Pravice je v ČR úspěšná, protože existuje antikoncepce

9. 5. 2011

čas čtení 2 minuty

O tom, proč je v poslední době ve volbách v ČR úspěšnější pravice než levice, bylo napsáno již mnoho. Zkusme se však podívat po příčinách, o kterých se příliš často nemluví, píše čtenář Filip Zika.

Za jeden z největších vynálezů 20. století je považována antikoncepce. Aby ne, o její existenci se dá říci, že osvobodila ženu a přinesla zásadní zvrat v sociálních vzorcích. Před jejím vynálezem se rozmnožování nedalo prakticky plánovat a jedinci z neprivilegovaných tříd (zvláště za zlaté doby proletariátu) už při samotném narození většího počtu dětí, což bylo pravidlem upadaly do značné chudoby.

To však již nyní neplatí, lidé mezi 20 a 35 lety obvykle děti nemají a ani při ztrátě zaměstnání jim obvykle nehrozí akutní chudoba (velká část stále bydlí u rodičů). To vede k tomu, že žijí hédonistickým způsobem života, materiální problémy a otázky sociálních jistot neřeší, a tudíž jim levicová politika nemá příliš co nabídnout.

Druhým faktorem je určitá unifikace životního stylu i životní úrovně. Ano, vyhraněně levicoví čtenáři se mnou nebudou souhlasit, ale tvrdím, že v západní civilizaci se v souvislosti s rozvojem techniky rozdíly mezi bohatšími a chudšími stále snižují.

Zatímco ve třicátých letech minulého století byly tehdejší vynálezy jako automobil či telefon dostupné jen těm nejbohatším, nyní jsou nejpodstatnější vynálezy jako mobilní telefon či počítač či dovolená u moře dostupné prakticky všem. Dostupnost čeho může levice zajistit?

Posledním aspektem je rostoucí individualismus a úpadek kolektivních autorit. Mladí lidé již základní vojenské služby - tudíž nemají v sobě potřebu bojovat za vlast či stát. Nechodí ani do kostela, tudíž jim ani nic neříkají pocity jako solidarita s bližními. Z toho je patrný individualismus a následně jejich volební rozhodování.

0
Vytisknout
7798

Diskuse

Obsah vydání | 11. 5. 2011