Nacistická nehoráznost, jíž Reflex překročil všechny meze

4. 8. 2017 / Jan Čulík

čas čtení 3 minutyJe neuvěřitelné, co zveřejnil za prasárnu na webu Reflexu J. X. Doležal, upozorňuje Tomáš Křeček:

http://www.reflex.cz/clanek/komentare/81040/eu-budeme-hubit-invazni-druhy-zvirat-a-vitat-invazni-lidske-populace.html


Je velmi obtížné na toho ohromující svinstvo jakkoliv reagovat. Doležal je známý blázen a Reflex je už řadu let naprosté svinstvo. Přesto, že je známa jejich nízká úroveň, tento nejnovější Doležalův výplod opravdu přesahuje všechny meze a je bezpochyby naplněním skutkové podstaty trestného činu vyvolávání nenávisti proti etnickým a náboženským skupinám. Podle českého právního řádu je za takový trestný čin trest tři roky nepodmíněně, pokud je spáchán v médiích.

Kdy začnou české trestní orgány jednat?

Doležalův výplod svou konstrukcí podřadných kategorií mezi lidmi je na úrovni nacistické propagandy. Když toto psali nacisté ve třicátých letech o židech, skončilo to - po jejich dehumanizaci -  vyvražděním šesti milionů z nich.

Nelze dělat rovnítko mezi živočišnými druhy a "různými druhy lidí". Lidé z jiných zemí a jiných kontinentů nejsou jiný "živočišný druh" než Češi.

Falešná iracionální konstrukce údajných podlidí z ciziny, které Doležal nazývá "invazní lidské populace" je nehorázná a trestná.


§ 355

Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob

(1) Kdo veřejně hanobí

a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo

b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a) nejméně se dvěma osobami, nebo

b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

 

§ 356

Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod

(1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeného v odstavci 1.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo

b) účastní-li se aktivně takovým činem činnosti skupiny, organizace nebo sdružení, které hlásá diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou, třídní, náboženskou nebo jinou nenávist.

0
Vytisknout
12366

Diskuse

Obsah vydání | 8. 8. 2017