Trumpovi příznivci trpí kolektivním narcismem. Lze jim pomoci

18. 11. 2020

čas čtení 8 minut
Zhoubný narcismus Donalda Trumpa je legendární. Pohání veškeré jeho osobní a politické chování. Po čtyřech letech mnozí z jeho příznivců odráží Trumpa a jeho patologii - jsou grandiózní, chovají se nadřazeně, jednají zavádějícím způsobem, zastávají rasistické a xenofobní postoje. A Trump je naučil být navenek stejně agresívní a vyzývaví jako on sám, napsal Alan D. Blotcky.


Kolektivní narcismus odkazuje k pocitům velikosti a nadřazenosti skupiny lidí organizovaných na principu rasy, etnicity, náboženství, nebo nějakého jiného rozdílu. Členy skupiny spojuje pocit nároku a pravomoci. Kolektivní narcismus vede k negativním postojům a mstivému nepřátelství vůči jiné skupině, která je považována za ohrožující. Také se propůjčuje konspiračním teoriím ohledně vážné zlovolnosti soupeřící skupiny.

Nejtvrdší jádro Trumpových příznivců trpí kolektivním narcismem, který jejich lídr pomohl podnítit a vytvořit. Považují ostatní - zejména lidi s jinou barvou pleti, muslimy a přistěhovalce - za ohrožující skupiny. Trumpovi příznivci věří, že mají právo chovat se nepřátelsky a pohrdavě a ponižujícím způsobem, protože oni sami jsou "skuteční" Američané, na rozdíl od této "hrozby". Kolektivní narcismus a nacionalismus jsou navzájem úzce spojeny.

Příznivci vzhlížejí k Trumpovi kvůli jeho velikášství a chvástavosti. Považují ho za charismatického a vševědoucího. Povede je do zaslíbené země - je lídrem kultu. Jejich oddanost vůči němu je silná. Na oplátku si Trump své příznivce vychutnává, protože mu poskytují chválu a pochlebování a nepodmíněnou úctu, po níž tak touží. Vyhovují jeho neuspokojitelné potřebě narcistického zaopatření. Používá je k tomu, aby udržel obraz sebe sama intaktní, i když se mu možná tajně hnusí.

Takže narcistické spojení mezi Trumpem a jeho příznivci je vazbou, která je iracionální a neuvěřitelně silná. Je zakořeněna v iluzi sdílené velikosti a nadřazenosti. Slibuje ráj plný spokojenosti a pohody, kde všechny otázky ohledně života byly zodpovězeny. A to vysvětluje, proč jejich spojení je tak těžké narušit. Trump a jeho příznivci mají společný zájem na udržování jejich kolektivního narcismu za každou cenu.

Omyl, kterého se dopouštíme v případě zapálených Trumpových příznivců, kteří nepřijímají výsledek voleb, je považovat je za nepřítele, kterým je třeba opovrhovat a jehož je třeba odmítat. To ale jen zraňuje jejich city a stávají se ještě tvrdohlavějšími ve svém postoji a popuzeném pocitu nároku před jinými. Útok na úzce spojenou skupinu, která má sdílený pocit moci, je odsouzen k nezdaru.

Existuje mnohem lepší strategie, jak narušit a transformovat narcistickou vazbu na Trumpa. Na základě politické a sociální psychologie předkládám některé základní kroky.

Porážka Trumpa ve volbách byla zásadním prvním krokem. Ústavní pojistky musejí zajistit, aby byl 20. ledna 2021 odstaven od moci. Lídr kolektivního narcismu bude zbaven své kazatelny. Jeho oficiální hlas bude umlčen. Trumpovy rozpaky a ponížení v očích mnohých vyvolají pokles jeho vlivu.

Za druhé, musíme přestat dodávat kyslík Trumpovým tvítům, poznámkám a chování. Média musejí drasticky omezit prostor, který má k dispozici. Bez neustálé pozornosti Trumpův vliv klesne a jeho dopad na jiné se vytratí.

Kvůli své toxicitě a bezohledné propagandě by měl být Trumpův účet na Twitteru zrušen. Přinejmenším by ke každému z jeho tvítů měl být připojován disclaimer (naštěstí se tohle už děje). Fox News se od něj musí separovat (opět, v posledních dnech jsme viděli nějaké důkazy, že k tomu dochází). Trumpovu snahu zajistit si přítomnost v médiích je třeba odvrátit. Jakýkoliv širší pokus ovlivnit veřejnost musí být považován z hlediska bezpečnosti a prosperity země za nepřijatelný. A je třeba podávat kriminální i občanské žaloby tak rychle, jako v případě běžných občanů.

Postupem času budou příznivci deprogramováni a přestanou vykazovat Trumpův zhoubný narcismus. Pravda, fakta a kritické myšlení se znovu stanou normou. Přímočaré a otevřené vysvětlování během řádově měsíců bude klíčem k vzájemnému porozumění.

Za třetí, je třeba věnovat pozornost našemu novému prezidentovi. Joe Biden bude dospělým člověkem, jehož temperament, morálka a dovednosti americkému lidu vyhovují. Stane se otcovskou postavou, kterou potřebujeme, abychom konfrontovali pandemii, ekonomický propad a nedávné podkopání demokratických institucí. Biden bude klást důraz na vědu a pravdu. Nebudou už žádné lži, konspirační teorie a magické myšlení.

Za čtvrté, jednota, inkluzivita a upřímnost musejí být na cestě vpřed naším národním tématem. Naše země je skvělá, když jsou rozdělování a chaos na minimu. Naše země je nejlepší, když tvoříme soudržný celek se společnou sadou hodnot a společným cílem.

Za páté, všichni Trumpovi příznivci musejí být vítáni, pokud se připojí k naší misi s cílem dosáhnout sjednocení. Nabídnout podanou ruku je důležité. Nemůžeme se ponořit do našich pocitů poranění a podráždění. Nemůžeme být malicherní a mstiví. Biden vyjádřil touhu být prezidentem všech Američanů - svých příznivců i nepříznivců. Musíme následovat jeho příklad a seriózně se obrátit k ostatním.

Za šesté, musí být jasné, že skupiny, jejichž ideologie zahrnují rasismus, xenofobii, terorismus nebo fašismus nejsou vítány. Jsou toxické a korozivní. Bez výjimky musejí být odmítnuty a odepřena jim veškerá podpora.

Za sedmé, žádná skupina Američanů by neměla být podporována v pocitech nadřazenosti nebo nároku vůči jiné skupině. Nehledě na svou úzkost se bílí Američané nemohou pokoušet démonizovat a zničit jiné skupiny. Trump strávil čtyři roky vyvoláváním strachu bílých Američanů a posilováním jejich kolektivního narcismu. Bylo to pro naši zemi nezdravé. A je třeba proti tomu postupovat cíleně a metodicky.

Za osmé, Trumpovi příznivci mají řadu stížností a obav. Naši lídři musejí věnovat pozornost jejich sociokulturním a ekonomickým záležitostem. Nelze je ignorovat nebo dokonce přehlížet. Tito Američané musejí mít pocit, že jsou slyšeni, chápáni a oceňováni. Chtějí být viděni a slyšeni. Chtějí, aby se s nimi počítalo. Jejich trápení a resentimenty musejí mít váhu.

Výzvou, před níž teď stojíme, je odhalení kolektivního narcismu. Jde o fenomén, který byl Trumpem přiživován a posilován. Je nezdravý a destruktivní stejně, jako Trumpův zhoubný narcismus jedince. Kolektivní narcismus Trumpa a jeho příznivců musí být transformován kvůli všeobecnému duševnímu zdraví v naší zemi.

Pokud jsme se za poslední čtyři roky něco naučili, je to fakt, že kolektivní narcismus je zákeřný a nebezpečný. A pokud není kontrolován, nabírá na intenzitě a negativitě. Jde o rakovinu, která metastázuje.

Jednota, inkluzivita a upřímnost musejí být na cestě vpřed naší mantrou. Jsou konečnou odpovědí na destruktivitu kolektivního narcismu. Musejí se stát novou normalitou.

Nikdy už nesmíme předat naši zemi zhoubnému narcistovi, muži, který se za mák nestará o lidi, které svedl ke slepé loajalitě.

Donald Trump je možná nevyléčitelným případem, Ale kolektivní narcismus může být rozložen a transformován.

To je teď náš úkol.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

1
Vytisknout
5206

Diskuse

Obsah vydání | 24. 11. 2020