Piloti odmítají destrukci ČSA

21. 7. 2011

čas čtení 2 minuty

tisková zpráva

České sdružení dopravních pilotů CZALPA ČSA odmítá postupnou destrukci připravovanou managementem národního dopravce.

Piloti ČSA, stejně jako většina zaměstnanců národního dopravce České republiky v posledních dvou letech vyšli vstříc managementu ve snaze pomoci společnosti ve stabilizaci a nastartování dalšího rozvoje. Mimo jiné přistoupili piloti v roce 2009 na bezprecedentní a razantní snížení mezd téměř o 30% a roce 2010 podpořili redukční restrukturalizační plán společnosti.

V posledních měsících přestal však management podávat zaměstnancům a odborovým organizacím většinu informací týkajících se chodu společnosti včetně informací o hospodaření. Management porušuje opakovaně zákoník práce i uzavřené dohody.

Podle informací, které má CZALPA k dispozici, připravuje vrcholový management ČSA další redukci společnosti a následné kroky, které nekorespondují s restrukturalizačním plánem schváleným v roce 2010 Vládou ČR. Takový postup nahrává spekulacím o neúspěších managementu v řízení společnosti. Další redukce, která jde nad rámec restrukturalizačního plánu a která povede k dalšímu ústupu z trhu, je pro CZALPA nepřijatelná.

Valná hromada CZALPA ČSA, která proběhla na přelomu června a července potvrdila ve funkci prezidenta Filipa Gaspar a členy nejvyššího orgánu sdružení -- výkonné rady. Valná hromada zároveň odmítla další redukci společnosti ČSA, kterou management ČSA připravuje a která jde vysoce nad rámec dojednaných podmínek a restrukturalizačního plánu schváleného v 2010 vládou ČR.

České sdružení dopravních pilotů ČSA (CZALPA - Czech Air Line Pilots Association ) si v letošním roce připomíná 20 let od svého vzniku a v současné době zastupuje zhruba 370 pilotů ČSA a Holidays czech airlines.

V březnu 1991 bylo sdružení přijato za řádného člena IFALPA na výroční konferenci v Singapuru. České sdružení dopravních pilotů ČSA je jedinou profesní organizací v České republice, které zastupuje dopravní piloty. Jejím cílem je nejen reprezentovat dopravní piloty, ale i utvářet podmínky pro rozvoj jejich odborných znalostí a dovedností a v neposlední řadě spolupracovat se státními institucemi a s mezinárodními organizacemi zastupujícími dopravní piloty.

0
Vytisknout
6875

Diskuse

Obsah vydání | 22. 7. 2011