Slaměný panák kapitalismu

8. 8. 2017 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty
Dovolte mi, prosím, drobný příspěvek k diskusi o „boji proti kapitalismu“. Daniel Veselý  to nakonec říká jasně: kapitalismus je podle něj chamtivost, bezohlednost a válečný apetit. Pak se zase dočtete na anglické wikipedii, že kvakeři – apoštolové pacifismu a sociálního pokroku – byli „přirozenými kapitalisty“, zakladateli bank, manufaktur atd.


Když kapitalismus jako nějakou živou bytost obdaříme lidskými vlastnostmi jako chamtivost nebo bezohlednost, je snadné pochopit apetit na boj proti kapitalismu. Těžko odolat zejména v případě, že se vytvoří jakási implicitní představa o tom, že očistou světa od kapitalismu se automaticky dojde do lepšího, snad téměř dokonalého stavu (ve skutečnosti, světe div se, existují i horší stavy, než je současný trumpovský kapitalismus – o jeden takový stav se ve jménu boje proti údajné chamtivosti a bezohlednosti západního změkčilého kapitalismu pokusili nacisté).

Co když ale žádný chamtivý a bezohledný kapitalismus neexistuje, ale existují jen konkrétní společenské vazby, pravidla, instituce, zákony, které lze různě – a často v důsledku nechtěných následků příliš abstraktních návodů na řešení jiných problémů – ohýbat, ničit, napravovat, měnit, ale vždy jen nedokonale? Co když je společnost příliš složitá na to, aby se bojem proti systému jako systému dosáhlo nějakého zlepšení (kolaps systému má navíc tendenci vést k horším režimům), ale naopak cestou vpřed je pouze vytrvalé, mravenčí, v zásadě nudné, bolestné a nepříjemné vylepšování systému, které nedokáže v člověku vyvolat tu emocionální úlevu, jakou nabízí „boj proti kapitalismu“?

Ten, kdo někdy trpělivě stavěl něco z nějaké náročné dětské stavebnice, asi dobře zná ten pocit, kdy se dlouho nedaří udělat nějaký krok a přes veškeré úsilí přichází pocit marnosti… a obrovská chuť to všechno rozmetat, zbořit, zadupat. Konkrétní emancipační agenda má jistě obrovský smysl a dosáhla neuvěřitelných věcí, ale její úspěch je právě dán zcela konkrétními požadavky na nápravu té či oné hrůzy, útlaku, bezpráví. Vždy šlo nakonec o legislativní změny, proměnu společenského vědomí na úrovni institucí. „Boj proti kapitalismu“ jako slaměnému panáku z nenáviděných osobních vlastností je toho pravým opakem.

Heslo o kvakerech: https://en.wikipedia.org/wiki/Quakers

Slaměný panák v argumentaci: https://en.wikipedia.org/wiki/Straw_man

0
Vytisknout
7663

Diskuse

Obsah vydání | 10. 8. 2017