Frenštátská tragédie je nejspíše důsledek likvidačních exekucí

11. 3. 2013 / Aleš Uhlíř

čas čtení 7 minut

Pozadí frenštátské tragédie popisované Stanislavem Křečkem v článku Sousedé, aneb jak to vlastně bylo ve Frenštátě se shoduje s informacemi, které se o této věci prostřednictvím internetu šíří a zřejmě pocházejí přímo z Frenštátu pod Radhoštěm. Ve všech se hovoří o tom, že si Antonín Blažek marně stěžoval na hluk v prodejně zřízené pod jeho bytem, kde se prodával alkohol mladistvým, na vlhkost, která mu pronikala do bytu a také je zmiňován dluh 140 000 korun, pro který mu byl prodán byt, z něhož měl být za několik dnů před osudnou explozí domu vystěhován na ulici.

Kromě informací v uvedeném článku se také píše o tom, že sousedé Antonínu Blažkovi ze msty zlomyslně rozbili okna bytu, která měl pak zalepená izolepou a také že mu rozřezali pneumatiky u auta. Pan Blažek se prý dříve živil jako drobný řemeslník a poslední rok roznášením letáků, chodil s nimi i 11 hodin denně. Výdělek mu postačoval na to, aby nezemřel hlady, nikoli však na úhradu dluhu 140 000 tisíc korun a společenství vlastníků předalo pohledávku exekutorovi. Prý se bránil a hledal pomoc na frenštátské radnici, u spoluobčanů a obracel se na státní orgány, pomoci se ale nikde nedovolal. Někteří se také zmiňují o tom, že šlo o věřícího člověka, křesťana. Toto a jiné mám z textu "Kdo byl Antonín Blažek? Z médií se pravdu nedovíš", který jsem dostal 2. 3. 2013.

Byl v něm údajný otevřený dopis Antonína Blažka z 16. 11. 2010 adresovaný představitelům Města Frenštátu pod Radhoštěm:

"V minulém volebním období se Město Frenštát pod Radhoštěm, zastoupené Beátou Houšťavovou a RK Beskyd s.r.o., dopustilo finančního podvodu opakovaným požadavkem vyplacení již uhrazených pohledávek. Město Frenštát p.R. v současnosti vymáhá pomoci exekuce neexistující pohledávku také proto aby zakrylo svůj díl viny na podávání alkoholu, cigaret a distribuci drog ze společných prostor domu č.p. 39 na ulici 6.května ve Frenštátě p.R. S Městem Frenštát p.R. vedu soudní spor na ochranu osobnosti o Kč 900.000,- Město Frenštát p.R. se podílelo na znepřístupnění společných prostor suterénu domu č.p. 39 na ulici 6.května ve Frenštátě p.R. Ve společných prostorách choval a prodával Luděk Bohm ryby. Byl zde podáván alkohol, tabákové výrobky a drogy dětem. Ty pod vlivem omamných látek močily a vykonávaly velkou tělesnou potřebu v okolí přilehlých domů. Mládež urážela a slovně napadala každého kdo měl k jejich konání výhrady. Luděk Bohm ve společných prostorách provozoval nepovoleně i restaurační činnost. Dospělí jedinci pak pod vlivem alkoholu ochcavali a osravali prostor za domem č.p. 39. Zastupitelstvo města ani po mých opakovaných apelech a na mou snahu po nápravě reagovalo tím způsobem, že vyzývalo přítomné, ústy místostarosty Hanuše Víta, k mému napadení a vyhození z veřejného zasedání. Nápravu nesjednali ani policisté OO Policie ČR Frenštát p.R. kde měl provozovatel večerky Luděk Bohm a jeden spolumajitel domu, Jan Janák, příbuzné. Závadovou a trestnou činnost spojenou nezákonně obsazenými prostorami kryli pracovníci právního oddělení města, pracovníci stavebního odboru i strážnici MP Frenštát p.R. Přímou trestní odpovědnost za daný stav nesla paní Pavlová a po převzetí její funkce Beáta Houšťavová, která rovněž neplnila své povinnosti při správě cizího majetku. Společné prostory byly pronajímány v rozporu se zákonem o nájmu a pronájmu nebytových prostor, byly v nich v rozporu s vydaným povolením provedeny stavení úpravy. Ve třetí obsazené místnosti byla provozována činnost na kterou neměl pronajímatel povolení. V kanceláři byly chovány ryby určené k prodeji. V důsledku provozování nepovolené činnosti pronajímatele a na ní navazující nečinnost odpovědných pracovníků Města Frenštátu p.Pavlové a p. Houšťavové , byla naše rodina nucena žít v prostředí ohrožující její zdraví a život. V Bytě se, v důsledku nepovoleného chovu ve společných prostorách pohybovala vzdušná vlhkost okolo 80%, Hnily nám koberce, podlaha. Docházelo k poruchám elektroniky a bylo zničeno multifunkční zařízení v ceně cca Kč 18.600.- Na stěnách se tvořila plíseň. Byla zničena elektroinstalace a zrezivěla i vnitřní plocha zadlabavacího zámku u vstupních dveří do bytu. OMLOUVÁM SE TOUTO CESTOU VŠEM OBČANŮM, KTEŘÍ BUDOU PŘI POKRAČUJÍCÍ PŘI S VEDENÍM MĚSTA NECHTĚNĚ OBTĚŽOVÁNI. Zároveň se obracím na rodiče jejichž dětem, podáváním návykových látek ve společných prostorách domu č.p. 39 na ulici 6.května ve Frenštátě p.R. prznili duši a ničili budoucnost aby se obrátili na Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti. Noví ministři Ministr vnitra Radek John. Kancelář ministra vnitra, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 a Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 přeci slíbili, že pořádek ve svých resortech udělají. Pokud slib dodrží přenese se pořádek a řád i na úroveň obcí."

V rozšiřovaných textech se píše, že nikdo nechce čin tohoto člověk omlouvat, že jeho čin je neomluvitelný. Jen se poukazuje na různé stránky věci a na to, že se tomu média náležitě nevěnují.

Samozřejmě uvedené informace pocházející z textů kolujících po internetu jsou bez jakékoli záruky.

Média by se měla pokusit rozkrýt okolnosti kolem tohoto případu, který pomalu upadá v zapomnění a informovat veřejnost. V tom má Stanislav Křeček pravdu. Věc má ale ještě jednu, podle mne podstatnější stránku. Jak to vypadá, úzce souvisí se způsobem exekucí, které v Česku vedou k likvidaci lidských existencí. Jde o zákon o exekutorech, s jehož přijetím pan poslanec Křeček kdysi souhlasil. To je to zlo. Ta brutalita, kterou do české společnosti exekuce vnesly, nemá v civilizovaných zemích obdoby. Když už pan poslanec k přijetí takového zákona sám přispěl, měl by se snažit o nápravu. Měla by být otevřena veřejná diskusi k problematice exekucí, bohužel lobby zastánců stávajícího způsobu exekucí prý jde napříč politickým spektrem, je to vydatný zdroj příjmů pro mnohé subjekty napojené na různé politické strany. Už jsem o tom psal s tím, že se mi tohoto ponaučení opakovaně v reakcích na mé články v Britských listech o exekucích dostalo od informovaných čtenářů a z hodnověrných zdrojů. Co s tím hodlá udělat poslanec Stanislav Křeček, poslanec ČSSD, místopředseda ústavněprávního výboru a člen petičního výboru? Zmiňovat hádavé sousedy, problémy s pejsky a jiné lapálie při bydlení v bytových domech je v této souvislosti tristní.

0
Vytisknout
16776

Diskuse

Obsah vydání | 13. 3. 2013