Piloti odmítají destrukci ČSA

21. 7. 2011

tisková zpráva

České sdružení dopravních pilotů CZALPA ČSA odmítá postupnou destrukci připravovanou managementem národního dopravce.

Piloti ČSA, stejně jako většina zaměstnanců národního dopravce České republiky v posledních dvou letech vyšli vstříc managementu ve snaze pomoci společnosti ve stabilizaci a nastartování dalšího rozvoje. Mimo jiné přistoupili piloti v roce 2009 na bezprecedentní a razantní snížení mezd téměř o 30% a roce 2010 podpořili redukční restrukturalizační plán společnosti.

V posledních měsících přestal však management podávat zaměstnancům a odborovým organizacím většinu informací týkajících se chodu společnosti včetně informací o hospodaření. Management porušuje opakovaně zákoník práce i uzavřené dohody.

Podle informací, které má CZALPA k dispozici, připravuje vrcholový management ČSA další redukci společnosti a následné kroky, které nekorespondují s restrukturalizačním plánem schváleným v roce 2010 Vládou ČR. Takový postup nahrává spekulacím o neúspěších managementu v řízení společnosti. Další redukce, která jde nad rámec restrukturalizačního plánu a která povede k dalšímu ústupu z trhu, je pro CZALPA nepřijatelná.

Valná hromada CZALPA ČSA, která proběhla na přelomu června a července potvrdila ve funkci prezidenta Filipa Gaspar a členy nejvyššího orgánu sdružení -- výkonné rady. Valná hromada zároveň odmítla další redukci společnosti ČSA, kterou management ČSA připravuje a která jde vysoce nad rámec dojednaných podmínek a restrukturalizačního plánu schváleného v 2010 vládou ČR.

České sdružení dopravních pilotů ČSA (CZALPA - Czech Air Line Pilots Association ) si v letošním roce připomíná 20 let od svého vzniku a v současné době zastupuje zhruba 370 pilotů ČSA a Holidays czech airlines.

V březnu 1991 bylo sdružení přijato za řádného člena IFALPA na výroční konferenci v Singapuru. České sdružení dopravních pilotů ČSA je jedinou profesní organizací v České republice, které zastupuje dopravní piloty. Jejím cílem je nejen reprezentovat dopravní piloty, ale i utvářet podmínky pro rozvoj jejich odborných znalostí a dovedností a v neposlední řadě spolupracovat se státními institucemi a s mezinárodními organizacemi zastupujícími dopravní piloty.

0
Vytisknout
6473

Diskuse

Obsah vydání | 22. 7. 2011