Praha bude dalších dvacet let zahlcena zdraví škodícími automobily. Primátor Svoboda sliboval nesmysly

15. 9. 2023

čas čtení 3 minuty
Divím se, že ze včerejšího pražského zastupitelstva nejsou dnes palcové titulky: Dostavba městského okruhu se musí přehodnotit, radiály dopravu jen zhorší a P+R jsou drahý nesmysl. Tyto informace včera vzalo ZHMP bez rozpravy na vědomí. Koalice se o tom bavit nechtěla. Důvod: 🧵
 

 

Divím se, že ze včerejšího pražského zastupitelstva nejsou dnes palcové titulky: Dostavba městského okruhu se musí přehodnotit, radiály dopravu jen zhorší a P+R jsou drahý nesmysl. Tyto informace včera vzalo ZHMP bez rozpravy na vědomí. Koalice se o tom bavit nechtěla. Důvod: 🧵
 

"Zprovoznění Městského okruhu MO je vázáno podmínkami EIA, mezi nejpodstatnější patří zprovoznění všech staveb MO a LS najednou, zklidnění dopravy pomocí mýtného uvnitř MO, zprovoznění Pražského okruhu." = městský okruh až po kompletní dostavbě D0 a mýtu = nedožijeme se toho.


"Výstavbě a zprovoznění Radlické radiály musí předcházet zprovoznění chybějícího úseku Pražského okruhu PO - 511  a rekonstrukce a zkapacitnění Barandovského mostu a výstavba Dvoreckého mostu.


Při absenci chybějících úseků PO a stávajícího stavu uzlu Barrandovského mostu by zprovoznění Radlické radiály za současné situace znamenalo riziko velkých provozních komplikací na Městském okruhu i v jihozápadní části města.


Riziko indukce IAD z příměstské oblasti a ohrožení konkurenceschopnosti veřejné dopravy na jihozápadu města. Riziko ovlivnění obytného území negativními vlivy nové komunikace, resp. nezlepšení situace i přes převedení dopravy pod zem."


O P+R: " Z hlediska posuzování upozorňujeme, že poměr přínosů a finančních nákladů je diskutabilní. Například 1000 nových míst v parkovacím domě P+R na stanici metra představuje investici v objemu 1-1,5 mld. Kč.


Přestože takové opatření zlepšuje kvalitu ovzduší a snižuje dopady na klima, z hlediska objemu dopravy a tzv. dělby přepravní práce je jeho přínos velmi malý; denně se totiž na území Prahy nachází odhadem 800 tisíc automobilů.


Obdobný objem investičních prostředků přitom stojí např. tramvajová trať Nádraží Podbaba – Suchdol, která bezemisně obslouží 6,8tisícové sídlo, jeho okolí a univerzitu s 20 tisíci studenty a 900 zaměstnanci." = P+R jsou drahý nesmysl, který dopravě nepomůže.


A ještě o financích: Plánované dopravní investice BEZ metra D v dnešních cenách představují 170 mld. Koalice plánuje snížit objem investičních prostředků na 6 mld. ročně, takže i kdyby Praha mohla postavit vše, co plánuje, bude to trvat cca 28 let.


"Ani v následujících 20 letech nebude možné realizovat většinu opatření z uvedeného seznamu kvůli jejich nárokům na objem investic a trvalému zvyšování objemu běžných výdajů v kapitole doprava.


Přitom stávající tempo údržby silniční infrastruktury nestačí ani na zpomalení její průběžné degradace. Z rozpočtu HMP nebude např. možné financovat výstavbu městského okruhu."


Všechny tyto informace jsou z materiálu Z 11667. Tisk byl připraven Radou HMP pro zastupitelstvo na základě požadavku @PRAHASOBE, aby primátor předložil občanům plán, jak naplní předvolební slib, že okruh bude do 4 let. Tak tady to máte: @Svoboda_Slavek sliboval nesmysly.

0
Vytisknout
2868

Diskuse

Obsah vydání | 19. 9. 2023