají zahraniční média, a to prostým zatajováním faktu, že se zahraniční média o tuto "událost" zajímala minimálně. Je možné, že to v ČT dělají nezáměrně. Stejně jako v řadě jiných případů (vzpomeňme dlouholeté, falzifikaci snadno podléhající zveřejňování hodnotící ankety v pořadu Hyde Park) jim prostě nedochází, že nejen manipulace s fakty, ale i jejich zamlčování, značně deformuje obraz reality, kterou vytvářejí.

Kupříkladu americký deník New York Times Zemanovu přísahu ignoroval, informoval naposledy článkem více méně rekapitulujícím dění okolo prezidentského úřadu za posledních 20 let, o jeho vítězství ve volbách. Shodou okolností, dva dny po události, jejíž význam byl českými médii (čistě z důvodu její ritualizace) zveličován, abychom se nedozvěděli v podstatě nic nového, se však Česká republika přeci jen objevila v agendě NY Times, a to dokonce v rámci "quotation of the day", kterým deník pravidelně upozorňuje na některý ze svých významných textů. Souvislosti jsou to ale více méně tragikomické:

Češi mají rádi šarlatány

11. 3. 2013 / Boris Cvek

Pro metodu MMS nejenže nesvědčí žádné vědecké důkazy (někteří čtenáři si myslí, že vědecké důkazy jsou to, co oni sami zkombinují ze svých znalostí a co jim dává logiku, jenže skutečné vědecké důkazy musejí projít nezávislým, mezinárodním oponentským řízením na úrovni současných poznatků), nýbrž dokonce existují vědecké důkazy o její škodlivosti a nebezpečnosti, což dosáhlo až té úrovně, že západní veřejné agentury na ochranu zdraví občanů před MMS varují nebo ji přímo zakazují.

Překvapilo mne, kolik a jakých reakcí jsem dostal na svůj článek o šarlatánské "léčbě" pomocí MMS. Myslel jsem si, že stačí odkaz na anglickou Wikipedii a tam uvedené odkazy a vše bude jasné. Někteří čtenáři ale za vším vidí spiknutí farmaceutických firem, kterým údajně vadí levná a efektivní léčba "všech nemocí" (!), jakou MMS údajně nabízí.

Sousedé, aneb jak to vlastně bylo ve Frenštátě?

11. 3. 2013 / Stanislav Křeček

Nedávné události ve Frenštátě, tedy neomluvitelné počínání jednoho z nájemců (?) bytů v obytném domě a následná tragédie vzbudily zájem veřejnosti o problémy, která jinak nejsou často ve středu pozornosti, totiž zájem o vztahy mezi obyvateli obytných domů a bytů, ať již nájemních, družstevních nebo ve vlastnictví jednotlivých osob. Nejen, že se zabývám touto problematikou celá léta, ale učinil jsem v nedávných dnech i aktuální osobní zkušenost, když jsem se na pozvání deníku Blesk účastnil chatu s občany, kteří se na tuto problematiku z hlediska práva, ale i z hlediska obyčejné lidské ohleduplnosti a slušnosti, dotazovali. A věřte mi: zdaleka to není tak jednoduché a přímočaré, jak by se z povrchních komentářů (i frenštátské události) mohlo zdát.

Arcibiskup canterburský protestuje proti vládním škrtům. Proč neprotestuje Duka?

11. 3. 2013

Základním úkolem církví bylo vždycky stavět se na stranu slabých, chudých a bezmocných členů společnosti. Proč to nedělá katolická církev v České republice? ptá se Jan Čulík.

Justin Welby, nový anglikánský arcibiskup z Canterbury varoval, že škrty sociální podpory, které plánují britští konzervativní ministři, vážně poškodí děti a rodiny, a naléhal, aby vláda poskytla nejzranitelnějším členům společnosti podporu.

Welby je bývalý vysoký manažer ropných firem, který uprostřed kariéry z ropného průmyslu odešel a věnoval se povolání kněze. Během času ho povýšili až na arcibiskupa.

Nová arcibiskup canterburský vydal prohlášení, v němž se praví: "Jako civilizovaná společnost máme povinnost chránit ty osoby mezi námi, které jsou zranitelné a potřebují pomoc. Ve špatných časech musíme tuto povinnost pociťovat intenzivněji. Je nezbytně nutné, abychom měli systém sociálních služeb, který dokáže reagovat na potřeby lidí v tísni a uzná rostoucí ceny potravin, paliva a činží."

Kdy vydá obdobné prohlášení pražský kardinál Duka?

Podrobnosti v angličtině ZDE

Česká televize připravila neseriozní diskuzi o přímé demokracii. HzPD odeslalo otevřený dopis jejímu řediteli

11. 3. 2013

tisková zpráva

Plzeň, 10. března 2013 - Hnutí za přímou demokracii odeslalo řediteli České televize otevřený dopis, ve kterém uvádí výhrady ke způsobu prezentace přímé demokracie v pořadu Politické spektrum, který byl odvysílán na ČT 24 v sobotu 9.3.2013 od 14.30. Hnutí považuje takový způsob prezentace za zkreslující a neseriozní.

DOPIS ŘEDITELI ČESKÉ TELEVIZE:

Dejte prostor informacím o přímé demokracii

11. 3. 2013

Vážený pane generální řediteli,

jako občan ČR a platící koncesionář ČT Vás žádám, aby do programu ČT byl zařazen pořad, který zevrubně seznámí občany ČR s principy přímé demokracie, po které již dlouhou dobu volá řada občanských iniciativ na svých mítincích, ale ČT jim nedopřeje zasloužené publicity, a pokud náhodou zmínka ve zpravodajství proklouzne, tak je vždy nepravdivá zkreslená nebo zesměšňující. Pokud se již zmínka o této problematice na pořad ČT dostala, tak v době, která je pro diváky neatraktivní (před půlnocí), píše Jaroslav Martínek.

Chávezova Venezuela: Katolická etika a duch socialismu?

11. 3. 2013 / Jan Bím

Pan Čulík a jeho novinářská praxe vyzdvihují nutnost kritického odstupu novináře či komentátora ve svém komentáři nějaká politické události nebo politické osobnosti v kontextu konkrétní doby a politického prostředí. Vyzdvihuje práci investigativních a kritických žurnalistů k etablované moci, ať státní nebo ekonomické, poukazem na tradici a nezávislost britské BBC a dalších britských medií. Jak diametrálně odlišně působí v tomto kontextu komentář nad smrtí Huga Cháveze z pera Karla Dolejšího a paní docentky Ilony Švihlíkové! Ani jeden z nich není povoláním novinář, nicméně paní docentka se situuje do role nezávislé ekonomky a universitní pedagožky a ta by měla ve svých vystoupeních být už pro věrohodnost své odborné akademické praxe méně politicky a ideologicky fundamentalistická, než jak převedla ve své poslední, doslova oslavné kantátě na velikost Huga Cháveze.

Konečně mám nahoře politika, kteréhož jsem volil aneb Proč ČSSD netouží po sjednocení levice

10. 3. 2013 / Karel Hoff

Konečně mám nahoře politika, kteréhož jsem volil aneb Proč ČSSD netouží po sjednocení levice Od listopadu 1989 volím jak magor s výsledkem hrubě nevalným. Nemám svého poslance v Dolní komoře Parlamentu ČR, vládne mně trojkoalice stran, jíž jsem nedal ani "h" ze svého hlasu: ODS a TOP 09 ze zásady a shluku kámošů pod názvem Věci Veřejné kvůli populismu, koncentrovanému v televizní popularitě vůdce, navíc vypracované na práci jiných, bych hlas nedal ani omylem.

Podivuhodné seskupení přeběhlíků "Lidem", jež umožnilo pravici pokračovat v demokratické despocii, nemohl dát hlas nikdo, tedy ani já ne, poněvadž "to" ani neprošlo volbami.

Kdo jinému jámu kope... , aneb ještě jednou o druhém pilíři důchodového spoření

11. 3. 2013 / Jiří Baťa

Jak je naší veřejnosti známo, vláda, v rámci svých "perverzních" reforem, v lednu 2013 spustila tzv. druhý pilíř důchodové reformy, tzv. spořící. Že nejde ani tak o dobro občanů, kterým by měl tento typ důchodového spoření přinést skutečně mimořádné výhody, není pochyb. Že ovšem jde o byznys několika vyvolených jedinců, případně spolků, je víc než jasné. Ke vší smůle však protagonisté tohoto "velkolepého byznysu" si počínají jako sloni v porcelánu. Budiž konstatováno, zaplať pánbůh za to. Je však až neuvěřitelné, jak neprofesionálně (za to více neférově) chtějí získat občany pro tento pochybný projekt. O některých aspektech tohoto pilíře jsem se již zmínil v tomto článku.

Risk ano - ale kde?

11. 3. 2013

Poučný, opravdu poučný je rozhovor s Bohuslavem Sobotkou na stránkách Aktuálně.cz. Pan předseda, "přítel" Sobotka zde nastiňuje své představy o budoucí vládě této republiky. Pomineme-li, že za půl roku se může ještě ledacos změnit, pan Sobotka bere jako fakt, že oni budou těmi vyvolenými, kteří budou skládat příští vládu. Ano, preference tomu nasvědčují, ale preference ještě nikdy žádné volby nevyhrály, píše Pavel Tučka.

Šéf protikorupční policie:

Vláda by měla přijmout systém majetkových přiznání

10. 3. 2013 / Boris Cvek

V dnešních Otázkách V. Moravce se mi velmi líbilo vystoupení šéfa protikorupční policie (ÚOKFK), pana Martince, který odvážně (proti dlouhodobé rétorice pravicových stran) podpořil myšlenku majetkových přiznání jako dobrého nástroje boje proti korupci. Cituji zprávu České televize:

Britové: Vládní škrty škodí ekonomice

10. 3. 2013

Většina britských občanů zastává názor, že vládní škrty škodí britské ekonomice a nevedou k jejímu ozdravění, jak tvrdí konzervativní ministr financí George Osborne i konzervativní premiér David Cameron. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu veřejného mínění, provedeného deset dní před dnem, kdy má ministr financí Osborne zveřejnit svůj státní rozpočet na příští rok.

Z průzkumu firmy Opinion a týdeníku Observer vyplývá, že 58 procent britských voličů zastává názor, že vládní škrty poškozují britskou ekonomiku. Jen 20 procent Britů je podle tohoto průzkumu přesvědčeno, že jsou vládní škrty správnou strategií jak ozdravit britské hospodářství.

V pátek vydal vládní Úřad pro rozpočtovou odpovědnost ostrou kritiku premiéra Davida Camerona, který předtím v projevu tvrdil, že v důsledku škrtů se ekonomika uzdravuje. Úřad pro rozpočtovou odpovědnost upozornil, že v důsledku vládních škrtů poklesl za poslední dva roku HDP o 1,4 procenta.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Británie: země v úpadku

9. 3. 2013

Nad současnou ekonomickou situací Velké Británie se v deníku Guardian zamyslel Ha-Joon Chang, který vyučuje ekonomii na cambridžské univerzitě. Jeho analýza téměř stoprocentně sedí i na ekonomickou situaci České republiky.

Problémy britské ekonomiky nevyřeší vládní škrty. Británie prostě nedokáže vyrobit dost na to, aby dokázala oživit svou churavějící ekonomiku.

Projev premiéra Davida Camerona o ekonomice, který pronesl tento týden, a reakce na něj, znovu potvrdily že se britská debata o ekonomické politice neposunuje nikam. Vláda pořád opakuje, že musí provádět další škrty, aby snížila deficit, a to bez ohledu na cokoliv. Opozice jí usilovně vysvětluje - tak, jako to vysvětluje učitel zvlášť hloupému nebo tvrdošíjnému žáku - že provádět škrty ve stagnující ekonomice je kontraproduktivní, protože to omezuje růst, a tedy i množství vybraných daní. Páteční překvapivý dopis premiéru Cameronovi od Roberta Chotea, předsedy nadstranického Úřadu pro rozpočtovou odpovědnost, který zdůraznil, že premiér se škrty nemá pravdu a že mají dvojznačný dopad na ekonomiku, jen posílil argumenty opozice.

Jenže britská vláda není ani tak pitomá ani tak tvrdohlavá, jak to vypadá. Trvá na dalších a dalších škrtech nikoliv proto, že by chtěla snížit deficit, ale proto, že má v úmyslu likvidovat sociální stát. Takže ani nejpřesvědčivější argumenty, že škrty ekonomice škodí, nezmění její postoj.

Svět bez kaleidoskopu

9. 3. 2013 / Marek Řezanka

Po projevu prezidenta republiky, Miloše Zemana, se hned vyrojila řada odsudků, zejména ve spojitosti s jeho pasáží o značné části tuzemských médií.

Prý dal dohromady mafiány, fašisty a novináře. Údajně nedokázal potlačit svou mstivost. Co nám všem ale doopravdy Miloš Zeman ve svém projevu vzkázal?

"Za třetí ostrov negativní deviace pak pokládám podstatnou část českých médií. Tu část, která se zaměřuje na vymývání mozků, na mediální masáž a na manipulaci veřejným míněním. Tu část, jejíž představitelé vynikají pozoruhodnou kombinací minimálních znalostí a maximálního sebevědomí. Upovídaní komentátoři, kteří píší o všem a nerozumějí ničemu, mně připomínají Čapkovu definici literárního kritika. Jako člověka, který radí spisovateli, jak by on napsal knihu, kdyby to uměl."

Kupčík v chrámu

9. 3. 2013 / František Řezáč

Pokud máme věřit této zprávě tzv. Lidových novin, pronáší při mši(!) politik politický projev a radí věřícím, aby nevěřili politikům. Ježíš na té mši určitě nebyl. Kdyby tam byl, skopal by tohoto vrchního českého farizeje s chrámových schodů. Bylo by bývalo zajímavé slyšet, co by byl Schwarzenberg říkal, kdyby býval Bůh dopustil, aby byl zvolen prezidentem. Určitě by se bývalo bylo na hradě sloužilo veliké Te Deum. A my bychom bývali byli aspoň ušetřeni tohoto a dalších posteriorních plivanců. Fuj..!

Miroslav Brož: Časovaná bomba předlického ghetta už dotikala

9. 3. 2013

Časovaná bomba předlického ghetta už dotikala. Brzy a to velmi brzy vybuchne. Roky, kdy jste dělali mrtvého brouka a situaci ignorovali jsou pryč, promarněny. Nepodniknete-li dobré kroky k řešení situace hned teď a tím myslím opravdu okamžitě, ne v horizontu týdnů, či měsíců, situace skončí humanitární katastrofou v České republice nevídaných rozměrů za kterou Vy ponesete odpovědnost. V Předlickém ghettu jsou domy obývané rodinami s dětmi, které hrozí okamžitým zřícením a zavalením svých obyvatel.

Kompletní článek: ZDE

DOKUMENT

Václava Klaus: Poslední prezidentský projev

7. 3. 2013 / Václav Klaus

Vážení spoluobčané, dnes večer k Vám z televizní obrazovky hovořím jako prezident České republiky naposledy. Zítra mne v prezidentském úřadě vystřídá Vámi před více než měsícem zvolený nový prezident, kterému chci i touto formou popřát, aby se mu nejednoduchá práce v nejvyšší ústavní funkci dařila. Pro mne bylo obrovskou poctou, že jsem mohl tuto funkci -- jako desátý prezident novodobého českého státu -- vykonávat.

Miloš Zeman ve střetu zájmů

8. 3. 2013 / Boris Cvek

Neudiví mne, když prezidenti ve svých projevech říkají různými floskulemi a obecnými frázemi, že chtějí stát na straně dobra, občanů, veřejného zájmu. Není na tom nic zajímavého a překvapivého stejně jako na tom, když člověk chválí své zboží, které chce prodat. I proto v zásadě nepovažuji včerejší poslední projev Klause prezidenta a dnešní, inaugurační, projev Zemana prezidenta za zajímavé. Některé detaily ale přece jen poodkrývají společnou mentalitu obou prezidentů.

Víte, jaký je rozdíl mezi profesionální a českou novinářskou prací?

8. 3. 2013 / Jan Čulík

Z pedagogických důvodů jsem začlenil do dnešního vydání Britských listů reportáž Matta Freie z Channel Four News o situaci v Caracasu několik hodin po Chavezově úmrtí. Charakteristickým rysem novinářské práce profesionálních žurnalistů je, jak vidíte i z této reportáže, že novinář respektuje názory lidí. Prostě o nich jen informuje, z odstupu, aniž by se diváka snažil přesvědčovat, co je ten správný názor, jako to dělají v České televizi, kde buď vyberou k diskusi jen zaujaté osoby (viz včerejší diskuse o odchodu Václava Klause), anebo se snaží vytvořit iluzi, že jen ten názor, prosazovaný redaktory ČT či jiných českých médií je legitimní a kdo si myslí něco jiného, je blázen.

Tentýž Matt Frei před několika týdny odvysílal na Channel Four News rozhovor s šéfem americké prorevolverové lobby, který energicky hájil - po masakrech v amerických školách - právo amerických občanů vlastnit zbraně. Rozhovor byl odvysílán bez jakéhokoliv komentáře, samozřejmě obsahoval kritické otázky na tělo, ale odpovědi prozbraňového aktivisty nikdo nezpochybňoval.

Názory lidí mohou být podle "elitních analytiků" nesprávné, pomýlené, či založené na nevěcných představách či argumentech.

Obrovský rozdíl mezi českou a dobrou zahraniční novinářskou praxí však je, že dobrý novinář a slušný (většinou západní) politik demokraticky respektuje názor lidí, a informuje o nich, aniž by přesvědčoval diváka, že to jsou šílenci.

Snaha za každou cenu ovládat diskurs je totalitní a komunistická, pořád všechno dávat do uvozovek a rámovat to "mým správným, jediným" postojem. Normální je respektovat i jiné postoje - nemusíme dostávat infarkt z toho, že někdo si myslí něco jiného než my. To je podstatou demokracie a plurality.

TA3 zastínila ČT 24

8. 3. 2013 / Radim Hreha

Slovenská nízkonákladová komerční zpravodajská televize ukázala Interview ČT 24 záda. Profesionalitou. Tvůrčím přístupem - kupříkladu v relaci Téma dňa, ve kterém hodnotí život čerstvě zesnulého Hugo Chaveze...

Chávezův césaropapismus, jeho kulturologické souvislosti a důsledky

8. 3. 2013 / Karel Dolejší

"Zde, kde bylo volněji, se debatovalo a žertovalo stejně jako v davu, který jde na fotbalové utkání. V tomto davu se také kradlo a sahalo pod sukně, pila se vodka rovnou z lahví, střežených v kapse. Byl to dav stmelený vůlí nenechat si ujít podívanou..."
Zdeněk Mlynář: Mráz přichází z Kremlu. (Svědectví o Stalinově pohřbu)

Jako césaropapismus označil německý sociolog Max Weber ve spise Wirtschaft und Gesellschaft kombinaci moci světské a duchovní ve smyslu dominance první z nich. Panovník se stává faktickou hlavou církve a ta ztrácí autonomii. Jde o jeden ze způsobů zrušení principu dělby moci, který byl pro moderní západní dějiny typický: Nejprve došlo k oddělení náboženských záležitostí od světské moci, později se navíc objevila dělba světské moci na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní. Z hlediska logiky vývoje západní kultury tedy představuje césaropapismus značnou regresi.

Inaugurace je jen stav naší země neřešící zábava pro vyvolené

8. 3. 2013

Ruku na srdce. Kdo z řadových občanů, kteří mají stále víc svých každodenních starostí, myslí na to, jestli bude hradní stráž stát při inauguraci prezidenta v dokonalém zákrytu, jakým perem se ke službě vlasti M. Zeman upíše a jestli bude dost vybraného jídla pro pozvané hosty, byť mezi nimi budou i tací, kteří aktivně bojovali za zrušení daňově výhodných stravovacích benefitů pro řadové zaměstnance, ale jak mohou dostat od daňových poplatníků jídlo zdarma, tak jdou pravicové zásady k ledu. Myslím si, že jich mnoho nebude a přesto nám tento akt bude vnucován jako mimořádná vlastenecká událost. Přitom až čas ukáže, jestli si tento přívlastek jmenování nového prezidenta zaslouží; neboť předchůdci M. Zemana toho pro vlast ŘADOVÝCH OBČANŮ dvakrát moc neudělali, píše František Štván.

To podstatné

8. 3. 2013 / Lubomír Brožek

Pavel Urban mi vyčítá mou výtku premiérovi, jenž v  bavorskému parlamentu projevil lítost nad českými excesy v době, která nebyla ničím jiným nežli jedním velkým excesem. Svět byl v troskách, mezi nimiž bys anděla nenašel, a pokud ano, anděl by nenašel spravedlivého. Jistě, Pavel Urban má svatou pravdu v tom, že svobodný člověk unese omluvu a nemučí se pokládáním křivd a křivdiček na kupecké váhy. Svobodný člověk ví, že omluva má mnohdy ne-li moc, tedy alespoň naději, že se jí podaří rozetnout gordický uzel dávných vin. To je všechno pravda, o níž, domnívám se, netřeba diskutovat. Jediný problém tedy je v tom, že pan Urban zaměnil marginální (nikoliv z hlediska historického, proboha!) za meritorní. Dovolím si tedy připomenout, že podstatou mého článku byl podiv nad tím, že premiér soucítí lítost nad křivdami minulosti, ale tváří v tvář přítomnosti a vlastním spoluobčanům je zcela bez empatie.

Strašlivé šarlatánství zvané MMS

8. 3. 2013 / Boris Cvek

Jeden ze čtenářů Britských listů mne upozornil na jakousi novou metodu léčby "proti všem známým nemocem", známou pod zkratkou MMS (Miracle Mineral Supplement). Naprosto mne to šokovalo, neboť říci o něčem, že to "léčí všechny známé nemoci", je zcela jistě šílené šarlatánství, jemuž nemůže přece nikdo věřit. Jenže Google na mne vyvalil spoustu v češtině dostupných propagačních stránek.

Mohou u nás existovat poctiví úspěšní podnikatelé?

8. 3. 2013

Několikrát jsem na toto téma vedl rozhovor se svými syny (narozenými v druhé polovině osmdesátých let minulého století). O mých názorech na tento problém bych snad někdy pojednal zvlášť. V této krátké úvaze bych rád zmínil pozitivní prvek uvedených debat. Uvědomuji si, že to, co dnes skromně považuji za klad, bylo kdysi a mělo by být (leč, žel, není) stále samozřejmostí, nicméně zaplať Pánbůh za to, píše Tomáš Volf.

Podle ministerstva zdravotnictví jsou Britské listy "kontroverzní web"

8. 3. 2013 / Aleš Uhlíř

Za těch několik let, kdy zastupuji klienta proti ministerstvu zdravotnictví mohu říct, že znám postupy a reakce ministerských úředníků natolik, že odpověď v Britských listech na článek Po šesti letech právních bojů vyhovělo ministerstvo zdravotnictví žádosti z 1. 3. 2013 jsem neočekával. Byl bych překvapen, kdybych se v tom mýlil a ministerstvo zdravotnictví se prostřednictvím Britských listů ozvalo. Dobře vědí, že je lepší na kritiku se neozývat, nechat vše vyhnít a to je celá jejich strategie. Nicméně se mi na článek v Britských listech ministerstvo zdravotnictví ozvalo, a to čtyřstránkovým dopisem ředitele právního odboru z 5. 3. 2013. Jejich způsoby uvažování a argumentace znám a při čtení už dopředu vím, co bude na dalších řádcích ministerského povídání následovat.

Papežovo prohlášení ke Světovému dni míru

8. 3. 2013 / Mojmír Grygar

Koncem prosince jsem napsal komentář k významnému vystoupení Benedikta XVI. Od té doby uplynulo již deset týdnů, ale mám za to, že aktualita článku ani po papežově abdikaci neklesá. Skutečnost, že se v argumentaci tohoto dokumentu projevují značné vnitřní rozpory, potvrzuje mínění analytiků, že papež odchází ze scénu nejen z důvodů zdravotních. Ty ostatně u mnoha desítek předchozích přestárlých papežů nehrály žádnou roli -- církev to vždy zvládla.

Rituály a peníze

8. 3. 2013 / Mojmír Grygar

1. Uvažujeme-li o rozdílech náboženské víry, ať jde o křesťanství katolíků, o židovství nebo o víru muslimů, první věc, která nám přijde na mysl, jsou zvláštní ceremoniály, kultovní akce a zvyky, jimiž se náboženství od sebe odlišují. Rozdíly mezi kostely, synagogami a mešitami jsou právě tak nápadné jako obřady, které se v sakrálních prostorách provozují. V tomto kontextu se protestanté nejvíc osvobodili od dědictví římského impéria, kterému propadla katolická církev. Podle Johanna Fichteho katolická církev spojila orientální stránku prvotního křesťanství (zázračnost a přebujelou iracionalitu) s negativním dědictvím Římského impéria (přepych a okázalost moci).

Boli prezidentské volby v Českej republike férové?

6. 3. 2013 / Karol Krpala

Bezprostredne po zverejnení konečného výsledku nedávnych prezidentských volieb v Českej republike bolo zaujímavé porovnať dve veci. Na jednej strane, očakávania analytikov k tomu, čo asi zaznie v povolebnom prejave K. Schwarzenberga, a na druhej strane, čo tam naozaj zaznelo. Bol tam totiž jeden podstatný rozdiel.

Pohled na patologův stůl nás má připravit na nejhorší?

7. 3. 2013 / Kateřina Kalistová

Rozdíl mezi realitou a fikcí zcela setřen, neboť obsah záběrů působí hyperrealisticky. ... Co je u kriminalisty součástí profese, může být u neodborníka projevem abnormality.
z rozhodnutí RRTV ve věci Kriminálka New York

Televizní seriál Kriminálka New York (a nejen on, totéž lze vztáhnout na další seriály z prostředí kriminalistických laboratoří a vyšetřování zločinů) obsahuje velmi často explicitní naturalistické záběry obětí násilí a zvláštního zacházení s nimi, pocházející z kriminalistického vyšetřování a vymykající se svým charakterem situacím, jejichž sledování neprofesionály je obecně známo a obecně akceptováno. Nejsme zvyklí na lebku nebo hrudník, otevřené pilou... Záběry bývají vytržené z kontextu tím, že divákům je prezentován jen statický výsledek násilí, odtržený od zrůdného průběhu zločinu a utrpení obětí. Mohou proto způsobit nejen dětským divákům psychický otřes a zejména u dětí nízkého věku přispět ke snížení jejich citlivosti při vnímání násilí, negativně ovlivnit jejich psychiku nebo povzbudit jejich vlastní agresi. Suchý humor patologa při ohledávání a manipulaci se zemřelými by měl nést label "přístupné pouze lékařům s dvěma atestacemi..."

Grillo: Komik mezi šašky

7. 3. 2013 / Karel Dolejší

Často se objevuje výtka, že Beppe Grillo, lídr italského Hnutí pěti hvězd, si z politiky "jen dělá legraci", že nepatří mezi insidery a tak vidí politickou praxi příliš zjednodušeně. Grillo je komik, říkají, a co to znamená ve vztahu k politice, která je přece vážná věc? - Jenže opravdu je tomu tak?

Kvalitní katolická žurnalistika

8. 3. 2013 / Boris Cvek

Čtenáře, kteří si chtějí přečíst něco o římskokatolické církvi z hlediska nezávislé, ale katolické, žurnalistiky, bych rád odkázal na americký National Catholic Reporter. Toto médium vyhrává pravidelně cenu Catholic Press Association of the United States and Canada. Velice zajímavý je např. článek, který uvádí 10 důvodů, proč tato volba papeže, která čeká kardinály nejspíše za pár dní či týdnů, bude historicky výjimečná.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za prosinec 2012

7. 1. 2013

V prosinci 2012 přispělo finančně na Britské listy 210 osob bankovním příkazem celkovou částkou 64 984,45 Kč, dobrovolným předplatným prostřednictvím mobilu v září 2012 částkou 2801,71 Kč.

93 čtenářů Britských listů přispělo v prosinci 2012 na projekt ke zcivilizování exekutorské praxe částkou 60 421,37 Kč. Konečná částka k dispozici Britským listům k 31. 12. 2012: byla 258 165.75 Kč, z toho na exekutorský projekt 161 475.59 Kč a na na provoz Britských listů 96 690.16 Kč.

Prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno nově zaslat i z mobilního telefonu nebo na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.

37306